Modne menn til omsorgssektoren

- Kampanjer for økt rekruttering til pleie og omsorg bør rettes inn mot voksne menn, mener forsker Helge Svare.

2009061809500420131216103728

Onsdag ble Helge Svares bok Menn i pleie og omsorg lansert på Høgskolen i Telemark. Svare minnet om at vi trenger minst 54.000 nye årsverk for å møte behovene innen eldreomsorgen i løpet av de neste 20 årene.

- Og det er ingen selvfølge at vi klarer å møte den utfordringen, sa filosofen og forskeren ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).

Fordeler ved balanse

Behov for flere hoder og hender i omsorgssektoren er ikke det eneste argumentet for å øke rekrutteringen.

- Arbeidsmiljøet blir bedre ved en god kjønnsbalanse, sier Helge Svare. Han hevder også at bedrifter som har et mangfold blant sitt personale blir mer fleksible og dermed dyktigere til å møte nye utfordringer.

- Videre er det ut fra et likestillingsperspektiv en fordel om gutter vokser opp uten så mange føringer på hvilke yrker som passer seg for en mann. Det er jo synd at de på grunn av tradisjonelle kjønnsrolleholdninger skal gå glipp av et fint yrke, mener han.

- Dessuten bør brukerne ha rett til både kvinner og menn rundt seg.

Voksne menn

Det var prosjektet Menn i omsorgsyrker (MiO) som sammen med Universitetsforlaget arrangerte boklanseringen.

Helge Svare prøver å finne svar på det overordnede spørsmålet i prosjektet om hvorfor så få menn velger å utdanne seg til omsorgssektoren, og hvorfor frafallet av menn er så stort både under utdanningen og etterpå. Og han har forsøkt å finne ut hva vi kan gjøre for å øke andelen menn i eldreomsorgen.

Svare har undersøkt både holdninger og daglig virke blant flere grupper. En av dem er mannlige sykepleierstudenter som viste seg å være et par år eldre enn sine kvinnelige medstudenter. Håpet om å få flere mannlige sykepleiere knytter seg ifølge Svare først og fremst til voksne menn.

- Dette er stort sett menn i 40-årene som tidligere har hatt et maskulint yrke, men som nå gleder seg til å gå ut i en ny jobb som de forventer å oppleve som meningsfylt. De er blitt mer modne siden de første gang valgte en yrkeskarriere, og de velger nå et yrke som forutsetter en viss grad av modenhet.

Forskeren og forfatteren mener derfor at det kan lønne seg .å designe rekrutteringskampanjer som retter seg mot disse mennene.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy