Hvor mye koster tannlegen?

Må du betale hele tannlegeregningen selv, eller kan du få utgiftene dekket?

STØTTEORDNINGER: Det kan koste deg dyrt å gå til tannlegen, men noen grupper får støtte. Illustrasjonsfoto.

STØTTEORDNINGER: Det kan koste deg dyrt å gå til tannlegen, men noen grupper får støtte. Illustrasjonsfoto.

Sissel M. Rasmussen

Dette sier reglene om hvor mye må du betale hos tannlegen. Se også hvem som har rett på gratis tannbehandling.

2018101711445920181017114423

ragnhild@lomedia.no

Barn

For barn i alderen 0-18 år er all tannbehandling gjennom den offentlige tannhelsetjenesten gratis.

Unntaket er tannregulering. Her deles barna inn tre grupper etter hvor stort behovet for tannregulering er.

Gruppe a (svært stort behov) får dekket hele beløpet til regulering. Gruppe b (stort behov) får dekket 75 prosent, og gruppe c (klart behov) 40 prosent.

Familier med flere enn ett barn som har behov for tannregulering, kan ha krav på søskenmoderasjon.

Ungdom 19-20 år

Fra du er 18 og til og med det året du fyller 20 år, har du rett på billigere tannbehandling.

Dersom du går til den offentlige tannhelsetjenesten, betaler du 25 prosent av utgiftene selv, mens det offentlige betaler de resterende 75 prosentene.

Denne egenandelen gjelder bare om du behandles av den offentlige tannhelsetjenesten.

Hvorfor har vi ikke gratis tannlege i Norge? Vi var på vei dit, men så kom 1. verdenskrig...

Voksne

Hovedregelen er at voksne må betale tannlegeutgiftene selv. Men det finnes visse sykdommer, tilstander og skader som gir deg rett på å få dekket hele eller deler av beløpet.

Det gjelder blant annet tannskader som er godkjent som yrkesskade, tannskader ved ulykke som ikke er yrkesskade, tannkjøttsykdommen periodontitt, medfødte tannutviklingsforstyrrelser, svulster i munnhulen, hyposalivasjon (munntørrhet) og en del sjeldne medisinske tilstander.

Mer informasjon om de 15 aktuelle tilstandene finnes på helsenorge.no.

Eldre

Eldre og langtidssyke som bor på institusjon eller mottar hjemmesykepleie i mer enn tre måneder, får gratis behandling av den offentlige tannhelsetjenesten.

Psykisk utviklingshemmede

For denne gruppen er all tannbehandling, med unntak av tannregulering, gratis.

Regjeringen kutter støtten til tannbehandling for femte år på rad

Innsatte i fengsel

Alle innsatte i norske fengsler får tilbud om akutt tannbehandling av den offentlige tannhelsetjenesten når det er nødvendig.

De som sitter inne i mer enn tre måneder, får også tilbud om tannhelseundersøkelse, forebyggende tannbehandling og behandling som er nødvendig for at tannhelsen ikke skal forverres.

Tannbehandling utover dette må den innsatte dekke selv.

Andre grupper

Enkelte andre grupper kan også få dekket hele eller deler av utgiftene til tannlege.

Det gjelder blant annet rusmisbrukere under LAR-behandling og rusmisbrukere som i minst tre måneder har mottatt tjenester etter sosialtjenesteloven.

Før kunne personer som har vært utsatt for tortur og overgrep, samt personer med alvorlig tannlegeskrekk (odontofobi) få refundert hele eller deler av beløpet ved behandling hos privat tannlege.

Nå er det opprettet et tverrfaglig tilbud innenfor den offentlige tannhelsetjenesten, som inkluderer både psykologhjelp og tannlege. De som fyller kriteriene, vil først få angstbehandling eller annen psykologisk behandling, deretter tannbehandling, betalt av det offentlige.

Støtte fra Nav

Hvis du ikke har råd til å betale for tannlege, kan du søke Nav om økonomisk sosialhjelp til tannbehandling.

Du må da kunne legge fram dokumentasjon på inntekt, utgifter og formue, samt et kostnadsoverslag på hva behandlingen koster og en uttalelse fra tannlegen.

Retten til å få dekket utgifter til tannbehandling skjer etter en konkret og individuell vurdering, men Nav forutsetter at alle andre muligheter er utnyttet først.

Det betyr for eksempel at alle former for bankinnskudd, formue eller kapitalinntekter må brukes først.

Nav kan også stille krav om at eiendeler som ikke er nødvendige for livsoppholdet (for eksempel bil, båt eller campingvogn) må selges.

Kilde: Helsenorge.no, NAV

Slik sjekker du tannlegeprisen på forhånd

Private tannleger bestemmer selv prisene på tannbehandlingen. Hvor mye du må ut med, kan derfor variere fra tannlege til tannlege. På hvakostertannlegen.no kan du sjekke og sammenligne prisene som tannlegene i ditt område tar for ulike typer behandling. Du kan sammenligne priser for spesifikke tjenester, og finne den billigste tannlegen i din by, din kommune eller ditt fylke med utgangspunkt i den behandlingen du trenger. Du kan også filtrere søket, for eksempel bare søke på tannleger som har studentrabatt. Tjenesten er satt opp av Forbrukerrådet.

MEST LEST:
RO: Kos med Pus roer når det trykker innvendig.  – Spesialisthelsetjenesten er så neddynga at de ikke klarer å møte fristene til Nav, sier Helene Spro, helsefagarbeider og mor til to døtre med spesielle behov. Hun har permisjon uten lønn for å ta vare på barnet sitt på skolen og sliter økonomisk. Spro får ikke engang søkt om pleiepenger grunnet lang ventetid i spesialisthelsetjenesten.

RO: Kos med Pus roer når det trykker innvendig. – Spesialisthelsetjenesten er så neddynga at de ikke klarer å møte fristene til Nav, sier Helene Spro, helsefagarbeider og mor til to døtre med spesielle behov. Hun har permisjon uten lønn for å ta vare på barnet sitt på skolen og sliter økonomisk. Spro får ikke engang søkt om pleiepenger grunnet lang ventetid i spesialisthelsetjenesten.

Yngvil Mortensen

Alenemor Helene (46) får ikke pleiepenger: – Faen ta dere hele gjengen!

BEDRE FØR: Før Eli Kristine Ekeren fikk jobb som nattevakt på sykehjemmet i 1989, hadde moren hennes den samme jobben. Den gang var tillegget en prosent av lønna, slik at tillegget økte i takt med lønnsutviklingen. Slik er det ikke nå lenger.

BEDRE FØR: Før Eli Kristine Ekeren fikk jobb som nattevakt på sykehjemmet i 1989, hadde moren hennes den samme jobben. Den gang var tillegget en prosent av lønna, slik at tillegget økte i takt med lønnsutviklingen. Slik er det ikke nå lenger.

Frøydis Falch Urbye

Jobben kan påføre Eli både kreft og depresjoner

DÅRLIG SIGNAL: – Dette er nesten litt komisk. Praktisk sett er det en tullesak. Det er også et jævlig dårlig signal å sende til sine ansatte som har jobbet i vinkel, dag, kveld, helg og natt i tre år for å få til sammenslåingen, sier Anders Fosen, leder i Fagforbundet i Asker kommune.

DÅRLIG SIGNAL: – Dette er nesten litt komisk. Praktisk sett er det en tullesak. Det er også et jævlig dårlig signal å sende til sine ansatte som har jobbet i vinkel, dag, kveld, helg og natt i tre år for å få til sammenslåingen, sier Anders Fosen, leder i Fagforbundet i Asker kommune.

Bjørn A. Grimstad

Skal lunsjpausen vare i 20 eller 30 minutter? Nå havner saken i retten

Mette Nord, Fagforbundet og Jørn Eggum, Fellesforbundet på LOs representantskapsmøte.

Mette Nord, Fagforbundet og Jørn Eggum, Fellesforbundet på LOs representantskapsmøte.

Alf Ragnar Olsen

Dette er de ni viktigste kravene til lønnsoppgjøret

NÆR RELASJON: John Helge Engan og Anne Grethe har kjent hverandre i mange år. Den nære relasjonen er viktig hvis Anne Grethe en dag skulle bli syk og ikke klarer å fortelle hva som er i veien.

NÆR RELASJON: John Helge Engan og Anne Grethe har kjent hverandre i mange år. Den nære relasjonen er viktig hvis Anne Grethe en dag skulle bli syk og ikke klarer å fortelle hva som er i veien.

Frøydis Falch Urbye

Her er alle beboerne over 50 år. Hva skjer når de blir syke og skal dø?

FACEBOOK-ALARM: Anders Strand skal bli helsefagarbeider, og ringte 113 da han så Facebook-meldingen fra en mann med ekstremt høyt blodsukker.

FACEBOOK-ALARM: Anders Strand skal bli helsefagarbeider, og ringte 113 da han så Facebook-meldingen fra en mann med ekstremt høyt blodsukker.

Therese Alice Sanne

Helselærling reddet livet til en fremmed via Facebook

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy