– Et usosialt budsjett

Fagforbundet frykter at regjeringens prioriteringer av skatteletter vil ramme de offentlige velferdstjenestene.

2013110815464620131213204906

Siv Jensen la i dag fram regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet. Det har vært knyttet spenning til i hvor stor grad Høyre og Fremskrittspartiet kunne sette sitt preg på budsjettet på tre uker. Regjeringen vil blant annet bruke 3,9 milliarder kroner mer av oljepengene, og Siv Jensen sa under fremleggelsen at skattelette er det viktigste grepet regjeringen har gjort. Fagforbundet beskriver det som et usosialt budsjett.

– Dette er et budsjett for økte forskjeller i samfunnet. Den blåblå regjeringen legger opp til en utvikling der de som har lite skal få mindre og de som har mye skal få mer. Det er usosialt, sier Jan Davidsen, Fagforbundets leder.

– Høyinntektsgruppene får mest

Regjeringen vil redusere inntektsskatten for lønnsmottakere fra 28 til 27 prosent, i tillegg til kutt i blant annet formueskatten.

– Regjeringen foreslår brede skattereduksjoner. Vi legger stor vekt på tiltak som kan stimulere verdiskapning og fremme økt vekst, sier finansminister Siv Jensen.

Fagforbundet mener at høyinntektsgruppene blir vinnerne, og frykter at lavere skatter vil ramme velferdstjenestene. Fagforbundet peker blant annet på at regjeringen ikke vil redusere foreldrebetalingen i barnehager, ikke vil ha to barnehageopptak i året og går bort fra den rødgrønne regjeringens utvidelse av studiestøtten til å gjelde 11 måneder.

– Mangler penger til drift

Regjeringen vil øke kommunenes frie inntekter med 5,48 milliarder kroner, 280 millioner kroner mer enn forslaget fra den rødgrønne regjeringen.

– Jeg er opptatt av at vi skal ha et samfunn med like muligheter for alle. En robust kommuneøkonomi er viktig for at folk i hele landet skal ha et godt tjenestetilbud. Jeg har tillit til at kommunene prioriterer å styrke tjenestene til innbyggerne, sier kommunalminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Fagforbundet mener at det er positivt at det skal gis investeringstilskudd til 500 nye sykehjemsplasser i kommunene, men påpeker at det i inneværende år ikke er benyttet fullt ut.

”Problemet er manglende midler til drift og ikke mangel på investeringstilskudd,” skriver Fagforbundet i pressemeldingen.

Mer stykkprisfinansiering

I tillegg til statsbudsjettet for 2014 foreslår regjeringen å øremerke 343 millioner kroner til kommunale rustiltak, og reversere foreslått kutt til ordningen psykisk helse i skolen. Regjeringen foreslår å bruke 300 millioner kroner mer til økt aktivitet hos private for å redusere ventetidene ved sykehusene.

Fagforbundet er kritiske til at den innsatsstyrte finansieringen økes fra 40 til 50 prosent, og mener denne formen for stykkprisfinansiering vil tjene pasienter med enkle diagnoser.

– De private, spesialiserte helseinstitusjonene er først og fremst gode på lidelser med en spesifikk diagnose. Når regjeringen gjør dette grepet, samtidig som de øker stykkprisfinansieringen, rammer det for eksempel eldre og andre som ofte har sammensatte lidelser. De kommer lenger bak i køen og taper i dette systemet, sier Jan Davidsen.

Reduserer dagpengeperioden

På arbeidslivsfeltet melder Fagforbundet at de er bekymret for at den maksimale dagpengeperioden ved permittering reduseres fra 30 uker til 26 uker fra 1. januar 2014. I tillegg mener Fagforbundet det vil bli tøffere for de som står utenfor arbeidslivet ved at arbeidsmarkedstiltakene reduseres og skatteklasse ll fjernes. De er derimot fornøyd med at tilskuddet til lærlinger og lærlingplasser øker.

– De ulike forslagene kan virke relativt små hver for seg, men i sum er dette en politikk for økt ulikhet i det norske samfunnet. Fagforbundet vil gå motsatt vei, et rettferdig samfunn med små forskjeller der flest mulig kan klare seg og bruke ressursene sine. Dette budsjettet peker i feil retning, mener Jan Davidsen.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy