Kommunene må oppfylle likelønnskrav

– Kommune-Norge må innrette seg etter likestillingsombudets uttalelse om at Harstad bryter loven når to avdelingssykepleiere får lavere lønn enn kommunens avdelingsingeniører med tilsvarende utdannelse og erfaring.

2008033117174020131216042920

Det sier Ivar Johansen (SV), hovedstyremedlem i kommunenes interesseorganisasjon KS, etter at forhandlingsleder Per Kristian Sundnes i media har gått hardt ut mot ombudets avgjørelse.

KS vil bistå Harstad dersom kommunen vil anke uttalelsen inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Harstad kommune vil ta endelig stilling til spørsmålet om anke i formannskapets møte 15. april.

Kostbart

KS frykter at kravet om lønnsutjevning vil bli så kostbart for kommunene at det vil gå ut over kommunale tjenestetilbud.

- Dette handler om at vi konkurrerer i et marked med private for å få tak i de ingeniørene kommunen trenger, og det handler om den frie forhandlingsretten, sier KS-direktør Olav Ulleren til Fagbladet.

Krever hovedstyrebehandling

Ivar Johansen krever at denne saken ikke bare behandles administrativt, men blir tatt opp i KS sitt hovedstyre.

– I den grad KS skal mene noe, bør det være politisk ledelse som uttaler seg, og ikke bare administrasjonen. Vi må mene noe om likelønn, sier Johansen.

Må rekruttere de beste omsorgslederne

– Et argument om at dette blir for kostbart holder ikke. Vi konkurrerer på flere felt, blant annet for å få gode ledere innenfor helse- og omsorgssektoren. Hva koster det å få de nestbeste? Er det med i regnestykket? Vi må ha de beste lederne som kan sikre kvalitet, som legger opp til at folk trives der og sørger for at vi får effektive og gode tjenester, sier Ivar Johansen til Fagbladet.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy