– Folk kan ikke sultes i arbeid

– Folk må få hjelp til å takle psykiske problemer og ha en trygg og forutsigbar økonomi. Først når dette fundamentet er på plass, kan de bli reelle arbeidssøkere, sier lederen av Foreningen Fattignorge, Georg Rønning.

2008121614545820131216080832

– De siste årene har sosialhjelpssatsene økt med et gjennomsnitt på rundt sju kroner dagen. Det er ikke en gang nok til å holde tritt med prisstigningen. De som er avhengig av hjelp har i realiteten fått redusert kjøpekraft, sier Georg Rønning.

– Det finnes kanskje dem som tror dette er en god metode for å tvinge folk ut i arbeid. Men virkeligheten fungerer ikke slik. Når du går og tenker på om du har nok mat til deg og dine, så blir det ikke så mye kapasitet igjen til å ta yrkesforberedende kurs eller søke jobber.

– Vår erfaring viser at det folk først kutter ned på når de har svært dårlig økonomi, er mat og medisiner. Dermed svekker de sin egen helse på en slik måte at de blir umulig for dem å komme seg inn i arbeidslivet og ut av fattigdommen.

– Det er ikke mulig å sulte folk i arbeid, sier Georg Rønning.

Sosialhjelpssatsene må økes

Fagforbundet og Foreningen Fattignorge har gått sammen i en annonsekampanje der de krever at sosialsatsene økes, og at det blir slutt på ulikhetene fra kommune til kommune, slik dagens regler tillater.

Ifølge Georg Rønning kan forskjellene være så mye som 10.000 kroner i måneden, og han mener dette er dramatisk for dem som får minst.

Ifølge en uttalelse fra Fagforbundets landsstyre nå i desember, må sosialhjelpssatsene økes slik at også fattige kan leve et anstendig liv. Landsstyret mener det er fornuftig at avgjørelsene tas lokalt, men at rettssikkerheten til sosialhjelpsmottakerne må styrkes ved at ankemulighetene må bli reelle og at også sosialklienter må få adgang til fri rettshjelp.

Behovsprøvd barnetrygd

Fagforbundets landsstyre er også opptatt av at fattigdommen ikke skal få gjenta seg i generasjoner, blant annet gjennom at fattiges barn ikke får de samme oppvekst- og utdanningsmulighetene som andre.

Stadig mer undervisning og lekser foregår på data, men støtte til pc-er og internettilgang dekkes i liten grad gjennom sosialstøtte. Ifølge Georg Rønning er det mindre enn fem prosent av sosialklienter som får dette.

Barn som ikke får disse mulighetene kan bli hengende etter i skolearbeidet, eller foreldrene setter seg i gjeld for å skaffe barna dataverktøy. Det betyr igjen at de må redusere på andre ting som barna trenger.

Dette skaper ifølge landsstyret uakseptable sosiale forskjeller og reproduserer fattigdommen.

– Denne situasjonen kunne vi langt på vei løst hvis også sosialklienter hadde fått barnetrygd, barnebidrag og kontantstøtte uavkortet, slik alle andre får. I dag går dette inn som en del av bidraget til livsopphold som blir behovsprøvd, det vil si at de kan få avkortet sosialstønaden hvis de også får barnetrygd, sier Rønning.

– Etter min mening er det et stort paradoks at barnetrygden er behovsprøvd når du er fattig, mens den går uavkortet til dem med god inntekt, fortsetter han.

Julepresang

Finanskrisen har fått regjeringen til å være raus med julepakkene i år. Til nå er det lagt fram krisepakker på til sammen nesten 475 milliarder kroner til banker og kredittinstitusjoner. Men noen julepresang til de fattigste har det ikke vært rom for.

– Hvis jeg skulle være så fri å ønske meg to presanger, ville den ene vært en omlegging av sosialhjelpspolitikken som gjorde det mulig å starte i den rette enden, sier Georg Rønning.

– Det vil si at vi fikk midler til å gjøre folk friske, og en mangedobling av ressursene til psykologi- og psykiatritjenestene. Svært mange fattige bærer med seg problemer fra barndommen eller andre faser i livet som de trenger hjelp til å løse før de kan begynne å jobbe seg tilbake i arbeidslivet. Derfor er det svært uheldig at det er så mye som 15 måneders ventetid på psykologisk eller psykiatrisk behandling.

Den andre presangen jeg ønsker meg, er at vi får en betryggende økonomisk rådgivning i kommunene, slik at sosialklienter får en forutsigbar økonomi, og ikke må slite med et tungt økonomisk etterslep. Dette gjør folk syke og ute av stand til å nærme seg et normalt arbeidsliv, og dermed blir de gående som fattige uten mulighet til å gjøre noe med situasjonen sin.

– Jeg er fullt klar over at disse to presangene koster penger, de er slett ikke billige. Samtidig tror jeg fullt og fast på at gevinsten vil være enda større – både økonomisk, men ikke minst også menneskelig, sier Georg Rønning.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy