Hører du, Robert Eriksson?

Det er ikke bare fagbevegelsen som er kritisk til endringene i arbeidsmiljøloven. Også fagfolk som steller med arbeidsmiljø er svært kritiske.

Det er ikke bare fagbevegelsen som er kritisk til endringene i arbeidsmiljøloven. Også fagfolk som steller med arbeidsmiljø er svært kritiske.

Jan-Erik Østlie

Fagfolkene på arbeidsmiljø, Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt, har levert svært kritiske høringsuttalelser til forslagene om endringer i arbeidsmiljøloven.

2014093012000020141002135824

torgny@lomedia.no

Da høringsfristen gikk ut om regjeringens forslag om arbeidsmiljøloven, hadde 162 organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner sendt inn høringssvar. Og det er ikke akkurat noe folk krav Eriksson fronter hvis en tar utgangspunkt i høringssvarene. Av 162 svar var 126 kritiske eller klart negative, bare 21 av svarene støttet regjeringas forslag. De 14 siste svarene var nøytrale eller tok ikke klart svar.

Hovedtendensen i svarene er klare, arbeidsgiverne støtter Erikssons forslag, mens fagbevegelsen samler seg bak et unisont nei. Et unntak fra mønsteret et er arbeidsgiverforeningen Spekter. Spekter foreslår en alternativ modell. De mener at regjeringas forslag er for komplisert. De foreslår i stedet for reglene som er vanskelig å håndtere og kontrollere og utvide grunnlaget for midlertidige ansettelser. Spekter ønsker å tillate midlertidige ansettelser når bedriften er i en uavklart bemanningssituasjon, det vil si under omstilling og ved nyetablering.

Uheldige konsekvenser

Den sterkeste faglige kritikken mot regjeringas forslag kommer fra Arbeidstilsynet. De mener høringsnotatet fra departementet er mangelfullt og skriver: «Det er Arbeidstilsynets oppfatning at midlertidige ansettelser også gir flere uheldige konsekvenser enn de som er angitt i høringsnotatet.»

Direktoratet mener at midlertidig ansettelser fører til flere arbeidsulykker og mere andre helseskader. De problematiserer også hvor mange som er midlertidig ansatte i Norge. Høringsnotatet opererer med at 8,3 prosent er midlertidige ansatte. Dette tallet stammer fra SSB Arbeidskraftsundersøkelse (AKU). Arbeidsdirektoratet påpeker at AKU-tallene bare omfatter personer bosatt i Norge og heller ikke de som er ansatt i bemanningsbyråene.

Arbeidstilsynet får følge av Statens arbeidsmiljøinstitutt, Stami, i kritikken av forslaget. Stami skriver i sitt høringsnotat: «Således er det slik at flere av de foreslåtte endringene i AML, alene eller i sum, vil kunne bidra til økt risiko for arbeidsrelaterte ulykker, skader, sykdom, sykefravær, uførhet, og i ytterste konsekvens død.»

De slår fast at forslagene fra Eriksson er helseskadelige: «Det (er) solid vitenskapelig støtte for at man med en betydelig praktisering av de økte adganger de forslåtte endringene i AML åpner for, vil måtte påregne en risikoøkning.»

Ikke opptatt av helse

Blant arbeidsgiverne er det lite bekymring for helseproblemene for midlertidige ansettelser. De er mer bekymret for at forslagene er for byråkratiske. Arbeidsdepartementet foreslår å innføre begrensninger på hvor mange ganger en har lov til å ansette personer i samme stilling og karantenebestemmelser. Det er arbeidsgiverne generelt sett skeptisk til.

Som LO-Aktuelt skrev fredag har LO og NHO funnet hverandre i synet på EU-retten. Begge organisasjonene peker på at hvis en endrer bestemmelsene for midlertidig ansettelser, men ikke for innleie, vil det bryte med bestemmelsene i vikarbyrådirektivet.

Men i konklusjonen om endringene i arbeidsmiljøloven er de to organisasjonene helt uenige. Fagbevegelsen markerer seg tungt i høringa. Av de 162 svarene, er det 65 fra ulike deler av fagbevegelsen. Spesielt Fagforbundets avdelinger har vært aktive med innspill, men også en rekke foreninger og klubber fra Fellesforbundet og Industri Energi har sendt inn høringssvar. I tillegg til dette har 35 privatperson sendt inn sin mening. De har nesten alle sammen tilknytning til fagbevegelsen.

Mange av fagbevegelsens folk har benyttet seg av like uttalelser. Ni personer har sendt inn høringssvar som kan minne om et lite dikt:

«Nei til 13 timers arbeidsdag

Ja til 8 timers arbeidsdag

Nei til midlertidige stillinger

Ja til fast jobb»

LO i Trondheim

17 personer, klubber og fagforeninger har sendt inn høringssvaret som LO i Trondheim har utarbeidet, og 18 personer og klubber har benyttet seg av en uttalelse med tittelen: «Nei til økt bruk av midlertidige stillinger», som har sitt opphav i Fagforbundet.

De fleste kommuner overlater til KS å føre ordet i høringsrunden. Men fem kommuner har sendt inn egne høringssvar. Oslo, Elverum og Halden kommuner støtter regjeringa, mens Tynset tviler seg fram til et kritisk svar. Nord-Aurdal kommune er derimot den kommunen i Norge som er klarest imot regjeringa. «Regjeringen ønsker og økt adgang til midlertidig ansettelser. Dette er noe vi motsetter oss sterkt», skriver ordføreren.

Mange av de statlige institusjonene som har avgitt uttalelser har uttalt seg om sine respektive områder. Politidirektoratet er for eksempel skeptiske til å avkriminalisere mindre alvorlige overtredelser.

Den statlige institusjonen som mest entusiastisk støtter regjeringens forslag er Norsk Vassdrag- og Energidirektorat (NVE). De har en høringsuttalelse som klipt ut fra Fremskrittspartiets program: «NVE anser det som positivt at det ses nærmere på en modernisering av arbeidsmiljøloven med sikte på økt fleksibilitet tilpasset dagens moderne arbeidsliv.», heter det i høringsuttalelsen.

Som LO-Aktuelt har skrevet tidligere er også de funksjonshemmedes organisasjoner skeptiske til forslaget. De mener at det ikke er vist at flere midlertidige stillinger gjør det letter for funksjonshemmede å komme i arbeid.

Ny høringsfrist

Høringsfristen som gikk ut 25. september gjaldt forslaget om å åpne for økte muligheter for midlertidige ansettelser. 7. oktober går fristen ut for de øvrige forslagene. De fleste av høringsinstansene har levert høringer som dekker alle sakene.

Allerede tre dager før høringsfristen gikk ut slo arbeidsminister Robert Eriksson fast at det blir anledning til mere midlertidige ansettelser. Så flere undrer seg på om verdien av høringsrunden.

MEST LEST:
RO: Kos med Pus roer når det trykker innvendig.  – Spesialisthelsetjenesten er så neddynga at de ikke klarer å møte fristene til Nav, sier Helene Spro, helsefagarbeider og mor til to døtre med spesielle behov. Hun har permisjon uten lønn for å ta vare på barnet sitt på skolen og sliter økonomisk. Spro får ikke engang søkt om pleiepenger grunnet lang ventetid i spesialisthelsetjenesten.

RO: Kos med Pus roer når det trykker innvendig. – Spesialisthelsetjenesten er så neddynga at de ikke klarer å møte fristene til Nav, sier Helene Spro, helsefagarbeider og mor til to døtre med spesielle behov. Hun har permisjon uten lønn for å ta vare på barnet sitt på skolen og sliter økonomisk. Spro får ikke engang søkt om pleiepenger grunnet lang ventetid i spesialisthelsetjenesten.

Yngvil Mortensen

Alenemor Helene (46) får ikke pleiepenger: – Faen ta dere hele gjengen!

BEDRE FØR: Før Eli Kristine Ekeren fikk jobb som nattevakt på sykehjemmet i 1989, hadde moren hennes den samme jobben. Den gang var tillegget en prosent av lønna, slik at tillegget økte i takt med lønnsutviklingen. Slik er det ikke nå lenger.

BEDRE FØR: Før Eli Kristine Ekeren fikk jobb som nattevakt på sykehjemmet i 1989, hadde moren hennes den samme jobben. Den gang var tillegget en prosent av lønna, slik at tillegget økte i takt med lønnsutviklingen. Slik er det ikke nå lenger.

Frøydis Falch Urbye

Jobben kan påføre Eli både kreft og depresjoner

DÅRLIG SIGNAL: – Dette er nesten litt komisk. Praktisk sett er det en tullesak. Det er også et jævlig dårlig signal å sende til sine ansatte som har jobbet i vinkel, dag, kveld, helg og natt i tre år for å få til sammenslåingen, sier Anders Fosen, leder i Fagforbundet i Asker kommune.

DÅRLIG SIGNAL: – Dette er nesten litt komisk. Praktisk sett er det en tullesak. Det er også et jævlig dårlig signal å sende til sine ansatte som har jobbet i vinkel, dag, kveld, helg og natt i tre år for å få til sammenslåingen, sier Anders Fosen, leder i Fagforbundet i Asker kommune.

Bjørn A. Grimstad

Skal lunsjpausen vare i 20 eller 30 minutter? Nå havner saken i retten

Mette Nord, Fagforbundet og Jørn Eggum, Fellesforbundet på LOs representantskapsmøte.

Mette Nord, Fagforbundet og Jørn Eggum, Fellesforbundet på LOs representantskapsmøte.

Alf Ragnar Olsen

Dette er de ni viktigste kravene til lønnsoppgjøret

NÆR RELASJON: John Helge Engan og Anne Grethe har kjent hverandre i mange år. Den nære relasjonen er viktig hvis Anne Grethe en dag skulle bli syk og ikke klarer å fortelle hva som er i veien.

NÆR RELASJON: John Helge Engan og Anne Grethe har kjent hverandre i mange år. Den nære relasjonen er viktig hvis Anne Grethe en dag skulle bli syk og ikke klarer å fortelle hva som er i veien.

Frøydis Falch Urbye

Her er alle beboerne over 50 år. Hva skjer når de blir syke og skal dø?

FACEBOOK-ALARM: Anders Strand skal bli helsefagarbeider, og ringte 113 da han så Facebook-meldingen fra en mann med ekstremt høyt blodsukker.

FACEBOOK-ALARM: Anders Strand skal bli helsefagarbeider, og ringte 113 da han så Facebook-meldingen fra en mann med ekstremt høyt blodsukker.

Therese Alice Sanne

Helselærling reddet livet til en fremmed via Facebook

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy