– Arbeidsgiverne må se verdien i fagskolene

– Legg til rette for økt fagkompetanse, oppfordrer Helge Sporsheim i Fagforbundet i Oslo.

2012032107551020131214175837

monica.schanche@fagforbundet.no

– Arbeidsgivere som nekter ansatte ­studiepermisjon, må tenke nytt. Helge Sporsheim ivrer for å gi flere mulighet til videreutdanning. Fagskoletilbudet er for lite kjent, også blant forbundets egne medlemmer, mener han.

Forskjellsbehandling

– Mange tror at tilbudene bare er for tekniske fag og helsefag, men Fagskolen i Oslo har fag som er like aktuelle for barne- og ungdomsarbeidere, helsesekretærer og tannhelsesekretærer.

De to fagene Veiledning og Helseadministrasjon er midt i blinken og er svært aktuelle i forbindelse med samhandlingsreformen, understreker han.

Lite midler til vikarer og vansker med å få turnusene til å gå opp, kan være utfordrende for arbeidsgivere, men Sporsheim er opprørt over forskjellsbehandling blant ansatte som tar utdanning.

– Noen får permisjon med lønn, mens andre må bruke av egne fridager.

Kartlegg kompetansen

Sporsheim etterlyser kompetansekartlegging, samarbeid og fleksibilitet slik at ansatte på alle nivåer får kompetanseheving.

– De som tar videreutdanning, må få kompetansetillegg slik det er nedfelt i tariffavtalen. Arbeidsgiver får jo nytte av den økte kompetansen, mener Sporsheim.

– Fagskolepoeng og høgskolepoeng er motiverende for å holde seg faglig à jour.

Helsepersonell er pliktig til å holde seg faglig oppdatert etter helsepersonell­loven, poengterer Sporsheim. Han oppfordrer fagforeningene om å gjøre fagskoletilbudet kjent.

– Tillitsvalgte må bidra til at medlemmene får tilrettelagt arbeidssituasjonen. De plasstillitsvalgte skal være talsper­soner for medlemmer som vil ta fagutdanning. Og ikke minst fortelle om Fagforbundets stipendordning sier Helge Sporsheim.

Ansvarlig redaktør:
Hege Breen Bakken
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy