Fisk eller olje, LO-kongressen er delt

LO-kongressen er tydelig delt i spørsmålet om økt oljeboring i nord. Fagforbundet opprettholder sine forslag om petroleumsfrie soner og økt satsing på fornybar energiilder.

2013050414150920131216224132

karin.svendsen@fagforbundet.no

Fisk og olje

Vil prioritere fornybar energi

Valg for framtida

Tenk på kommende generasjoner

Tor-Arne Solbakken, nestleder i LO, presenterte i formiddag deler av LO-sekretariatets innstilling til nytt handlingsprogram.

Solbakken understreket at fiskeri og havbruk har fått stor plass i det foreslåtte handlingsprogrammet. Konklusjonen var likevel at Norge er en olje- og gassnasjon, og sekretariatet vil ikke avvise oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

LO-nestlederen opplyste at det var kommet inn mange og sprikende forslag.

– Vi har ikke tiltrådt noen vidtgående forslag, opplyste han.

LO-ledelsen mener organisasjonen er på trygg grunn ved å gå inn for konsekvensvurdering samtidig som den holder fast ved føre-var-politikken.

Fagforbundets forslag om petroleumsfrie soner og lavere vekst i petroleumssektoren, fikk ikke støtte av flertallet i LO-sekretariatet.

Sekretariatet i LO avviser dessuten Fagforbundets forslag om å satse på utvinning av biometan fra avfall og kloakk for å føre tungtransporten over på klimanøytralt drivstoff. Derimot har Fagforbundet fått med seg flertallet på forslaget om å overføre mer av investeringene i energisektoren til fornybare energikilder.

Mange tok ordet i debatten om olje eller fisk utover dagen. På vegne av Fagforbundet tok Hilde Bernhardsen fra Troms ordet og gjorde det klart at Fagforbundet opprettholder sine forslag.

– Det er viktig å legge til rette for nytenkning, å tenke miljø, klima, arbeidsplasser og velferd som ikke går ut på dato med den siste svarte dråpen fra havets bunn, sa hun.

Bernhardsen og Fagforbundet mener også at det norske teknologiske miljøet bør oppmuntres til å bli det beste i verden på utvikling av fornybare energikilder.

– Vi har klart å bli best på olje. Da klarer vi å bli best på den nye teknologien også, sa hun.

Nestlederen i Fagforbundet Troms oppfordret LO-kongressen til å velge miljøet og fornybar energi.

– La de kommende generasjoner føle stolthet over de valgene vi gjør i dag, var sluttappellen fra Hilse Berhardsen.

Delegatene på kongressen stemmer over forslagene tirsdag.

Ansvarlig redaktør:
Hege Breen Bakken
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt:
Redaksjonen
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy