Fagforbundets medlemmer vant over Oslo kommune

Fem ansatte i hybelhuset for rusavhengige har vunnet jobbene sine tilbake.

Fem ansatte i hybelhuset for rusavhengige har vunnet jobbene sine tilbake.

Torgny Hasås

De fem ansatte som Oslo kommune nektet å ta med seg da de overtok driften av hybelhuset de jobbet på, har vunnet jobbene sine tilbake.

2014110612000020141013101057

nina.monsen@fagforbundet.no

Oslo kommune ville ikke ha med de ansatte da de i fjor overtok driften av hybelhuset for rusavhengige som Kirkens bymisjon har drevet i Oslo sentrum.

Nå har Borgarting lagmannsrett fastslått at rettighetene og pliktene som fulgte arbeidsavtalene de fem hadde med stiftelsen Kirkens bymisjon, er overført til Oslo kommune.

– Dette er først og fremst fint for våre medlemmer som har fått tilbake jobbene sine som de er glad i, sier Kjetil Edvardsen, forbundsadvokaten som kjørte saken.

Viser hvilke regler som gjelder

Dommen er også viktig for arbeidet med rettighetene til Fagforbundets arbeidstakere i helse- og sosialsektoren, understreker Edvardsen.

Det har ikke vært så mange rettssaker om overdragelse mellom kommunale, private og ideelle arbeidsgivere i denne sektoren.

– Derfor er det av stor betydning å få slått fast hvilke regler som gjelder, sier Edvardsen, som mener dommen setter presedens.

– Hvis dommen blir stående, må kommunen i de aller fleste tilfeller forholde seg til at enten de velger å sette ut, eller ta tilbake virksomheter, er det snakk om en virksomhetsoverdragelse, legger han til.

Frykter ikke anke

Oslo kommune ble også dømt til å betale erstatning for økonomisk tap og oppreisning på til sammen rundt to millioner for de fem Fagforbundsmedlemmene.

Kommunen har en måneds frist på å anke saken. Edvardsen er ikke redd for en eventuell anke.

– Vi forholder vi oss rolig til om Oslo kommune skulle ønske å anke. Vi forventer at dommen blir opprettholdt, sier Edvardsen.

En eventuell dom i Høyesterett blir i så fall en enda tydeligere og overordnet prinsipiell avgjørelse, mener Edvardsen.

Mener det er ny virksomhet

Kirkens bymisjon har siden 2006 drevet hybelhuset for rusmisbrukere med psykiske lidelser. Virksomheten har vært drevet med tilskudd fra kommunen og i kommunens bygård.

I 2013 bestemte bydel St. Hanshaugen seg for å overta driften av botilbudet, men de ville lyse ut alle stillingene på nytt. Bymisjonens ansatte fikk ikke fortrinnsrett.

De ansatte kontaktet fagforeningen, og sammen med Fagforbundet gikk fem av dem til sak mot kommunen. De mente den kommunale overtakelsen måtte betraktes som en virksomhetsoverdragelse, og at de dermed skulle ha rett til å beholde jobbene sine.

Først medhold til kommunen

Rett før jul i fjor ble dommen i Oslo tingrett avsagt. Der fikk Oslo kommune medhold i at siden nye mennesker var ansatt og det var innført en del nye rutiner, var dette en ny virksomhet, og kommunen hadde ikke plikt til å ta med seg de ansatte.

Fagforbundets advokater mente det var en feilvurdering av retten å anse det som om Kirkens bymisjon bare hadde levert arbeidskraft. Nå har lagmannsretten gitt dem rett i at virksomheten i det store og hele ble videreført og at de ansatte er en del av dette.

Det er av stor betydning å få slått fast hvilke regler som gjelder for våre ansatte i virksomhetsoverdragelser.

Kjetil Edvardsen, forbundsadvokat

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy