LO-lederen er bekymret for trepartssamarbeidet i Norge. Det er ikke arbeidsministeren

De representerer hver sin side på ILO-konferansen og er uenige om den norske virkeligheten, LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

De representerer hver sin side på ILO-konferansen og er uenige om den norske virkeligheten, LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Helge Rønning Birkelund

LO-lederen mener arbeidsministeren burde være mer bekymret for trepartssamarbeidet på hjemmebane. Også Ap retter kritikk.

2019061313570020190617104741

helge@lomedia.no

GENEVE: Det var en norsk dag på ILO-konferansen i Geneve torsdag i forrige uke. Først talte arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), der hun hyllet trepartssamarbeidet i ILO. En drøy time etterpå var LOs førstesekretær, Julie Lødrup, på talerstolen.

Kommunen ble pålagt å avslutte suksessprosjektet. Da steg sykefraværet i Mandal dramatisk

På tilhørerbenken lyttet LO-leder Hans-Christian Gabrielsen spent.

– Anniken (Hauglie) holdt en tale som nær sagt alle kan slutte seg til. Og selvsagt er det bra at hun understreket betydningen av ILO som en viktig trepartsorganisasjon for arbeidslivet internasjonalt, sier Hans-Christian Gabrielsen til FriFagbevegelse.

– Men når hun snakker om betydningen av trepartssamarbeidet og ILO, er det helt avgjørende at vi også på hjemmebane får en mer aktiv politikk for å understøtte dette. Det har vi ikke i dag. Et velorganisert arbeidsliv er en bærebjelke i både den norske modellen og trepartssamarbeidet. Og regjeringen gjør lite for å støtte opp om det organiserte arbeidslivet. I stedet bruker de regjeringsplattformen til å anerkjenne det uorganiserte arbeidslivet. Det er i seg selv oppsiktsvekkende, og i strid med statsrådens budskap i Geneve. Og de har fryst fagforeningsfradraget på 2013-nivå, sier Gabrielsen.

Tillitsvalgte måtte samarbeide tettere med ledelsen – sykefraværet gikk ned og helsefagarbeidere fikk mer ansvar

Kan svinne hen

ILO, som er FNs arbeidslivsorganisasjon, baserer seg på et trepartssamarbeid hvor både arbeidsgiver, arbeidstaker og myndigheter er med.

Gabrielsen er klar på at fagbevegelsen selvsagt må gjøre sitt for å øke organisasjonsgraden.

– Men også regjeringen må bidra aktivt for å sikre et mer organisert arbeidsliv. Hvis ikke kan trepartssamarbeidet svinne hen. I mange av de skiftene som finner sted nå, det grønne skiftet, digitaliseringen og andre store omstillinger, er vi helt avhengige av trepartssamarbeidet for å kunne lykkes.

– Under de åtte rødgrønne årene hadde vi en fornuftig økning av fagforeningsfradraget. Det førte til at organisasjonsgraden steg mer enn den ville gjort ellers. Se på arbeidsgiversiden. Deres fradrag har økt relativt sett fordi den er satt i prosent, og ikke kroner. Delvis derfor har organiseringen blant arbeidsgiverne også økt. Det viser at fradrag for et organisert arbeidsliv fungerer, påpeker LO-lederen.

– Fradraget betyr ikke alt og er ikke avgjørende. Men noe av det myndighetene kan og må gjøre mer av, er å øke fradraget. For frivillige foreninger har den økt kraftig. Og det er altså en økende forskjell på hva arbeidstaker og arbeidsgiver kan trekke fra, legger han til.

• Rettssaken mot Aleris: – Selve bærebjelken i trepartssamarbeidet i norsk arbeidsliv står på spill

Midlertidighet

Han mener også at myndighetene kan gjøre det lettere å få et mer velorganisert arbeidsliv gjennom å begrense midlertidige ansettelser og innleiebruken.

– Det sier sitt når regjeringen blir tvunget til å stramme inn og kaller det sitt største nederlag. I kampen mot sosial dumping gjør regjeringen alt for lite. Det samme gjelder i forhold til arbeidslivskriminalitet, poengterer han.

– I et jubileumsår som dette er det viktig å anerkjenne ILOs betydning og hva organisasjonen har betydd for det globale arbeidslivet. Men det blir ikke mindre viktig å løfte trepartssamarbeidet hjemme av den grunn, mener Hans-Christian Gabrielsen.

Arbeidspolitiker i Arbeiderpartiet, Arild Grande, er enig med LO-lederen.

– Dagens regjering har ikke løftet en eneste finger for å styrke den norske modellen, men de har gjort mye for å svekke arbeidsmiljøloven, har lagt politisk til rette for økende forskjeller og ikke gjort noe som helst med innleie før Stortingets flertall endelig støttet Aps forslag om betydelige restriksjoner, men selv da mot regjeringens stemmer, sier Arild Grande til FriFagbevegelse.

– Det er Stortinget som for nær to år siden stemte gjennom at regjeringen skal finne tiltak for økende organisasjonsgrad. Vedtaket ble gjort mot regjeringens stemmer og regjeringen har fortsatt ikke gjort noe som helst bortsett fra reelt sett å svekke fagforeningsfradraget gjennom å la det stå på stedet hvil, legger han til.

NHO-sjefen: – Tillit er en av de aller viktigste ressursene vi har i Norge

Ikke enig

Arbeidsminister Anniken Hauglie mener trepartssamarbeidet i Norge ikke er på vikende front.

– Organisasjonsgraden er egentlig veldig stabil. Noen opplever vekst, mens andre går ned. Det er en fordel for Norge at vi har store representative organisasjoner, sier hun til FriFagbevegelse.

Arbeidsministeren mener også at regjeringen har kommet fram til mange gode avtaler med partene i arbeidslivet om viktige spørsmål som er av avgjørende betydning.

– Vi er enige om at faste stillinger skal være hovedregelen. Slik er det jo også. Gabrielsen unnlater å si at innleie er stabilt og at midlertidige ansettelser til og med har gått noe ned. Det var dessuten denne regjeringen som strammet inn på adgangen til midlertidighet i staten, sier Anniken Hauglie.

Hun reagerer på påstanden om at regjeringen ikke gjør nok mot arbeidslivskriminalitet.

– Regjeringen har utarbeidet tre handlingsplaner mot arbeidslivskriminalitet sammen med etatene og partene i arbeidslivet. Tilbakemeldingene er positive, innsatsen gir resultater. Flere blir tatt, bøtelagt, satt ut av spill, sendt ut av landet, poengterer arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie overfor FriFagbevegelse.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy