Menighetene er både eiere og kunder som rammes av streiken

Ansatt er eier, og samtidig tatt ut i Akasia-streiken

MOT SLUTTEN? Arbeidsgiversiden har nå invitert fagforeningene til nye forhandlinger, og sier de kommer i møte på mange punkter.

MOT SLUTTEN? Arbeidsgiversiden har nå invitert fagforeningene til nye forhandlinger, og sier de kommer i møte på mange punkter.

Sara Bell

Akasia-streiken setter Bergen kirkelige fellesråd på prøve. Eieren er rammet som kunde, og et av fellesrådets faste medlemmer er tatt ut i streik.

2017052321042320170523210331

kathrine.geard@fagforbundet.no

Da Bergen kirkelige fellesråd opprettet aksjeselskapet Akasia bestemte man samtidig at samtlige av soknene, eller menighetene under BKF-paraplyen, skulle eie en aksje hver. Derfor har Akasia AS 25 aksjonærer som hver eier fire prosent. Da eierstrukturen ble behandlet på et møte i september 2015, var flere representanter for menighetene opptatt av at arbeidstakerne måtte bli ivaretatt på en god måte.

Trappet opp

Men arbeidstakerne følte slett ikke at det ble slik. I stedet stevnet Fagforbundet i mars Akasia for arbeidsretten, og 5.mai var streiken «for å sikre retten til livslang og tariffestet pensjon» et faktum. Etter at streiken ble trappet opp 18.mai, omfatter den 279 arbeidstakere. 159 av dem tilhører Fagforbundet, 101 er medlem i Utdanningsforbundet, 14 er fra Delta og fem fra Lederne.

Barnehagestreiken har fått mye omtale, men også ansatte i andre Akasiaselskaper er tatt ut. Fagforbundets streikende medlemmer jobber i barnehager, i kirke og gravplass og i eiendomsutvikling.

Ingen vil snakke

Mens det kirkelige fellesrådet nylig hadde møte i Fana kirke, benyttet Akasia-ansatte anledningen til å dele ut informasjon til medlemmene fra menighetsrådene om sitt syn på saken. De oppfattet da at flere av kirkens folk hadde forståelse for deres krav.

Men når Fagbladet sjekker litt rundt sitter menighetenes synspunkter langt inne. Leder for menighetsrådet i Nygård menighet, Karl Johan Hallaråker, sier han svarer det samme til alle som spør; at saken håndteres av hovedstyret i Akasia.

– Vi må forholde oss til det. Jeg vil ikke kommentere streiken ut over dette.

Streikende eier

Thor Kalland er på sin side i en litt kinkig situasjon. Han er ansatt i en prosjektstilling i Akasia som går fram til nyttår, og er tatt ut i streik. Samtidig representerer han Ytre Arna menighet i fellesrådet. Altså en av eierne. Han ber om forståelse for at det er vanskelig å ri to hester samtidig og ber oss heller snakke med leder i BKF, Lars Kristian Stendahl Gjervik.

Gjervik sier imidlertid at de har bestemt at det er kirkevergen, den øverste administrative lederen i fellesrådet, som skal uttale seg til media.

– Men er det ikke naturlig at den folkevalgte politiske ledelsen gjør det?

– Vi har valgt å gjøre det sånn.

– Men kan dere som eierorganisasjon bidra til en løsning på konflikten?

– Jeg ønsker altså ikke kommentere saken, men generelt kan jeg si at vi har en vanlig eierstruktur der selskapet er part i saken og styret ansvarlig for håndteringen. Hvis vi som eiere ikke er fornøyde må vi agere på generalforsamlingen. Vi må følge spillerreglene, sier Gjervik.

Kjøper tjenester

Den utvalgte medietalsmannen er opptatt av at de ikke bare er eiere.

– Vi synes det er kjedelig at det er konflikt, sier kirkeverge Asbjørn Vilkensen, som påpeker at fellesrådet er i en spesiell situasjon, ettersom de både er i et eierforhold og et kundeforhold til Akasia. De kjøper blant annet vedlikehold- og regnskapstjenester gjennom datterselskapet Akasia Kirke og Gravplass, der ansatte er tatt ut i streik.

– Sånn sett er vi også rammet og kjenner på konflikten fra flere sider.

Må være tett på

På spørsmål om de kan bidra til løsning på streiken svarer Vilkensen at de som kunder vil ha de gode tjenestene tilbake og ønsker at streiken skal vare kortest mulig. Som eier må de forholde seg til styret i selskapet.

– Men vi er opptatt av at styret er tett på situasjonen og gjør det de skal for å løse konflikten.

– Gjør styret det?

– Ja, vi har tillit til styret, og vil ikke blande oss inn, det vil bare skape kaos og rot. Det viktige er at de er tett på og det har vi fått bekreftet.

– Hva betyr det?

– Det betyr at de arbeider med saken rett og slett. Avholder møter og prøver å finne en løsning.

– Det er de 25 soknene som eier Akasia, opplever du at det er ulike oppfatninger om situasjonen blant dem?

– Det er sikkert ulike meninger om selve saken. Men nå er det viktig at de som skal håndtere konflikten, styret i Akasia og fagforeningene, får ro til å ordne opp seg imellom, sier Vilkensen, som er bekymret for at konflikten skal trekke i langdrag. Selv om de har klart å finne midlertidige løsninger på tjenester som ikke blir levert.

– Men det er ikke bærekraftig, så vi håper de snart blir enige.

Rettssaker venter

Som nevnt høres det også med til historien at Fagforbundet og Delta, før det ble streik, stevnet Akasia for arbeidsretten. For da fellesrådet skilte ut deler av sin virksomhet i Akasia- aksjeselskapene, fikk de ansatte nye arbeidsgivere, og ble meldt ut av den tariffestede pensjonsordningen de hadde, og inn i Akasias egen ordning. Det mener fagforbundene er tariffstridig.

Akasia mener saken ikke hører hjemme i arbeidsretten og har svart med å stevne 90 av sine ansatte for tingretten. Begge saker kommer opp til høsten.

Arbeidsgiverne tar initiativ for å avslutte streiken

Nå tirsdag kveld har arbeidsgiverforeningen Spekter tatt initiativ for å avslutte streiken, ifølge NTB.

– Vi har tilbudt å imøtekomme fagforeningene på en rekke punkter for å løse streiken i Akasia. Vi sitter klare ved forhandlingsbordet, og har invitert fagforeningene til nye forhandlinger, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

Akasia-selskapene

Bergen kirkelige fellesråd skilte ut og omdannet Akasia til aksjeselskap fra nyttår 2016. Akasia AS eier fem datterselskapet; Akasia Eiendomsforvaltning AS, Akasia Eiendom AS, Akasia regnskap AS, Akasia Kirke og Gravplass AS og Akasia barnehage AS. Det siste selskapet driver 20 private barnehager, hvorav 18 i Bergen, med plass til 1500 barn.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy