Høring om forsikring av arbeidsskader

Belastningslidelser i typiske kvinneyrker skal fortsatt ikke gi yrkesskadeerstatning, mens skader etter personløft skal sikres mer. Nå leses regjeringens forslag til nytt regelverk for yrkesskader med lupe i Fagforbundet. Forslaget er livsviktig for tusenvis av medlemmer.

2009010812572320131216081805

Angår mange

Belastningslidelser

Første arbeidsdag i 2009 dumpet regjeringens forslag til ny arbeidsskadeforsikring i postkassa i Fagforbundet. Det er en kostbar og vrien nøtt regjeringen tar fatt i - både juridisk, økonomisk og i forhold til likestilling.

Hittil har erstatningen kommet dels fra folketrygden og dels fra forsikringsselskap. Nå foreslår regjeringen å samle regelverket i ett løp. Forslaget omfatter plutselig løfteskade, men omfatter fortsatt ikke belastningslidelser.

Dagens ordninger er i årevis kritisert fordi de dekker arbeidsskader i typiske mannsyrker, mens skader i typiske kvinneyrker avskrives som normal arbeidsbelasting.

I forrige nummer skrev Fagbladet om en hjelpepleier som er ufør på livstid etter et løft av en 120 kilo tung, delvis lam pasient på tampen av en stresset nattevakt. Alle er enige om at hun ble skadet i det øyeblikket hun løftet den uvanlig tunge pasienten.

Men det var ikke nok. Vanlige arbeidsoppgaver gir ikke erstatning, mente trygderetten. Normalt arbeidspress, sa også lagretten - riktignok med dissens. Men med det nye lovforslaget ville kanskje hjelpepleieren fått yrkesskadeerstatning. Fagforbundet har anket saken hennes til høyesterett.

Fagforbundet avviste det første høringsforslaget til ny lov, fordi det ikke gikk langt nok i å gi erstatning for belastningslidelser. Et utvalg foreslo å ta inn enkelte lidelser, men ikke de som er knyttet til nakke og rygg, derved faller de kvinnearbeidsplassene utenfor. Nå skal det nye forslaget studeres nøye.

Høringsfristen er 12.mars. Departementet tar sikte på å legge fram et lovforslag i løpet av våren 2009.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy