Fra Delta til Fagforbundet

Lars Vereide og om lag 30 andre ambulansesjåfører i Arendal forlater Delta til fordel for Fagforbundet.

2010052721141720131216132401

karin.svendsen@fagforbundet.no

Ambulansesjåførene i Arendal opplever at de ikke blir hørt. Verken av ledelsen eller av hovedtillitsvalgt i Delta. Da det ble kjent at hovedtillitsvalgt i Delta for en tid tilbake hadde tatt til orde for flytting av AMK-sentralen i Arendal til Lillesand, fikk de nok. Lars Vereide og hans om lag 30 kolleger i Arendal forlater nå Delta og melder seg inn i Fagforbundet.

Funksjoner blir flyttet

Vereide understreker at ambulansesjåførene ikke har noe å utsette på organisasjonen Delta, men at de er skuffet over hovedtillitsvalgt.

– Vi opplever at kontakten mellom arbeidsgiver og hovedtillitsvalgt er for tett. Brorparten av ledelsen og hovedtillitsvalgt er i Kristiansand, mens vi har vårt daglige virke i Arendal, sier Vereide.

Siden funksjonsdelingen mellom sykehusene ble vedtatt i 2003, er flere viktige funksjoner ifølge Vereide flyttet fra Arendal til Kristiansand. Nå meldes det igjen om sommerstenging av både nevrologisk avdeling og nyfødtpost. Og bekymringen for at stengingen av disse avdelingene skal utvides til permanent løsning, er stor.

Arendal mister AMK-sentralen

Vedtaket i styret i Sørlandet sykehus innebærer at AMK-sentralen flyttes fra Arendal til Lillesand.

– Prosessen har vært uryddig, og vi opplever igjen at ledelsen har kjørt et uheldig sololøp uten at vernetjenesten og lokalt tillitsvalgtsapparat har vært godt nok inkludert, sier ambulansesjåføren.

– Vi som arbeider som ambulansepersonell, mener at sentralen bør være tilknyttet det faglige miljøet ved ett av sykehusene.

Rekruttering

Ledelsen begrunner flytting av AMK-sentralen med rekrutteringsproblemer.

– I Arendal har vi tidligere hatt et rotasjonssystem ved at ambulansepersonell roterte mellom arbeid i bil og på sentralen. Vi er åtte-ni ansatte med lang erfaring som kan tenke oss å gå tilbake til det systemet. Og de fleste er bosatt i Arendal. Jeg kan derfor ikke skjønne at det skulle være lettere å rekruttere til Lillesand enn til Arendal, sier Vereide.

Han mener et rotasjonssystem kan sikre at sentralen blir bemannet med fagfolk som vet hvordan det ser ut på et skadested.

Gradvis tapping

Arendal har nå to døgnbiler, mens Gjerstad, Risør og Grimstad har en hver. Alle er underlagt Sørlandet sykehus (SSHF). Dette er beredskapsbiler som i tillegg til å håndtere de akutte tilfellene, også skal dekke vanlige transportbehov av pasienter til og fra sykehus.

– For fire år siden mistet vi vår oslobil, en tobåre ambulanse som hovedsakelig ble benyttet til transport av pasienter mellom Arendal og Oslo. Med et pennestrøk forsvant denne bilen fra oss og havnet i Kristiansand. I denne prosessen mistet vi bortimot seks årsverk. I fjor var vi nære på å miste legevaktsbilen.

– I alle disse sakene har vi opplevd at prosessene har vært uryddig og uten god nok involvering av de ansatte. Og Delta har ikke gjort noe for at vi skal bli hørt, sier Vereide.

Fornøyd

Vereide understreker at deres overgang fra Delta til Fagforbundet var unison og godt begrunnet.

– Fagforbundet har vist seg å ta medlemmene sine på alvor, inkludering og solidaritet står i fokus. Senest i dag under styremøtet om flytting av AMK Sørlandet stilte hovedtillitsvalgt Merthe Hoel Krogstad opp fra Fagforbundet som første vara og stemte imot forslaget om flytting. Lojalitet til medlemmene er for oss en ny erfaring. Vi håper at vi nå kan få til et ryddigere samarbeid og en bedre dialog med ledelsen, sier Vareide.

- Dette er synd

- Jeg kjenner meg ikke igjen i beskrivelsen av tette bånd med ledelsen, og jeg syns det er synd at de føler at de ikke har blitt hørt, sier Deltas foretakstillitsvalgt for Helse Sørlandet, Finn Otto Fjellestad.

- Vi har en god dialog med ledelsen, nettopp for å oppnå gode vilkår for våre medlemmer, men ikke tette bånd, understreker han.

Annet fokus

Hva gjelder lokalisering av AMK-sentralen, sier Fjellestad:

- Vårt hovedfokus har vært å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i en ny AMK-sentral, uansett hvor denne ville bli lokalisert.

- AMK-sentralen skal dekke et område fra Risør til Flekkefjord. Da blir lokalisering en betent sak, der mange ønsker å bli hørt. Derfor har vi valgt fokus på vilkår for ansatte og en slagkraftig sentral, forklarer Fjellestad.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy