Sysselsettingsutvalget om sykepenger:

Sykelønna må kuttes til 80 prosent etter et halvt år, foreslår regjeringas ekspertutvalg

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) mottar rapporten fra sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe av økonomiprofessor Steinar Holden.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) mottar rapporten fra sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe av økonomiprofessor Steinar Holden.

Vidar Ruud / NTB scanpix

Et sysselsettingsutvalg foreslår en ny sykepengeordning og en arbeidsorientert uføretrygd.

2019032810473620190410203756

Det må bli slutt på full sykelønn i 12 måneder, foreslår sysselsettingsutvalget.

Etter seks måneder skal sykelønna kuttes til 80 prosent. Forslaget vil garantert skape debatt og møte kritikk fra fagbevegelsen.

Sysselsettingsutvalget fikk 12. januar 2018 i oppdrag å analysere utviklingen i sysselsettingen i Norge, samt analysere utviklingen i mottak av inntektssikringsytelser. Utvalget er ledet av professor Steinar Holden.

Vi oppdaterer saken.

Gradering

– Ekspertgruppen foreslår å gi arbeidstakere et økonomisk insentiv til å bruke gradert sykmelding. Ved å bruke gradering skal en sykemeldt kunne få forlengelse av den maksimale varigheten på sykepengeperioden til inntil 18 måneder, heter det i forslaget.

– Kompensasjonsgraden reduseres til 80 prosent etter 6 fulltidsmåneder. Forslaget innebærer for eksempel at man ved 50 prosent gradering får 100 prosent kompensasjon i inntil 12 måneder, og deretter inntil 6 måneder med 80 prosent kompensasjon, skriver utvalget.

Videre foreslår ekspertgruppen delvis å forskyve arbeidsgivers finansieringsansvar fra korttidsfravær til langtidsfravær, innenfor en kostnadsnøytral ramme for arbeidsgivere samlet.

– Perioden der arbeidsgiver dekker alle sykepengeutgiftene forkortes fra 16 til 7 dager. I resten av sykefraværet skal arbeidsgiver dekke 10 prosent av sykepengene opp til 50 prosent av fulle sykepenger, og deretter anslagsvis 25 prosent av sykepenger ut over dette.

p

Milliardær ut mot SV og det norske skattesystemet

De viktigste forslagene fra ekspertgruppen:

• En ny sykepengeordning

• En arbeidsorientert uføretrygd

• Reduserte minstenivåer for arbeidsavklaringspenger for unge, men samtidig økt oppfølging

• Tettere oppfølging og økte ressurser til arbeidsrettede tiltak

• Tiltak for økt sysselsetting blant seniorer og eldre

Hensikten med tiltakene er å bidra til at flere kommer i arbeid, at flere får utnyttet sin arbeidsevne og at færre får unødig langvarige stønadsforløp eller faller utenfor arbeidslivet på en varig stønad.

– Det er et stort potensial for økt sysselsetting ved å legge til rette for at flere av de som mottar helserelaterte ytelser, kan være helt eller delvis i arbeid, sier professor og utvalgsleder Steinar Holden fra Universitetet i Oslo i en pressemelding.

Han presenterte ekspertgruppens forslag og overrakte rapporten til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) torsdag.

– Mye går bra i Norge, men vi trenger å få flere i jobb. Vi har mange på helserelaterte ytelser og svakere sysselsettingsutvikling enn mange andre land. Rapporten fra en samstemt ekspertgruppe danner et godt utgangspunkt for videre drøftelser med partene i arbeidslivet om hva vi bør gjøre for å sikre velferdssamfunnets bærekraft, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Selv om norsk økonomi er inne i en oppgangskonjunktur og sysselsettingen øker, er Hauglie urolig for at sysselsettingen er for lav for noen grupper. Hun har pekt på at innvandrere og funksjonshemmende i for stor grad står utenfor arbeidsmarkedet, og at det er blitt flere unge på helserelaterte ytelser.

p

Rapporten som ble lagt fram torsdag, er bare første skritt i prosessen. I fase to vil partene i arbeidslivet og fagekspertene det neste året fortsette drøftingen og ta stilling til forslagene fra ekspertgruppen og eventuelle ytterligere forslag. Denne skal etter planen være ferdig våren 2020.

Venter debatt

Arbeidsminister Anniken Hauglie mottok rapporten torsdag, og understreker at ingen konklusjoner er trukket.

– Jeg forventer debatt, sier Hauglie.

Hun forteller at sysselsettingsutvalget nå skal diskutere disse anbefalingene, og eventuelt andre innspill, med partene i arbeidslivet.

– Jeg håper også utvalget vil trekke inn andre brukerorganisasjoner, sier Hauglie.

Hauglie ønsker en debatt om disse temaene av flere grunner:

Ministeren peker på at store grupper står utenfor arbeidslivet og sliter med å komme inn.

– Dette er viktig for alle som vil inn i arbeidsmarkedet for å forsørge seg selv, sier Hauglie.

Hun mener også vi trenger en debatt om velferdsytelsene for å sikre det hun kaller «bærekraftige velferdsordninger» for framtida.

MEST LEST:
BEDRE FØR: Før Eli Kristine Ekeren fikk jobb som nattevakt på sykehjemmet i 1989, hadde moren hennes den samme jobben. Den gang var tillegget en prosent av lønna, slik at tillegget økte i takt med lønnsutviklingen. Slik er det ikke nå lenger.

BEDRE FØR: Før Eli Kristine Ekeren fikk jobb som nattevakt på sykehjemmet i 1989, hadde moren hennes den samme jobben. Den gang var tillegget en prosent av lønna, slik at tillegget økte i takt med lønnsutviklingen. Slik er det ikke nå lenger.

Frøydis Falch Urbye

Jobben kan påføre Eli både kreft og depresjoner

Mette Nord, Fagforbundet og Jørn Eggum, Fellesforbundet på LOs representantskapsmøte.

Mette Nord, Fagforbundet og Jørn Eggum, Fellesforbundet på LOs representantskapsmøte.

Alf Ragnar Olsen

Dette er de ni viktigste kravene til lønnsoppgjøret

FACEBOOK-ALARM: Anders Strand skal bli helsefagarbeider, og ringte 113 da han så Facebook-meldingen fra en mann med ekstremt høyt blodsukker.

FACEBOOK-ALARM: Anders Strand skal bli helsefagarbeider, og ringte 113 da han så Facebook-meldingen fra en mann med ekstremt høyt blodsukker.

Therese Alice Sanne

Helselærling reddet livet til en fremmed via Facebook

DÅRLIG SIGNAL: – Dette er nesten litt komisk. Praktisk sett er det en tullesak. Det er også et jævlig dårlig signal å sende til sine ansatte som har jobbet i vinkel, dag, kveld, helg og natt i tre år for å få til sammenslåingen, sier Anders Fosen, leder i Fagforbundet i Asker kommune.

DÅRLIG SIGNAL: – Dette er nesten litt komisk. Praktisk sett er det en tullesak. Det er også et jævlig dårlig signal å sende til sine ansatte som har jobbet i vinkel, dag, kveld, helg og natt i tre år for å få til sammenslåingen, sier Anders Fosen, leder i Fagforbundet i Asker kommune.

Bjørn A. Grimstad

Skal lunsjpausen vare i 20 eller 30 minutter? Nå havner saken i retten

Maiken Adam (t.v.) og Sofie Bakkemyr forteller at de ikke føler seg godt ivaretatt av sin egen fagforening mens de var sentrum for dansevideo-saken for ett år siden.

Maiken Adam (t.v.) og Sofie Bakkemyr forteller at de ikke føler seg godt ivaretatt av sin egen fagforening mens de var sentrum for dansevideo-saken for ett år siden.

Bjørn A. Grimstad

Sofie ett år etter Giske-videoen: Føler seg fullstendig sviktet av sine egne

JA TIL PRIVAT AKTØR: Flertallet i formannskapsmøtet i Bø i Vesterålen ønsker å tjenesteutsette lønnsutbetalingene i kommunen. Det kan gi Zalaris innpass i Kommune-Norge.

JA TIL PRIVAT AKTØR: Flertallet i formannskapsmøtet i Bø i Vesterålen ønsker å tjenesteutsette lønnsutbetalingene i kommunen. Det kan gi Zalaris innpass i Kommune-Norge.

Hilde Jørgensen

Vil la privat selskap overta lønnsutbetalingene i kommunen

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy