Kronikk

Vi har full rett til å fyre av kraftige salver på vegne av lavlønte kvinner i både offentlig og privat sektor

2019031409371320190410203756
NØDVENDIG: Sara Bell og Stine Westrum mener Jørn Eggum, leder av Fellesforbundet, leverer en nødvendig presisering når han sier at hans tidligere uttalelser om «lønnsfesten» i offentlig sektor gjelder ledersjiktet.

NØDVENDIG: Sara Bell og Stine Westrum mener Jørn Eggum, leder av Fellesforbundet, leverer en nødvendig presisering når han sier at hans tidligere uttalelser om «lønnsfesten» i offentlig sektor gjelder ledersjiktet.

Ole Palmstrøm

En samlet fagbevegelse må føle ansvar for at de kvinnedominerte yrkene ikke verdsettes på lik linje som med de mannsdominerte yrkene.

På kvinnedagen skriver Sara Bell og 28 andre kvinner i Fagforbundet at det vil ha alvorlige konsekvenser for kvinner i lavlønnsyrker når Fellesforbundets leder Jørn Eggum sier at offentlig sektor må forvente lavere lønninger. Eggum, reagerte på innlegget og svarte i et innlegg at kvinnene tar feil når Fellesforbundet beskyldes for å være ute etter de lavlønnede kvinnene i offentlig sektor.

Fellesforbundets leder leverer en nødvendig presisering når han nå sier at hans tidligere uttalelser om «lønnsfesten» i offentlig sektor gjelder ledersjiktet. Vi tar det som et fornuftig signal om at Eggum ikke mener at de kvinnedominerte yrkesgruppene skal jekke ned på sine lønnskrav.

Arbeidsgivernes forhandlingsleder ut mot Fellesforbundets leder: – Vi har ikke hatt noen lønnsfest i offentlig sektor

Forlater de fattige

Vi har full rett til å fyre av kraftige salver på vegne av lavlønte kvinner i både offentlig og privat sektor. Det kunne flere med fordel gjort.

En samlet fagbevegelse må føle ansvar for at de kvinnedominerte yrkene ikke verdsettes på lik linje som med de mannsdominerte yrkene. Vi må også prioritere det å skulle løfte lavlønte kvinner. Flere av oss er i ferd med å forlate de fattige. Det må bekymre flere at forskjellene øker.

Vi har ikke tid

Eggum sier at kvinner selv velger lavlønnsyrker og at dette er hovedårsaken til at det går langsomt med likelønnen. Faktum er at kvinner i større grad velger lang utdanning, og de rekrutteres til flere tradisjonelle mannsdominerte yrkesgrupper enn før. Mennene velger derimot ikke de kvinnedominerte yrkene i større grad enn før.

I år er det 60 år siden Norge ratifiserte ILO-konvensjonen om likelønn. Likevel kan vi ikke forvente likelønn før om 40 til 50 år. I hvert fall hvis utjevningen holder dagens tempo. Vi kan ikke løse strukturelle problemer ved å peke på individuelle valg, og vi har ærlig talt ikke tid til å vente på lønnsutjevningen.

Betingelsene må endres

Vi deler Fellesforbundets irritasjon over at ledersjiktet i offentlig sektor stikker av med en uproporsjonert høy andel av lønnsveksten. Det er helt uakseptabelt, og det slår fast at vi ikke setter stor nok pris på de som utfører kjerneoppgavene i velferdsstaten.

Når velferdsstaten preges av lav bemanning, helsefarlige arbeidsvilkår og lav lønn, kan vi ikke skylde på de som utfører arbeidet. Det er betingelsene som må endres.

Vi må kreve at fellesskapet finansierer det som det faktisk koster å drive velferdstjenester med høy kvalitet. Vi må ha velferdstjenester som ikke sliter ut de som gjør jobben.

Lange ferier eller ovale helger hjelper ikke på utslitte kvinnekropper. Når arbeidet sliter på deg hver dag, er det hverdagene som må endres.

Matt og oppgitt

Til sist tar vi med glede mot litt oppgitthet når det gjelder det å arbeide frem en plan for arbeidstidsreduksjon til LO kongressen i 2021. Om denne mattheten og oppgittheten gjøres om til kampglød og felles arbeid om en radikal arbeidstidsreduksjon sammen med Fagforbundet, imøteser vi dette!

Med kortere arbeidsdag vil vi alle få et helt annet liv

Det samholdet vil kunne overvinne det meste. Vårt håp er at vi ikke må vente for lenge på at sekstimersdagen blir en reell og felles kamp for hele fagbevegelsen. Vår tålmodighet er nemlig forbi.

Vi må kreve at fellesskapet finansierer det som det faktisk koster å drive velferdstjenester med høy kvalitet