Omsorgsgiganten firer ikke en millimeter. Nå blir det full omkamp i retten mellom Stendi/Aleris og konsulentene

FULL OMKAMP: Stendi møter konsulentene med full omkamp i lagmannsretten. Her er tidligere styreleder Pål Christian Stange i midten med direktør Ingvild Lemme Kristiansen, som overtok etter at Erik Rune Sandøy gikk av, og Stendis advokat Eirik Edvardsen til venstre.

FULL OMKAMP: Stendi møter konsulentene med full omkamp i lagmannsretten. Her er tidligere styreleder Pål Christian Stange i midten med direktør Ingvild Lemme Kristiansen, som overtok etter at Erik Rune Sandøy gikk av, og Stendis advokat Eirik Edvardsen til venstre.

Werner Juvik

– Likevel er mye allerede vunnet, mener advokat Kjetil Edvardsen. – Arbeidslivet er i endring, takket være konsulentenes kamp.

2019110413165420191107113126

ola.tommeras@fagbladet.no

Stendi har levert sitt tilsvar til konsulentenes anke. Den viser at omkampen i lagmannsretten kan bli like omfattende som maratonrettssaken på tre måneder i tingretten.

Omsorgskonsernet samtykker i at fire av konsulentene som gikk til sak kan omklassifiseres til fast ansatte. For øvrig avviser Stendi erstatningsansvar og omklassifisering for de øvrige 20.

Støttes av Fagforbundet

Fagforbundet støtter de 24 konsulentene som gikk til sak mot omsorgskonsernet som den gangen het Aleris Ungplan & BOI. I mellomtiden er konsernet kjøpt opp av svenske Ambea og inngår i omsorgsgiganten Stendi.

Fagforbundet anser at samtlige burde vært å anse som fast ansatte med de rettigheter dette gir. Kravene om etterbetaling av ferietid og overtid beløp seg til flere millioner kroner. Det nådde ikke fram i Oslo tingrett.

I Oslo tingrett fikk bare ti av konsulentene medhold i at de skulle vært å anse som fast ansatte. Kravene om etterbetaling ble kraftig redusert.

Saken kostet mye for familien. Er likevel klar for å kjempe videre.

Fastsholder sin oppfatning

Konsulentene er klare for anke etter at dommen falt, og Fagforbundet støtter alle videre. Nå er tilsvaret fra Stendi til anken kommet. Det forteller at omkampen blir tøff.

– Vi var litt spente på om de ville akseptere omklassifisering, sier Kjetil Edvardsen. Resultatet ble altså at Stendi fortsatt holder fast på at 20 av 24 ikke skal kunne omklassifiseres.

For øvrig er ståstedet til Stendi som advokaten forventet. Stendi skriver i sitt anketilsvar at selskapet mener tingrettens rettsanvendelse og bevisvurdering på flere av sakens sentrale punkter er korrekt. Selskapet anker også andre punkter.

Tingretten la vekt på at konsulentene helt frivillig hadde tatt på seg oppdrag og dermed sto i jobben uten rettigheter. Konsulentene selv er uenig om hvor frivillig det var, og jurister har vært kritisk til denne vurderingen bak dommen.

• Tingrettsdommen: – Sprikende, nedslående og urovekkende

En liten revolusjon

Dommen fra Oslo tingrett var skuffende for både konsulentene og fagbevegelsen. Likevel mener Edvardsen at mye er vunnet for arbeidslivet sin del.

– Saken har avdekket ukulturer i deler av arbeidslivet, som allerede har fått konsekvenser. Faktisk en liten revolusjon, der tusenvis av stillinger er omgjort til faste ansettelser, påpeker Edvardsen.

Han viser til at hele bransjen har startet med å avvikle bruken av konsulenter for heller å ansette folk med de rettigheter og sikkerhet dette gir for dem.

– Denne saken har rettet oppmerksomhet mot ukulturen. Kommunene forlanger nå ryddige arbeidsforhold med faste ansettelser i anbudene. Skatteetaten blander seg inn i klassifiseringen av de ansatte. Samlet tvinger det bransjen til å legge om, hvis ikke taper de penger, og slik jeg ser det, er det pengene som styrer valgene her, sier Edvardsen.

• Hadia Tajik: Kan bli nødvendig med lovendringer

Kan bli like langvarig

Det er fortsatt usikkert om hver og en av konsulentene må møte med hver sin sak i lagmannsretten som i tingretten, der saken gikk i tre måneder.

– Vi har hele tiden ment at det må være mulig å føre noen representasjonssaker, men motparten motsatte seg dette. Det er ikke avklart hvordan det blir i lagmannsretten, sier Edvardsen.

MEST LEST:
Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy