Det er brudd i forhandlingene om planleggingstid for barnehagelærere

STØTTE: Fagforbundet og ykresseksjonsleder May-Britt Sundal støtter Utdanningsforbundet som ønsker mer tid til planlegging for pedagogiske ledere og barnehagelærere.

STØTTE: Fagforbundet og ykresseksjonsleder May-Britt Sundal støtter Utdanningsforbundet som ønsker mer tid til planlegging for pedagogiske ledere og barnehagelærere.

Per Flakstad

Det er brudd i forhandlingene om ny særavtale for barnehager, skolefritidsordninger, skoler og familiebarnehager.

2018012314230020180123142323

per.flakstad@fagbladet.no

Bakgrunnen for bruddet er uenighet om barnehagelærernes planleggingstid.

Utdanningsforbundet har, med støtte fra Fagforbundet, fremmet krav om økt tid til planlegging, for- og etterarbeid, og om å sikre tid til å arbeide selvstendig med planarbeid for pedagogisk leder og barnehagelærere.

Har laget eget nettverk for barnehagelærere i Oslo

Viktig for det pedagogiske arbeidet

Tilstrekkelig tid til planlegging, for- og etterarbeid er viktig for å sikre det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Det krever at det fastsettes gode minimumsordninger i særavtalen, mener både Utdanningsforbundet og Fagforbundet.

Yrkesseksjonsleder i Fagforbundet May-Britt Sundal, sier det er viktig for forbundet at det er ledelsen i den enkelte barnehagen, eller i kommunen, som må sørge for at avviklingen av plantiden skjer på en måte som er pedagogisk forsvarlig for hele barnegruppen.

KS ønsket å forlenge dagens avtale

KS ønsket at den nåværende avtalen skulle forlenges.

– I dagens avtale står det at minst fire timer skal brukes til planlegging. Her ligger både en sikring av tiden, og mulighet for å bruke mer tid der det er behov for det. Vi mener det er et klart lederansvar å forvalte tidsressursene på en best mulig måte ut fra behovet i den enkelte barnehage, sier forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy