Tariffoppgjøret 2014

– Kommuneøkonomien blir en utfordring

ENIGE OG UENIGE: Mette Nord og Per Kristian Sundnes er enige om at kommuene skal være attraktive arbeidsplasser. Men hvor store lønnstillegg kommunene må gi for å vøre konkurransedyktige, er de foreløpig uenige om.

ENIGE OG UENIGE: Mette Nord og Per Kristian Sundnes er enige om at kommuene skal være attraktive arbeidsplasser. Men hvor store lønnstillegg kommunene må gi for å vøre konkurransedyktige, er de foreløpig uenige om.

Per Flakstad

Den stramme økonomien i mange kommuner blir en utfordring når partene i denne sektoren skal bli enige om de ansattes lønnsutvikling.

2014040312000020140403155913

per.flakstad@fagforbundet.no

– Vi har en felles forståelse av at kommunene må tiltrekke seg dyktige ansatte, og vi forstår at konkurransedyktig lønn er viktig for å klare dette. Samtidig har mange kommuner har svært stram økonomi, og den situasjonen blir en utfordring i dette oppgjøret, sa forhandlingsleder Per Kristian Sundnes i kommunenes arbeidsgiverorganisasjon KS da tariffoppgjøret i kommunesektoren startet i dag.

Han sa også at han gjerne skulle sett en lavere totalramme i oppgjøret i privat sektor, som onsdag endte på 3,3 prosent.

– Dette blir en vanskelig utfordring for oss. I statsbudsjettet er det lagt inn en lønnsøkning på 3,5 prosent i overføringene til kommunene, men jeg vet at mange kommuner bare har lagt inn 3 prosent i sine budsjetter. Ikke fordi de ønsker det slik, men fordi de ikke har økonomisk mulighet til annet, sa Sundnes.

Rettferdig lønnsutvikling

– For oss er det ikke bare totalramma, men også fordelingen mellom de ulike gruppene som blir viktig, sa Mette Nord som er leder i Fagforbundet og forhandlingsleder for LO Kommune med rundt 200.000 ansatte i norske kommuner og fylker.

– Vi organiserer folk i alle lønnsgrupper, fra assistenter, via fagutdannede, høyskolegrupper og ledere, og vi er opptatt av at alle skal oppleve at de får en rettferdig lønnsutvikling på linje med øvrige grupper i samfunnet, fortsatte hun.

Både hun og forhandlingslederne for YS Kommune og Unio, Erik Kollerud og Ragnhild Lied, var opptatt av at de offentlig ansatte har sakket etter industrien de siste årene, og at de ønsker å bruke oppgjøret til å ta igjen dette etterslepet.

Det betyr at kommunene må strekke seg over en ramme på 3,5 prosent for å imøtekomme de økonomiske kravene.

Rom for større kroneøkning

Ifølge sjeføkonom Roger Bjørnstad i det private analysefirmaet Samfunnsøkonomisk Analyse, er resultatet på 3,3 prosent mellom Fellesforbundet og NHO Industri for de såkalte frontfagene godt nytt for ansatte i offentlig sektor.

– Overhenget (forskjellen på gjennomsnittsinntekten i et kalenderår og den lønnen du faktisk har ved slutten av året) er lavere i offentlig enn privat sektor. Dermed er det rom for en større kroneøkning i offentlig sektor uten at ramma brytes, sier han til Dagbladet.

Kravene

LO Kommune krever et generelt kronetillegg til alle arbeidstakere, men har foreløpig ikke tallfestet beløpet. I tillegg krever de at minstelønnssatsene heves og at oppgjøret skal bidra til å utjevne lønnsforskjellene mellom kvinner og menn og styrke verdsettingen av kvinnedominerte yrker.

LO Kommune er også opptatt av en lavlønnsprofil og at tilleggene for ubekvem arbeidstid heves.

Foruten rene økonomiske krav, vil LO Kommune ha en sterkere bestemmelse i tariffavtalen som sikrer midlertidige fast stilling og at deltidsansatte som har hatt merarbeid de siste tolv månedene skal ha rett til en utvidet stilling i tråd med hvor mye de faktisk har jobbet.

Det har vært et vedvarende problem de siste årene at praksisen for å få økonomisk uttelling for videreutdanning og kompetanseheving har variert fra kommune til kommune, siden dette fram til nå har vært en del av de lokale forhandlingene. Derfor ønsker LO Kommune at dette skal sikres gjennom bestemmelser i den sentrale tariffavtalen.

Når det gjelder pensjon, krever LO Kommune at offentlig AFP og tjenestepensjonsordningen videreføres, og at det må kompenseres for endringene i uførepensjonene fra 1. januar neste år, som gjør at utbetalt pensjon blir lavere.

Bærebjelken i velferdssamfunnet

– Vi er ikke uenig i at mange kommuner har en stram økonomi. Samtidig må vi spørre om de har råd til å gå glipp av kompetente og dyktige ansatte fordi de ikke har konkurransedyktig lønn på alle nivåer.

– Hvis vi ser på helheten, så er kommunene og den jobben de ansatte gjør, selve bærebjelken i vårt velferdssamfunn. For å opprettholde kvaliteten i tjenestetilbudet til innbyggerne, må kommunene sørge for at de er attraktive arbeidssteder med konkurransedyktige lønnsbetingelser, sier Mette Nord.

Forhandlingene fortsetter 10. april, og fristen for en forhandlingsløsning er ved midnatt 30. april. Dersom partene ikke blir enige, går oppgjøret til mekling.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy