Hver tiende stortingspolitiker er fra Fagforbundet

Hadde Fagforbundet vært et politisk parti, så hadde det hatt like mange mandater på Stortinget som KrF og Venstre til sammen.

PARTILEDER? Nesten hver tiende stortingsrepresentant er medlem i Fagforbundet, som ledes av Mette Nord.

PARTILEDER? Nesten hver tiende stortingsrepresentant er medlem i Fagforbundet, som ledes av Mette Nord.

Ole Palmstrøm

Mette Nord håper sammensetningen av det nye Stortinget vil gi flertall for mange viktige saker for fagbevegelsen.

2017091616320320170918124548

ola.tommeras@fagbladet.no

Etter fintelling er det nå ingen tvil; sjelden har så mange stortingspolitikere hatt sin bakgrunn i et LO-forbund.

Over halvparten av representantene i Arbeiderpartiets stortingsgruppe er medlem av et LO-forbund – nær en tredel av gruppa kommer fra Fagforbundet.

Noen er politikere med medlemskap, men flere har startet sin politiske karriere i tillitsvalgtsapparatet i et forbund.

14 av Arbeiderpartiets 49 stortingspolitiker kommer fra Fagforbundet, mens 2 av 11 i Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe er fra Fagforbundet. 11 av disse er gjenvalgt mens fem er nye.

Dette er representantene som har bakgrunn fra Fagforbundet

Håper på gjennomslag

Blant Fagforbundets medlemmer er det nå 16 stortingsrepresentanter. Det betyr at hver tiende representant er fra Fagforbundet – like mange som KrF og Venstre har representanter sammenlagt på Stortinget.

– Det er utrolig artig. Det viser at vi har medlemmer som er særdeles opptatt av politikk og samfunn, at de er engasjert og dyktige. Vi får håpe at dette vi gjøre det lettere å få gjennom fagbevegelsens saker i Stortinget, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

Karin Andersen (SV) fortsetter kampen for lavtlønte

Vil ha profittfri velferd

Mette Nord viser til at vi etter all sannsynlighet får en mindretallsregjering.

– Jeg håper at det gjøre det lettere å få flertall for viktige saker for fagbevegelse og de rødgrønne partiene, sier hun.

Av saker hun nevner som viktige, er profittfri velferd, likestilling, kamp mot sosial dumping og styrking av arbeidsmiljøloven.

Slik bør Arbeiderpartiet bruke den styrkede opposisjonen: Nei til flere forlik

Følger normalt partiprogrammet

Valgforsker Anders Todal Jenssen tror ikke det sterke innslaget av representanter med bakgrunn i fagbevegelsenvil påvirke selve stemmegivningen, men at det kan gi en tydeligere opposisjon.

– Vi vet fra forskning at norske stortingsrepresentanter følger nøye sitt partiprogram, også dersom det kolliderer med personlige syn. Unntakene er enkelte distriktsspørsmål og samvittighetssaker, sier han.

– Men en ting er votering, en annen å drive gjennom saker og forslagene som blir framsatt i gruppene. Så lenge det er innenfor ramma til partienes plattform, så kan bakgrunnen til representantene og deres personlige engasjement ha mye å si. Mange representanter fra fagbevegelsen gir økt sjanse for at arbeidslivssaker kommer til votering, påpeker han.

KAN PÅVIRKE: Bakgrunnen til representantene og deres personlige engasjement kan ha mye å si, mener valgforsker Anders Todal Jenssen.

KAN PÅVIRKE: Bakgrunnen til representantene og deres personlige engasjement kan ha mye å si, mener valgforsker Anders Todal Jenssen.

Kristian Brustad

Dette er stortingsrepresentantene fra andre LO-forbund

Stødigere opposisjon

Tydeligst utslag tror han likevel det vil gi for fokuset til de rødgrønne.

– Den siste perioden har vi sett mye vingling i hvilke saker opposisjonen har prioritert. Jeg tror vi vil se en tydeligere opposisjon med et sterkt innslag av representanter fra fagbevegelsen, kommenterer Todal Jenssen.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy