Ble oppsagt, men beholder jobben

Helse Bergen mente det var ordrenekt når den ansatte av helsemessige grunner ikke kunne vaske toaletter. Derfor ble han sagt opp. Nå har lagmannsretten kjent oppsigelsen ugyldig.

2009102914165720131216114323

per.flakstad@fagforbundet.no

Først tapte den ansatte i tingretten, men lagmannsretten kom til et annet resultat i ankesaken som Fagforbundet kjørte på vegne av sitt medlem.

– Jeg er svært glad for at oppsigelsen ble kjent ugyldig. Nå håper jeg på ro rundt arbeidsforholdet mitt, slik at jeg kan få vise både arbeidsledere, kolleger og ikke minst publikum at jeg er pliktoppfyllende og gjør jobben min på en god måte, sier den ansatte til Fagbladet.

Følte seg forfulgt

Han har i perioder følt seg nærmest forfulgt av både arbeidsgiver og lokale myndigheter. Noe av dette har bakgrunn i private forhold som den ansatte selv ikke har vært ansvarlig for, blant annet en barnevernssak der den ansatte måtte gå rettens vei for å vinne fram med sin sak, og der barnevernet i etterkant fikk sterk kritikk fra Fylkesmannen.

– Jeg har følt meg uglesett og baksnakket. Men lagmannsretten trodde på min versjon i saken. Selv om jeg selvsagt synes det er veldig bra å kunne fortsette i jobben min, er kanskje det å bli trodd av retten det som gleder meg aller mest, forteller den ansatte.

Toalettvask

Han har jobbet i Helse Bergen siden 1999, først som midlertidig, og fra 2001 som fast ansatte i full stilling som assistent renholdsseksjonen, buffet/oppvask.

Problemene mellom den ansatte og Helse Bergen oppstod da han ble pålagt å vaske toaletter når det var stille i forhold til de arbeidsoppgavene han hadde i buffeen. Den ansatte mente han ikke kunne gjøre dette av helsemessige årsaker, mens arbeidsgiveren oppfattet det som ordrenekt.

I løpet av årene som ansatte hadde mannen to arbeidsulykker som gjorde at han var sykmeldt i to lengre tidsrom. I løpet av denne tiden ble arbeidet delvis lagt om, men fortsatt ble han pålagt å vaske toaletter.

Arbeidsgiver mente han måtte gjøre disse oppgavene, siden han var blitt hundre prosent friskmeldt, og ikke selv la fram noen attest eller legeerklæring som tilsa at han burde fritas fra disse oppgavene. Da han etter en stund la fram en legeerklæring, valgte arbeidsgiver å se bort fra den fordi de mente den ikke hadde noen funksjonsvurdering som gjorde at de kunne forholde seg til den.

I løpet av konflikten fikk den ansatte både en muntlig og en skriftlig advarsel.

Fagforbundet anket

Til slutt ble mannen sagt opp, og han tapte saken i tingretten som frifant helseforetaket for usakelig oppsigelse.

Fagforbundet anket saken inn for lagmannsretten. Forbundet mente at arbeidsgiver ikke har overholdt plikten til å tilrettelegge arbeidet for en arbeidstaker med redusert arbeidsevne, og at problemene rundt toalettvask ble løst etter et forhandlingsmøte der Fagforbundet også var til stede.

Derfor er det, ifølge forbundet, ikke grunnlag for å hevde at det foreslå ordrenekt fra den ansatte.

Ugyldig oppsigelse

Lagmannsretten har gitt forbundet og den ansatte medhold. Den mener Helse Bergen lagt på vei har godtatt at den ansatte har redusert arbeidsevne, og at hans påståtte ordrenekt derfor ikke kan dras inn som en del av oppsigelsesgrunnlaget.

Det har forekommet enkelttilfeller der den ansatte har vært hårsår for kritikk og etter arbeidsgivers evne opptrådt aggressivt. Lagmannsretten mener det er riktig av arbeidsgiver å påpeke dette, men at det ikke er av en slik karakter at det kan tillegges vekt i en oppsigelsessak.

Oppsigelsen ble derfor kjent ugyldig. I tillegg må Helse Bergen delvis betale den ansattes saksomkostninger, men selv om konflikten har vært en stor påkjenning for ham, fikk han ikke erstatning for ikke-økonomisk tap.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy