Diskriminert for alder – vil ha debatt

Ivar Romundstad (56) fikk medhold i at han ble diskriminert for sin alder, da Hurum kommune unnlot å ta ham i betraktning til en lederstilling. Nå ønsker han mer bevissthet rundt aldersdiskriminering.

2013041518014420131216222433

ola.tommeras@fagforbundet.no

- Det er ganske vanlig, men like fullt i strid med både loven og uttalte politiske mål, når søkere ikke blir tatt i betraktning på grunn av alder, påpeker Ivar Romundstad.

Etter at Likestillings- og diskrimineringsombudet ga ham medhold i klagen, har mange tatt kontakt og fortalt om lignende opplevelser.

Ble ikke vurdert

Til daglig jobber Ivar Romundstad som opplæringsansvarlig i Fagforbundet Akershus. Fra før har han bred erfaring innen kulturfeltet. Både utdanning og bakgrunn passet svært godt til kravene Hurum kommune stilte til søkere til stillingen fagleder kultur, noe også Hurum kommune har innrømmet i ettertid.

Men Romundstad ble aldri vurdert. I ettertid har han fastslått at kommunen ikke en gang tok seg bryet med å kontakte hans referanser. Flere av søkerne som ble innkalt, hadde ifølge Romundstad, langt mindre bakgrunn for jobben. Saken ble klaget inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet, som nylig fastslo at Romundstad ble diskriminert på bakgrunn av alder.

Hurum kommune innrømmet at de har gjort en feil. Kommunen beklager og vedgår at han burde vært innkalt til intervju, men benekter at aldersvurdering var grunnen til at han ikke kom i betraktning. I sitt tilsvar mener Hurum kommune at Romundstads kompetanse ikke framkommer tydelig nok i hans søknad.

En krenkelse

- Eldre søkere blir utelatt til tross for politiske målsettinger om at folk skal stå lenger i jobb og at man skal beholde opparbeidet kompetanse. Det er ulovlig, riv ruskende galt og en krenkelse overfor søkeren, mener Romundstad.

- Som søker så ønsker du å bli vurdert ut ifra kompetanse - ikke alder, påpeker han.

Romundstad venter nå på innspill fra Hurum kommune til hvordan det kan oppnås en minnelig løsning. Likestillings- og diskrimineringsombudet purret i forrige uke på tilbakemelding fra Hurum på dette.

- Det ville vært interessant å få saken rettslig belyst som en erstatningssak for krenkelse, mener Romundstad.

Daglige henvendelser

Det mener også Steinar A. Hopland ved Senter for seniorpolitikk. Han bekrefter at mange eldre arbeidssøkere føler seg forbigått på grunn av alder.

- Vi får nesten daglig henvendelse fra arbeidssøkere i 50-åra som mener seg aldersdiskriminert. Kommer denne eller tilsvarende sak for retten, så kan vi få viktig oppmerksomhet. Det er en tung materie å snu holdningene i arbeidslivet, sier Hopland.

Hopland har vært en sentral debattant innen seniorpolitikk i flere år. Han har gjentatte ganger forsøkt å slå tilbake myter om forskjellen på yngre og eldre arbeidstakere.

- De mellom 30 og 45 år blir oftest foretrukket i arbeidslivet, ut ifra en oppfatning om at de er mer produktive. Dette stemmer ikke. Arbeidstakere mellom 50 og 70 år har mindre korttids sykefravær, de har sjelden omsorg for barn som medfører fravær og de har høyere stabilitet. Undersøkelser viser også at eldre krever langt mindre ledelseskapasitet, sier Hopland.

Heller ikke når det gjelder teknologi og evnen til å sette seg inn i nye systemer, så er det store forskjeller, ifølge Hopland.

- Ungdom er riktignok mer opptatt av ny teknologi, men undersøkelser viser at forskjellen mellom aldersgruppene ikke er så store som mange vil ha det til, påpeker han.

Sendes ut først

Hopland mener aldersdiskriminering ofte viser seg sterkt når bedrifter skal nedbemanne.

- Det har blitt vanlig å be de eldste arbeidstakerne om å gå først, som helt klart er en form for diskriminering. Det er mange andre måter man kunne nedbemannet enn å be de eldste om å tre av, påpeker han.

- Ansatte den beste

Etter uttalelsen fra Likestillings- og diskrimineringsombudet gikk Hurum kommune igjennom søknadene på nytt. De medgir at det var en feilvurdering ikke å innkalle Ivar Romundstad til intervju, men aksepterer ikke ombudets konklusjon om at dette skjedde på grunn av alder.

- Kommunen anser at du burde vært innkalt til intervju fordi du var bedre eller like godt kvalifisert som enkelte av søkerne som ble innkalt, skriver kommunen, men slår samtidig fast at de anser den som ble ansatt som uansett best kvalifisert.

Ansvarlig redaktør:
Hege Breen Bakken
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt:
Redaksjonen
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy