Koronakrisa

Kraftig kritikk av regjeringens forslag til portforbud

INNESTENGT: Politiet vil ha hovedoppgaven med å kontrollere et eventuelt portforbud. LO er mot lovforslaget.

INNESTENGT: Politiet vil ha hovedoppgaven med å kontrollere et eventuelt portforbud. LO er mot lovforslaget.

Lisa Turøy Christiansen

LO fraråder på det sterkeste at Forsvaret og Heimevernet settes inn for å bistå politiet med å kontrollere et eventuelt portforbud.

2021020310212720210203102211

sym@lomedia.no

LO sier nei til endringer i smittevernloven som åpner for bruk av portforbud. I norsk rett er portforbud et fremmedelement, mener LO, som heller ikke tror det har noen stor smitteverneffekt.

I sitt høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementet understreker LO at et slikt forbud griper inn i en rekke grunnleggende rettigheter og at det vil ha negative effekter både på økonomi og den generelle folkehelsa.

Ansatte griner på jobb: Smitten øker på sykehjemmene i Oslo

– Portforbod vil truleg ha liten smitteverneffekt ved sidan av dei allereie eksisterande og mindre inngripande tiltaka. Det har slik sett meir karakter av eit kontrolltiltak enn eit smitteverntiltak, skriver LO i høringssvaret.

LO tror regjeringens intensjoner er gode, men advarer mot at slike fullmakter i gitte situasjoner kan bli misbrukt.

Meninger: – Sprer du feilinformasjon? Skam deg!

Innsnevre fullmakter

Selv om LO avviser forslaget, kommer de likevel med flere klare krav dersom lovforslaget likevel skulle bli lagt fram for Stortinget. LO vil innsnevre fullmaktene og styrke Stortingets kontrollmuligheter.

Regjeringen foreslår at forskriften kan gjelde for inntil 21 dager og forlenges med 14 dager om gangen. LO mener forskriften bare skal gjelde for 7 dager. LO krever også at dersom Stortinget ikke innen tre dager har besluttet at forskriften skal gjelde som lov, så bortfaller forskriften.

Nei til Forsvaret

Håndheving av portforbudet vil bli krevende. Og departementet mener Siviliforsvaret kan brukes hvis politiet trenger hjelp.

LO fraråder på det sterkeste at Forsvaret/Heimevernet settes inn for å bistå politiet med å kontrollere et eventuelt portforbud.

– Dette vil både kunne verke skremmande og svekke tilliten til dei millitære styrkane våre, skriver LO i sitt høringssvar.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy