Fagforbundet klager inn kvikksølvsak til Sivilombudsmannen

Fagforbundet har klaget inn Nav og Arbeidsdepartementet til Sivilombudsmannen fordi erstatningssakene for kvikksølvskadde er stanset. – Folk har krav på en rask og trygg saksbehandling, skriver forbundsadvokat Anne-Gry Rønning-Aaby.

2011063015020320131216163148

per.flakstad@fagforbundet.no

Lang behandlingstid

To positive kjennelser

Lovstridig

Kritisk til tredje kjennelse

Klagen gjelder i første omgang en av sakene som Nav har satt på vent etter at Arbeidsdepartementet ønsket en prinsipiell avklaring av hvordan regelverket skal forstås.

Saken gjelder en tannlegesekretær som krevde å få godkjent sine helseplager som yrkessykdom allerede i oktober 2007. Både spesialist og rådgivende lege har konkludert med at kvikksølvskader er årsaken til plagene hennes. Men på grunn av at saken flere ganger er blitt stanset i påvente av utredninger og rapporter, har hun ennå ikke fått noen avklaring på om hun vil få erstatning eller ikke.

I det siste brevet fra Nav blir hun lovet en ny orientering hvis hun ikke kan få svar innen 1. september.

I desember kom det to kjennelser i trygderetten der kvikksølvskadde fikk godkjent sine helseplager som yrkesskade. Kjennelsene er ikke anket, og derfor rettskraftige.

Likevel ble ikke flere kvikksølvsaker behandlet fordi Nav ønsket å vente på en rapport med gjennomgang av Navs behandling av kvikksølvskader og bruk av spesialister.

Rapporten var klar 1. februar, men i april fikk tannlegesekretæren beskjed om at saken hennes på nytt var stanset. Grunnen var at Arbeidsdepartementet ønsker en tredje rettsavgjørelse for å få en prinsipiell avklaring av hvordan regelverket skal forstås.

«Etter vår mening er dette i strid med forvaltningslovens bestemmelser», skriver forbundsadvokat Anne-Gry Rønning-Aaby i klagen til Sivilombudsmannen.

«Den enkelte må kunne forvente å få sin sak behandlet på en rask og trygg måte. Saksbehandlingen i Nav er urovekkende lang til tross for at den er godt dokumentert medisinsk, og den skulle være godt nok opplyst til å kunne behandles», skriver hun videre.

Derfor mener Fagforbundet at behandlingen av saken bryter med de kravene som må kunne stilles til forvaltningen.

Rønning-Aaby stiller også spørsmål om hva slags tredje sak som skal behandles av trygderetten, og hvordan det skal komme en ny sak til retten, når samtlige saker er stilt i bero.

«Vi mener det er betenkelig at det eventuelt skal velges ut en konkret sak som vil innebære en prinsippavgjørelse førende for alle andre kvikksølvskader i trygdesystemet. Det vil også være betenkelig at Nav skal instruere trygderetten, som er forutsatt å være en uavhengig domstolliknende instans», skriver forbundsadvokaten.

Hun ber derfor Sivilombudsmannen vurdere den konkrete saken, og samtidig se generelt på saksbehandlingen av kvikksølvskader i trygdesystemet.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy