Her er historien om sist gang LO ville boikotte et annet land

Jan Olav Andersen, leder i EL og IT Forbundet, og Mette Nord, leder i Fagforbundet, og 191 andre stemmer for full boikott av Israel på LO-kongressen forrige uke.

Jan Olav Andersen, leder i EL og IT Forbundet, og Mette Nord, leder i Fagforbundet, og 191 andre stemmer for full boikott av Israel på LO-kongressen forrige uke.

Erlend Angelo

LO var en av pionerene i kampen mot apartheidregimet i Sør-Afrika. Nå har LO vedtatt full boikott av Israel.

2017051810501220170518131901

yngvil@lomedia.no

Reaksjonene på LO-kongressens boikottvedtak mot Israel er mange. Noen LO-medlemmer mener LO verken skal drive med internasjonal solidaritet eller mene noe som helst om utenrikspolitikk, og har meldt seg ut av sitt LO-tilknyttede forbund. De syns LO skal bare jobbe for interessene til norske arbeidstakere, ikke noen andre. Andre igjen mener internasjonal solidaritet er noe av det viktigste LO driver med, syns det er på høy tid at LO vedtok å jobbe for full Israel-boikott og at det i seg selv er en grunn til å være medlem av LO.

Deler av debatten ligner den som gikk da LO tok standpunkt mot apartheid på 1960-80-tallet.

Nederlag for LO-ledelsen i stemmedrama: LO skal jobbe for full boikott av Israel

«Blod-appelsiner» fra apartheidregimet

Allerede på 1960-tallet oppfordret LO norske forbrukere til å boikotte varer fra Sør-Afrika som ble styrt av et rasistisk regime. LO sto bak flere kortvarige boikottkampanjer helt til slutten av 1970-tallet.

– Det var en bevissthet om dette i alle kretser i Norge der folk fulgte med i samfunnsdebatten, forteller Vesla Vetlesen (86), tidligere bistandsminister for Arbeiderpartiet, og bistandssekretær i Internasjonal avdeling i LO.

Vetlesen forteller om en gang de hadde besøk hjemme. Barna var 10-12 år gamle. Gjestene hadde med en på den tiden nokså sjelden gave, appelsiner. Barna fikk kjapt med seg klistremerket på appelsinene: «Outspan». Appelsiner fra Sør-Afrika.

– Det ville de ikke ha, forteller hun.

LO intensiverte sin anti-apartheidkampanje i 1976, året for Soweto-opprøret som begynte da skoleelever demonstrerte mot at apartheid-regimet innførte afrikaans som undervisningsspråk. Flere hundre svarte ble drept i opprøret som spredte seg i landet.

LO gjorde mange vedtak om boikott av Sør-Afrika i årene som gikk.

Ti musikere har meldt seg ut av LO i protest mot Israel-boikotten

Deler av industrien var avhengig av Sør-Afrika

På slutten av 1970-tallet innså LO at særlig to bransjer i norsk industri var i stor grad var avhengige av handel med Sør-Afrika; norsk eksport av fiskehermetikk til Sør-Afrika og norsk import av malm fra Sør-Afrika. I tillegg kom den store norske skipsfarten. 6000 norske arbeidsplasser var direkte knyttet til handel med Sør-Afrika.

Det bidro til at LO tonet ned forbrukerboikotten. LO var delt mellom sitt moralske standpunkt om ikke å handle med et undertrykkende regime og ønsket om å sikre norske arbeidsplasser, skriver Beate Husetuft i en masteroppgave fra Universitetet i Bergen.

LO gikk derfor inn for internasjonal boikott, og mot norske tiltak alene, skriver Husetuft. LO mente at sanksjoner i internasjonal regi ville gi færre konsekvensene for Norge fordi også konkurrentene til norske bedrifter ville bli rammet.

LO satt norske arbeidere først

– LOs førsteprioritet var arbeidstakernes interesser, sier Vesla Vetlesen.

Hun viser til smelteverket i Sauda, som var avhengig av manganmalm fra Sør-Afrika. Arbeiderne der var medlemmer i LO-forbundet Norsk Kjemisk Forbund. Uten de sørafrikanske råvarene ville produksjonen i Sauda stoppe.

– LO kunne ikke bare gi faen i medlemmene sine i Sauda, sier Vetlesen.

En boikott ville også bli problematisk for LO-forbundet Norsk Nytelses- og næringsmiddelarbeiderforbund. Hermetikkfabrikkene i Stavanger produserte sardiner som eksporterte til Sør-Afrika.

– Du er valgt inn i ledelsen for ivareta medlemmenes interesser, og da sparker du ikke beina under dem, sier Vetlesen.

LO lobbet for internasjonal boikott av Sør-Afrika

LO jobbet aktivt for at norske myndigheter skulle fremme forslag om økonomiske sanksjoner i internasjonal regi. I 1980 for eksempel foreslo LO at Norge skulle ta initiativ til en FN–konferanse om oljeboikott mot Sør-Afrika.

SV var det eneste partiet på Stortinget som krevde full norsk boikott av apartheid Sør-Afrika på 1970- og 80-tallet.

Til slutt vedtok Stortinget loven om økonomisk boikott i 1987. Det var etter at Samveldelandene, EU og USA hadde innført sanksjoner mot Sør-Afrika. Boikottloven hadde imidlertid flere hull. Både import av malm og frakt av raffinerte oljeprodukter var unntatt fra boikottloven.

Tidlig LO-støtte til sørafrikansk fagbevegelse

Mellom 1975-1996 bidro LO med rundt 85 millioner kroner i støtte til den svarte fagbevegelsen i Sør-Afrika.

– Først og fremst besto støtten i at vi etablerte forbindelser med den svarte sørafrikanske fagbevegelsen. Det sørafrikanske metallarbeiderforbundet var det første forbundet norsk LO støttet, forteller Kaare Sandegren, tidligere leder i Internasjonal avdeling i LO.

Sørafrikansk LO – Cosatu - ble stiftet i 1985. Året etter var LO inne med støtte.

For å få pengene inn til Cosatu under apartheid, måtte de norske LO-folkene gjemme dem i underbuksene, forteller Sandegren.

– Flere andre LO-er var imot at vi støttet Cosatu med penger. De var konservative, som amerikanerne og de andre nordiske LO-ene. Vi lå litt i forkant her. Så ble Cosatu «stuerene». Da kom de andre etter, forteller Sandegren.

Det var også et tett samarbeid mellom LO og ANC – den sørafrikanske frigjøringsbevegelsen som jobbet for de svartes rettigheter. Organisasjonen var forbudt av apartheidregimet.

Cosatu boikotter Israel

Hva mener så sørafrikansk LO - Cosatu - om Israels politikk og praksis overfor palestinerne?

Cosatu kaller Israel en apartheidstat, og sier det er grunnet likhetene mellom Israel og «vår fortid» at de slutter opp om den internasjonale boikottbevegelsen BDS. Denne bevegelsen jobber for boikott, at alle trekker investeringer ut av Israel, og at det blir innført internasjonale sanksjoner mot Israel.

«En internasjonal boikottbevegelse lignende den som hjalp oss i vår frigjøring er nødvendig for en rettferdig fred i Palestina», er en av uttalelsene sørafrikanske LO-ledere har kommet med om Israel-boikott.

Kilder:

Beate Husetuft (2007) Universitetet i Bergen

Aftenposten (2014)

Intervju med Vesla Vetlesen

Følg oss på Facebook

LES OGSÅ:

Palestinsk LO-leder: – Vi kommer ikke til å gi opp vår kamp for rettferdighet

Israels nye boikottlov kan nekte LO-ledelsen innreise til Palestina og Israel

Fagforbundet fordømmer Israels nye boikottlov

Palestinske fagforeningsfolk oppfordrer LO til å boikotte Israel

Disse forbundene oppfordrer til ulike former for boikott av Israel:

Fagforbundet (356.500 medlemmer)

«Norske myndigheter må forby import av varer fra de israelske bosettingene og industrisonene på Vestbredden». «Forbundet vil arbeide for en internasjonal handelsboikott av Israel», heter det i uttalelsen forbundet vedtok på landsmøtet i 2013.

Fellesforbundet (142.000 medlemmer)

Forbundet krever at «norske myndigheter må legge til rette for en internasjonal boikott av israelske varer produsert på okkupert palestinsk område», heter det i uttalelsen som ble vedtatt på landsmøtet i 2015.

Norsk Tjenestemannslag (50.000 medlemmer)

Forbundet krever «internasjonal boikott av varer og investeringer fra de okkuperte områdene», heter det i uttalelsen som ble vedtatt på landsmøtet i 2014.

EL og IT Forbundet (40.000 medlemmer)

Forbundet nedfelte i handlingsprogrammet for 2015-2019 at det skal «Arbeide for boikott av Israel og at LO bryter samarbeidet med Histadrut (israelsk LO, journ.anm.)».

I uttalelsen fra landsmøtet i 2015 heter det «EL og IT Forbundet oppfordrer medlemmer og andre til å boikotte israelske varer (…).»

Fellesorganisasjonen (27.000 medlemmer)

«Import av varer fra de israelske bosettingene og industrisonene på Vestbredden må forbys. Norske myndigheter bør ta initiativ til internasjonal boikott av slike varer», heter det i forbundets uttalelse fra kongressen i 2015.

Norsk Transportarbeiderforbund (20.000 medlemmer)

«Da det er umulig å skille varer produsert i Israel fra varer produsert av illegale nybyggere i de okkuperte områdene, kan det iverksettes importboikott av alle israelske varer. Da palestinere har begrenset eller manglende adgang til å delta i normals israelsk samfunnsliv, mener NTF at en kulturell og akademisk boikott av Israel også kan være på sin plass», heter det i forbundets uttalelse om Palestina som ble vedtatt på landsmøtet i 2014.

Musikernes fellesorganisasjon (8000 medlemmer)

«MFO ønsker å vise solidaritet med kunstnere og kulturarbeidere på tvers av landegrenser ved å arbeide for en boikott av israelske kulturinstitusjoner i ulovlige bosettinger på Vestbredden», heter det i forbundets uttalelse fra landsmøtet i 2014.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy