– Gå frivillig på dagen eller få sparken!

Gå frivillig på dagen eller få sparken! Det var alternativene for polske renovatører som ikke klarte å løpe fort nok i Asker. Fagbladet har lydopptak av møtet.

2010121818133820131216145702

ola.tommeras@fagforbundet.no

1. november overtok Ragn-Sells renovasjonen i Asker kommune. De startet tjenesten med 14 polske renovatører , innleid på korttidskontrakter gjennom Adecco. Der Veolia tidligere gjorde jobben med 19 renovatører og 11 biler, satset Ragn-Sells på å gjøre det billigere og mer effektivt med 14 menn og åtte biler.

Tirsdag formiddag anmeldte Fagforbundet Asker kommune for å ha lagt til rette for brudd på arbeidsmiljøloven ved at de lar Ragn-Sells drive på denne måten.

Løp for sakte

Fire polakker fikk problemer med tempoet. De klaget på 12 timers arbeidsdager i høyt tempo, lønnen på 135,5 kroner timen og brakka til 1000 kroner uka. Mandag 22. november ble de innkalt til møte hos vikarbyrået Adecco, som hadde arbeidsgiveransvaret for renovatørene.

Der fikk de i realiteten valget mellom å gå frivillig på dagen, eller å få sparken. Adecco har tidligere avvist overfor Fagbladet at de polske renovatørene ble oppsagt.

– Vi kjenner oss ikke igjen i slike beskrivelser i det hele tatt, svarte distriktssjef Kay-Arne Langerud i Adecco på epost til Fagbladet da vi konfronterte ham med påstandene fra de polske renovatørene.

– Tvert imot har vi oppfordret dem som har sagt opp sine stillinger, om å ta kontakt og si ifra hvis de ønsket annet arbeid via oss i Adecco Norge, sier han.

Sjåfør og renovatør Michal Traczyk gjorde imidlertid opptak av møtet 22. november. Opptaket dokumenterer en helt annen historie:

Slik forløp møtet med Adecco

Representanten fra Adecco har gjort det klart for de polske arbeiderne at de ikke har lykkes med å samle avfall fort nok i Asker. Adeccos kunde, Ragn-Sells, har klaget. Slik forløp møtet:

Adecco: Det er regulativer for hvor mange kasser som skal tømmes og hvor fort.

Polsk arbeider1: Jeg synes vi har jobbet virkelig hardt med dette.

Michal Traczyk: Så dere synes vi jobber for sakte, og? At vi ikke er, hva heter det, ikke for selskapet? Er det regulativ for det; for hvordan vi skal jobbe fortere, løpe, jobbe fortere?

Adeccos representant gjør det klart at de vil legge fram et forslag for de polske arbeiderne.

Adecco

: Dersom dere vil si nei til dette. Dersom dere ikke aksepterer det, så er det en annen prosess om starter. Jeg må da ringe min overordnede. Ledelsen vil da starte en prosess. De må først følge dere gjennom en dag, og se på hvordan dere gjør jobben riktig.

Diskusjon fortsetter. De polske renovatørene samtykker i at det vil være sløsing med tid.

Adecco: Hvis noen av dere ikke vil gå videre med dette, så si bare nei. Da må vi gjøre det annerledes. Da må vi gå via norsk lov. Og vi må følge dere hver dag på jobb. Vi må ha noen som følger dere, snakker med meg, snakker med kunder og slikt, fyller ut rapporter.

Adeccos representant gjør det deretter helt klart gjentatte ganger, at dersom de ikke blir enige i dag så må de møtes i retten.

Adecco: Det er en normal ting, men det er en ting som tar masse tid, og ingen vil betale dere mens dere venter på retten. Alle slike ting...

To umulige alternativ

Adeccos representant begynner å skissere to alternativer: Det ene er å jobbe i to uker til, få betalt for de to ukene, men deretter bli sagt opp. Det andre som etter hvert blir det eneste alternativet, er å skrive under frivillig på en oppsigelse og forlate jobben på dagen. De vil da bli tilbudt lønn de fire resterende dagene av uka.

Adecco: Ok, skal jeg fortelle dere hva som kommer til å skje rent praktisk? Eller vil dere si noe?

Michal Traczyk: Ok, vi slutter om to uker, hva? Kan dere søke for oss, og finne en annen jobb? Eller er det umulig?

Adecco

: Nei, det er ikke mulig. Jeg skal forsøke å fortelle dere litt om det. Vi har to muligheter. Hvis dere underskriver papiret. Dere slutter i dag, så vil dere få betalt for denne uka. Dere kan gå ut herfra, levere klærne, gå herfra og reise hjem. Men da må dere reise. Dere vil bli betalt for en uke. Eller dere får betalt for to uker. Dere blir på jobb. Så ender kontrakten.

De polske arbeiderne begynner å spørre igjen om muligheten for andre jobber.

Adecco

: Det er vanskelig. Det er like før jul. Ingen ansetter folk akkurat nå. Ikke på en måned. I hvert fall ikke før februar, mars. Rundt den tiden. Det er en vanskelig periode å starte noe nytt.

Samtlige polakker begynner å gi uttrykk for at de heller jobber to uker til framfor å få betalt ut uka uten å jobbe. Det liker Adeccos representant dårlig.

Lurt til å reise

Diskusjonen svinger videre fram og tilbake om mulighetene for ny jobb. En arbeider som hittil ikke har sagt noe, utbryter:

Polsk arbeider2:

Jeg vil si noe. Når dere kommer til Polen, så ser dere etter folk til å jobbe, og så skal vi bare dra tilbake. Jeg forlot jobben min i Polen, og nå? Jeg kan ikke dra tilbake til Polen, for der har jeg ikke jobb lenger, og ikke penger. Jeg har gjeld. Og jeg har mange spørsmål.

Michal Traczyk: Alle vi forlot jobb, og det var en overraskelse dette i dag, hva? Dra tilbake til jul, møte familie. De vil sparke meg...

(oppgitt latter).

Adecco: Fra et menneskelig perspektiv. Selvsagt, jeg føler virkelig med dere. Jeg er virkelig lei meg. Det er ikke min avgjørelse. Det er hardt å si opp noen. Jeg så ikke fram til dette.

Michal Traczyk: Ja, selvsagt. Det er ikke du som bestemmer dette. Du gjør bare jobben din. Det er hva det forventes at du skal gjøre.

Adecco

: Ja, jeg forsøker å gjøre en jobb. (...) Hva kan jeg si, jeg er virkelig, virkelig lei for at vi er i denne situasjonen. Men, det er denne type valg vi må forholde oss til. Og jeg er virkelig, virkelig lei meg fra dypet av mitt hjerte.

Polsk arbeider1: Kanskje du kan finne oss jobb, kanskje en annen jobb?

Adecco: Det er veldig vanskelig. Virkelig, virkelig vanskelig.

Michal Traczyk: Men om dere fant en jobb i et annet land?

For dyrt å søke jobb

Det begynner å bli merkbart at Adeccos representant er ganske oppgitt over spørsmålene om å få en annen jobb. Han utbryter:

Adecco: Neste uke blir det ingen jobb, uka etter ingen jobb. Det kan gå et par, det kan gå slik til over nyttår. Til januar. Da må dere bo mer enn halvannen måned her uten å ha jobb. Det er sinnsykt. Det er dyrt. Jeg tror det nok er litt for dyrt for dere. Så det er en situasjon som jeg ikke ville satt meg selv i, og jeg vil ikke sette dere i en slik situasjon.

Diskusjonen fortsetter om jobbmuligheter, CV og papirer. Adecco sliter med å få polakkene til å forstå at de ikke kan få annen jobb.

Adecco: Vi har et annet problem også, brakkene der dere bor. Når kontrakten deres går ut, så betyr det at dere ikke har noe sted å bo.

Diskusjonen bølger litt på engelsk, litt på polsk. Adeccos representant begynner å høres utålmodig ut.

Adecco

: Jeg skal forsøke å være litt mer konkret i forhold til dette tema. Det er veldig viktig for meg å avslutte denne kontrakten. Jeg kan ikke hjelpe dere med noen annen jobb. Jeg kan se etter andre jobber for dere, men jeg kan ikke love når det kan skje. Jeg vil ikke ha på mine skuldre at dere skal bli her måneder uten jobb. Fordi det er virkelig, virkelig vanskelig å finne permanent jobb i disse dager. Fordi det er jul.

Adecco

: Og vi snakket om at vi har to muligheter. Dere underskriver et papir at dere slutter i jobben, og dere vil få betalt for hver dag denne uka, til og med fredag. Den andre muligheten er at dere blir her i to uker til, men da har dere heller ikke noe ekstra. Dere har den andre muligheten; si opp i dag, reis i dag. Å ende arbeidsavtalen i dag.

Polakkene framfører at det vil bli enklere å skaffe billetter dersom de får noen flere dager på seg. De vil heller fortsette å jobbe to uker til.

Da begynnr tonen å hardne.

Vil jobbe dårligere

Michal Traczyk: Sier du at det er et problem om vi vil jobbe to uker til?

Adecco

: Selvsagt. Det er et tema. Vi vil ikke ha folk som skal slutte om to uker til å jobbe de to ukene, fordi da vil trolig produksjonen falle. Dere vil ikke komme til å gjøre så god jobb. Dere vil trolig ikke komme på jobb med veldig god arbeidsvilje. Så derfor ønsker vi å avslutte så fort som mulig, ved å gi dere betaling for en uke. Hvis dere blir en uke mer, så må dere også betale for ytterligere en uke på brakkene.

(Diskusjon på polsk og engelsk. Ender med at de vil tenke over det i ti minutter. Går ut og tar en røyk.)

– Jeg sparker dere

Etter pausen hardner tonen mellom de polske arbeiderne og Adeccos representant, når polakkene nok en gang spør om de kan få lov å jobbe to uker til. Nå kommer beskjed om at de ikke vil ha noen muligheter til jobb i Adecco eller Norge dersom de ikke sier opp frivillig.

Polsk arbeider1: Er det noen mulighet for å kunne bli i to uker. For vi har ikke pengene om vi reiser denne uka. Ikke noe penger.

Michal Traczyk: Vi skulle tjene penger ved å komme her.

Polsk arbeider2: Vi er overrasket.

Adecco

: Min mening er at de valgene dere har fått, er ganske rettferdige. For i dag kommer jeg enten til å sparke dere, eller dere kommer til å si at dere ønsker å slutte selv. Begge disse mulighetene kommer jeg til å skrive ned i dag, på et papir. Eller dere kan skrive det selv. Det er valget dere må ta. Jeg er virkelig, virkelig lei meg for det. Men det er en av de tingene jeg må gjøre for å overholde min kontrakt med kunden (Ragn-Sells), og jeg må også informere Arne som var her forrige gang, om hvordan dette møtet endte. Den dårlige tingen er at hvis jeg skriver papiret, så kommer det til å stå at dere er sparket. Og når dere senere vil ha en annen jobb i Norge eller en annen jobb i Adecco, så vil det ikke se bra ut. Uansett hva dere velger; om to uker så har dere ikke noe jobb. Det er fakta som vi må forholde oss til.

(Liten diskusjon)

Ingen ny jobb

Adecco

: Jeg håper at dere skriver under at dere slutter i dag. Så kan dere bli på brakkene til fredag eller lørdag. Hvis ikke, hvis jeg må starte opp en helt annen prosess. Da må vi snakke med selskapets advokat og slike ting.

Diskusjonen fortsetter om når de kan få betaling. De trenger sluttoppgjøret for å reise tilbake til Polen, men Adecco vil ikke gi det før neste lønningsdag.

Igjen forsøker en arbeider:

Polsk arbeider 1: Ok, vi tar alternativ nummer to. Vi blir to uker, og vi kan få betaling for to uker. Det var det andre alternativet, ikke sant?

Adecco: Ja, men da blir dere oppsagt, og vil ha problemer med å få ny jobb.

(ny diskusjon på polsk.)

De polske renovatørene ber om to uker betalt for å slutte på dagen. Adeccos representant går med på å ringe sin overordnede for å avklare det.

Til slutt blir de tilbudt betaling for syv arbeidsdager, mot å avslutte kontrakten på dagen.

Samtlige skriver under på en to linjers kontrakt der de erklærer at de selv sier opp jobben med umiddelbar effekt fra dags dato.

Sluttoppgjøret ender på 7113 kroner og 75 øre.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy