Antall feilaktige Nav-anmeldelser tredoblet på ett år

Ole Palmstrøm

I 2012 anmeldte Nav én sak på feilaktig grunnlag. I 2013 steg antallet til 6, mens det ble levert 19 feilaktige anmeldelser i 2014.

2019113008110020191202102617

I årene som fulgte har tallet ligget på over 20 hvert år, med unntak av 2017 (13).

NTB har fått en oversikt fra Nav over når de feilaktige politianmeldelsene i trygdeskandalen ble levert.

p

Mellom 2012 – da sakene i Nav-skandalen startet – og 2018 ble det levert 116 anmeldelser basert på feilaktig lovanvendelse. Det vil si saker hvor folk har tatt med AAP, sykepenger eller pleiepenger til opphold i andre EØS-land.

Disse anmeldelsene har igjen ført til at minst 85 er blitt uskyldig dømt for trygdesvindel.

Kraftig økning

Ser man på oversikten, er det tydelig at det kom en kraftig økning i perioden 2012-2014:

2012 (etter 1. juni): 1 anmeldt sak

2013: 6 anmeldte saker

2014: 19 anmeldte saker

2015: 29 anmeldte saker

2016: 22 anmeldte saker

2017: 13 anmeldte saker

2018: 26 anmeldte saker

Nav understreker at opprydningen etter skandalen fortsatt er i gang, og at man må ta høyde for at tallene kan endre seg.

Forordning

1. juni 2012 ble EU-forordningen 883/04 innført. Dette er datoen Nav har lagt til grunn at det ble lovlig å ta med seg AAP, sykepenger eller pleiepenger til andre EØS-land på midlertidige opphold.

Det betyr at det i prinsippet ikke skulle kommet noen anmeldelser av slike saker etter dette. Men tallene viser tvert imot at antall anmeldelser økte kraftig etter innføringen av forordningen.

NTB har gått gjennom både årsrapporter fra Nav, rundskriv og andre dokumenter knyttet til saken og har ikke klart å finne at denne typen saker ble et spesielt satsingsområde for Nav rundt 2012–2014.

Et Nav-rundskriv fra 2012 gjør det tvert imot uttrykkelig klart at folk har rett til ytelser som syke- og arbeidsavklaringspenger selv om de drar til et annet EØS-land.

Kontorsjef Liv Tore Espedal i Ytelsesavdelingen i Nav sier i en epost at det ikke ble gitt konkrete styringssignaler fra departementet om å forfølge denne typen saker spesielt.

IP-sporing

Nav kontroll påpeker at det kan være flere årsaker til økningen i antall feilaktige anmeldelser.

I en e-post til NTB vises det blant annet til at teknologisk utvikling og bedre verktøy gjorde at Nav fra 2012 begynte å se på IP-adressen hvor meldekort ble sendt fra.

«Vi fikk gjennom dette bedre oversikt over omfanget av personer med ytelse som oppholdt seg i utlandet», skriver Nav.

I tillegg kom det ny folketrygdlov i 2013 med adgang til masseinnhenting og sammenstilling av opplysninger fra Valutaregistret, påpeker Nav.

– Alt dette medvirket til at flere saker ble avdekket og anmeldt i 2013 og 2014, opplyser etaten.

Det vises også til at det kan ha tatt tid før sakene er blitt anmeldt, og at de dermed dukker opp på statistikken for senere år. Nav har så langt ikke sett på saker før 1. juni 2012.

– Litt uforståelig

Da Solberg-regjeringen overtok makten høsten 2013 og Robert Eriksson (Frp) ble arbeids- og sosialminister, gjorde han det klart at regjeringen ønsket å begrense trygdeeksporten.

Men Eriksson har også ved flere anledninger i årene som fulgte understreket at det er lov å ta med seg trygdeytelser til andre EØS-land.

– Man synes kanskje det virker litt uforståelig at man kan ta med seg – det gjelder også nordmenn – den velferdsytelsen, dagpengene f.eks., til et annet land. EØS-avtalen åpner for det. Det er positivt og bra, sa Eriksson fra Stortingets talerstol i 2014.

Uskyldig dømt

Anmeldelsene Nav har levert gjennom disse årene, har igjen ført til en rekke dommer.

Det var null slike dommer i 2012 og 2013, verken blant de 48 dommene Riksadvokaten først gikk ut med da saken ble kjent, eller i de 37 sakene setteriksadvokaten har mottatt etterpå.

p

I 2014 var det åtte slike dommer og i de påfølgende årene, fram til og med 2018, har det vært mellom 13 og 20 dommer årlig.

Generelt har avdekking av trygdemisbruk vært et prioritert område for Nav gjennom hele denne tidsperioden – også før 2012.

Totale antall anmeldelser for trygdemisbruk lå relativt stabilt på 1.199 i 2012, 1.318 i 2013 og 1.200 i 2014.

MEST LEST:
RO: Kos med Pus roer når det trykker innvendig.  – Spesialisthelsetjenesten er så neddynga at de ikke klarer å møte fristene til Nav, sier Helene Spro, helsefagarbeider og mor til to døtre med spesielle behov. Hun har permisjon uten lønn for å ta vare på barnet sitt på skolen og sliter økonomisk. Spro får ikke engang søkt om pleiepenger grunnet lang ventetid i spesialisthelsetjenesten.

RO: Kos med Pus roer når det trykker innvendig. – Spesialisthelsetjenesten er så neddynga at de ikke klarer å møte fristene til Nav, sier Helene Spro, helsefagarbeider og mor til to døtre med spesielle behov. Hun har permisjon uten lønn for å ta vare på barnet sitt på skolen og sliter økonomisk. Spro får ikke engang søkt om pleiepenger grunnet lang ventetid i spesialisthelsetjenesten.

Yngvil Mortensen

Alenemor Helene (46) får ikke pleiepenger: – Faen ta dere hele gjengen!

BEDRE FØR: Før Eli Kristine Ekeren fikk jobb som nattevakt på sykehjemmet i 1989, hadde moren hennes den samme jobben. Den gang var tillegget en prosent av lønna, slik at tillegget økte i takt med lønnsutviklingen. Slik er det ikke nå lenger.

BEDRE FØR: Før Eli Kristine Ekeren fikk jobb som nattevakt på sykehjemmet i 1989, hadde moren hennes den samme jobben. Den gang var tillegget en prosent av lønna, slik at tillegget økte i takt med lønnsutviklingen. Slik er det ikke nå lenger.

Frøydis Falch Urbye

Jobben kan påføre Eli både kreft og depresjoner

DÅRLIG SIGNAL: – Dette er nesten litt komisk. Praktisk sett er det en tullesak. Det er også et jævlig dårlig signal å sende til sine ansatte som har jobbet i vinkel, dag, kveld, helg og natt i tre år for å få til sammenslåingen, sier Anders Fosen, leder i Fagforbundet i Asker kommune.

DÅRLIG SIGNAL: – Dette er nesten litt komisk. Praktisk sett er det en tullesak. Det er også et jævlig dårlig signal å sende til sine ansatte som har jobbet i vinkel, dag, kveld, helg og natt i tre år for å få til sammenslåingen, sier Anders Fosen, leder i Fagforbundet i Asker kommune.

Bjørn A. Grimstad

Skal lunsjpausen vare i 20 eller 30 minutter? Nå havner saken i retten

Mette Nord, Fagforbundet og Jørn Eggum, Fellesforbundet på LOs representantskapsmøte.

Mette Nord, Fagforbundet og Jørn Eggum, Fellesforbundet på LOs representantskapsmøte.

Alf Ragnar Olsen

Dette er de ni viktigste kravene til lønnsoppgjøret

NÆR RELASJON: John Helge Engan og Anne Grethe har kjent hverandre i mange år. Den nære relasjonen er viktig hvis Anne Grethe en dag skulle bli syk og ikke klarer å fortelle hva som er i veien.

NÆR RELASJON: John Helge Engan og Anne Grethe har kjent hverandre i mange år. Den nære relasjonen er viktig hvis Anne Grethe en dag skulle bli syk og ikke klarer å fortelle hva som er i veien.

Frøydis Falch Urbye

Her er alle beboerne over 50 år. Hva skjer når de blir syke og skal dø?

FACEBOOK-ALARM: Anders Strand skal bli helsefagarbeider, og ringte 113 da han så Facebook-meldingen fra en mann med ekstremt høyt blodsukker.

FACEBOOK-ALARM: Anders Strand skal bli helsefagarbeider, og ringte 113 da han så Facebook-meldingen fra en mann med ekstremt høyt blodsukker.

Therese Alice Sanne

Helselærling reddet livet til en fremmed via Facebook

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy