Ja i Spekter Helse

Over 80 prosent av Fagforbundets medlemmer som har avgitt stemme sier ja til resultatet i helseforetakene. Men bare 14,5 prosent deltok i uravstemningen.

2010071210120420131216134423

- Dette er et overveldende ja. Men det er synd at ikke flere medlemmer bruker den demokratiske retten til å si sin mening, sier leder Ann-Mari Wold i Fagforbundets forhandlingsenhet.

Stort flertall

Deltakelsen ved Lovisenberg Diakonale sykehus var noe høyere.Her stemte om lag en fjerdedel av medlemmene, og 84.6 prosent av dem sa ja til oppgjøret. I Spekter Helse som omfatter de statseide helseforetakene, stemte 81,9 prosent for forhandlingsresultatet, men knapt 15 prosent deltok.

- Dette er et resultat som forbundsstyret har anbefalt. Det er bra at medlemmene sier ja, men vi beklager den lave oppslutningen, sier Ann- Mari Wold.

Hun oppfordrer fagforeninger og tillitsvalgte til å ta større grep rundt uravstemninger.

Når det gjelder selve resultatet, framhever lederen av forhandlingsenheten at alle får et generelle tillegg på 11.000 kroner med virkning fra 1. oktober i år.

Kompensasjon for tredelt turnus

For tredelt turnusarbeid gis kompensasjon for arbeid på natt, søndag og helgedag på en bedre måte enn tidligere. Dette er i samsvar med endringene i arbeidsmiljøloven 1. januar i år, understreker hun. Videre skal det settes ned arbeidsgrupper som skal utrede blant annet vakt på vaktrom, og hvilke tillegg som skal flyte på toppen av minstelønnsnivåene.

Uttelling for kompetanse

Det skal jobbes videre for å få uttelling for etter- og videreutdanning. I mellomoppgjøret neste år skal det søkes gjennomført såkalte B-delsforhandlinger på hvert foretak. De lokale partene skal prioritere lønnsendringer knyttet til kompetansekartlegging. Partene anbefaler at det gis opp til 20.000 kroner for inntil ett års relevant videre- og etterutdanning. En slik kartlegging skal være gjennomført innen 1. april 2011, dersom den ikke allerede er gjennomført.

Spesielt om ambulanse

Det er enighet om at relevant kompetanse utover grunnutdanning som ambulansearbeider skal vurderes lønnsmessig dersom kompetansen nyttiggjøres. Partene er enige om at Paramedic-utdanningen er et viktig kompetansehevende tiltak for ambulansepersonell

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy