Én av dem tjente 16,8 mill. i fjor. Her er de best betalte toppsjefene i de statseide selskapene

Sjef i Equinor, Eldar Sæthre, har den høyeste lønna og den største bonusen. I fjor dro han inn 16,8 millioner kroner i samla godtgjørelser.

Sjef i Equinor, Eldar Sæthre, har den høyeste lønna og den største bonusen. I fjor dro han inn 16,8 millioner kroner i samla godtgjørelser.

Ole Jørgen Bratland/Equinor

En vanlig toppsjef i et selskap med statlig eierskap tjente sju ganger så mye som en vanlig nordmann i fjor.

2019061107570020190613130505

tormod@lomedia.no

Tirsdag ble statens eierberetning for 2018 offentliggjort. Denne tar for seg statens eierskap i 73 selskaper. Den oppgir i tillegg godtgjørelsene til toppsjefene i 67 selskaper. Staten har aksjemajoriteten i alle utenom åtte av disse og de fleste er heleide av staten.

Se hele lista over de best betalte toppsjefene lenger ned i saken.

p

FriFagbevegelse har regnet ut at en gjennomsnittlig toppsjef i disse selskapene tjente 3,8 millioner kroner i fjor. Det er nesten sju ganger så mye som en gjennomsnittlig lønnsmottaker, som måtte nøye seg med i overkant av 550.000 kroner.

Toppsjefene hadde i snitt 5,6 prosent vekst i godtgjørelsene sine fra året før. Det er dobbelt så høy vekst som for en vanlig lønnsmottaker, som i fjor fikk 2,8 prosent i lønnsøkning. Det er likevel stor forskjell i lønna til sjefene.

Disse drar inn mest

Equinor-sjef Eldar Sætre fikk mest i samla godtgjørelser i fjor. Han dro inn hele 16,8 millioner kroner, inkludert den største bonusen av dem alle. Det er en vekst på 12 prosent i samla godtgjørelser fra året før. Staten eier 67 prosent av selskapet.

Telenor-sjef Sigve Brekke må nøye seg med andreplassen og den nest største bonusen. Han tjente 15,6 millioner kroner i fjor, som resulterte i en vekst på 11 prosent fra året før. Staten eier 54 prosent av selskapet.

Bare sjefene i Hydro, DNB og Yara kjemper i samme klasse som Sætre og Brekke, med samla godtgjørelser på mellom 13 og 15 millioner kroner. Resten av sjefene i selskapene med statlig eierskap har lønner som fordeler seg mellom ni millioner og ned til en halv million kroner.

Disse hadde størst økning

43 av toppsjefene har hatt en vekst i samla godtgjørelse som er høyere enn lønnsveksten for folk flest på 2,8 prosent. 18 toppsjefer har hatt en lønnsvekst som er mindre enn 2,8 prosent.

Den største veksten i samla godtgjørelser hadde teatersjefen hos Carte Blanche, som staten eier 70 prosent av. Godtgjørelsene hennes økte med 30 prosent i fjor. Den nest største økningen hadde sjefen for statens eget CO2-selskap, Gassnova. Hun fikk en økning i godtgjørelser på 23 prosent. På tredjeplass finner vi sjefen i Posten, Tone Willie, med en økning på 19 prosent.

12 andre toppsjefer hadde en lønnsvekst på over 10 prosent. Blant disse er sjefene i togselskapene Flytoget, Mantena, Vy, Norske tog og Entur. I tillegg finner vi sjefene for de kjente selskapene Yara, Kongsberg Gruppen, Norsk Tipping og Telenor.

p

Her er selskapene med de best betalte toppsjefene i fjor:

1. Equinor ASA (Statens eierandel er 67 prosent)
Konsernsjef: Eldar Sætre
Samlet godtgjørelse: 16.831.000
Fastlønn: 9.129.000
Langtidsinsentivordninger: 2.630.000
Opptjent bonus: 4.486.000
Annen godtgjørelse: 586.000
Vekst i samlet godgjørelse: 12 prosent

2. Telenor ASA (53,97 prosent)
Konsernsjef: Sigve Brekke
Samlet godtgjørelse: 15.619.000
Fastlønn: 6.666.000
Langtidsinsentivordninger: 1 430.000
Opptjent bonus: 3.108.000
Annen godtgjørelse: 1.233.000
Pensjonsgodtgjørelse: 3.181.000
Vekst i samlet godgjørelse: 11 prosent

3. Norsk Hydro ASA (34,26 prosent)
Konsernsjef: Svein Richard Brandtzæg
Samlet godtgjørelse: 15.113.000
Fastlønn: 6.710.000
Langtidsinsentivordninger: 593.000
Opptjent bonus: 1.707.000
Annen godtgjørelse: 267.000
Pensjonsgodtgjørelse: 5.836.000
Vekst i samlet godgjørelse: 7 prosent

4. DNB ASA (34 prosent)
Konsernsjef: Rune Bjerke
Samlet godtgjørelse: 14.291.000
Fastlønn: 6.173.000
Opptjent bonus: 2.472.000
Annen godtgjørelse: 385.000
Pensjonsgodtgjørelse: 5.259.000
Vekst i samlet godgjørelse: 5 prosent

5. Yara International ASA (36,21 prosent)
Konsernsjef: Svein Tore Holsether
Samlet godtgjørelse: 13.137.000
Fastlønn: 6.691.000
Langtidsinsentivordninger: 2.029.000
Opptjent bonus: 2.437.000
Annen godtgjørelse: 367.000
Pensjonsgodtgjørelse: 1.614.000
Vekst i samlet godgjørelse: 16 prosent

p

6. Kongsberg Gruppen ASA (50,001 prosent)
Konsernsjef: Geir Håøy
Samlet godtgjørelse: 8.886.000
Fastlønn: 5.162.000
Langtidsinsentivordninger: 752.000
Opptjent bonus: 2.216.000
Annen godtgjørelse: 315.000
Pensjonsgodtgjørelse: 441.000
Vekst i samlet godgjørelse: 13 prosent

7. Statkraft SF (100 prosent)
Konsernsjef: Christian Rynning-Tønnesen
Samlet godtgjørelse: 8.644.000
Fastlønn: 5.289.000
Opptjent bonus: 664.000
Annen godtgjørelse: 196.000
Pensjonsgodtgjørelse: 2.495.000
Vekst i samlet godgjørelse: 1 prosent

8. Argentum Fondsinvesteringer AS (100 prosent)
Administrerende direktør: Joachim Høegh-Krohn
Samlet godtgjørelse: 7.295.000
Fastlønn: 4.798.000
Opptjent bonus: 2.320.000
Annen godtgjørelse: 12.000
Pensjonsgodtgjørelse: 165.000
Vekst i samlet godgjørelse: 3 prosent

9. Nammo AS (50 prosent)
Konsernsjef: Morten Brandtzæg
Samlet godtgjørelse: 6.819.000
Fastlønn: 5.657.000
Opptjent bonus: 539.000
Annen godtgjørelse: 283.000
Pensjonsgodtgjørelse: 340.000
Vekst i samlet godgjørelse: -2 prosent

10. Entra ASA (33,4 prosent)
Administrerende direktør: Arve Regland
Samlet godtgjørelse: 6.298.000
Fastlønn: 3.692.000
Langtidsinsentivordninger: 823.000
Opptjent bonus: 1.521.000
Annen godtgjørelse: 157.000
Pensjonsgodtgjørelse: 104.000
Vekst i samlet godgjørelse: 2 prosent

p

11. Vygruppen AS (100 prosent)
Konsernsjef: Geir Isaksen
Samlet godtgjørelse: 6.288.000
Fastlønn: 3.863.000
Opptjent bonus: 1.325.000
Annen godtgjørelse: 186.000
Pensjonsgodtgjørelse: 914.000
Vekst i samlet godgjørelse: 12 prosent

12. Petoro AS (100 prosent)
Administrerende direktør: Grethe K. Moen
Samlet godtgjørelse: 6.225.000
Fastlønn: 3.369.000
Opptjent bonus: 235.000
Annen godtgjørelse: 190.000
Pensjonsgodtgjørelse: 2.431.000
Vekst i samlet godgjørelse: 8 prosent

13. Posten Norge AS (100 prosent)
Konsernsjef: Tone Wille
Samlet godtgjørelse: 5.773.000
Fastlønn: 4.846.000
Opptjent bonus: 805.000
Annen godtgjørelse: 8.000
Pensjonsgodtgjørelse: 114.000
Vekst i samlet godgjørelse: 19 prosent

14. Statnett SF (100 prosent)
Konsernsjef: Auke Lont
Samlet godtgjørelse: 5.639.000
Fastlønn: 3.051.000
Annen godtgjørelse: 186.000
Pensjonsgodtgjørelse: 2.402.000
Vekst i samlet godgjørelse: 6 prosent

15. Norfund (100 prosent)
Administrerende direktør: Jan Tellef Thorleifsson
Samlet godtgjørelse: 3.888.000
Fastlønn: 2.800.000
Annen godtgjørelse: 55.000
Pensjonsgodtgjørelse: 772.000
Vekst i samlet godgjørelse: –

p

16. Kommunalbanken AS (100 prosent)
Administrerende direktør: Kristine Falkgård
Samlet godtgjørelse: 3.806.000
Fastlønn: 3.248.000
Opptjent bonus: 127.000
Annen godtgjørelse: 209.000
Pensjonsgodtgjørelse: 222.000
Vekst i samlet godgjørelse: 0 prosent

17. Avinor AS (100 prosent)
Konsernsjef: Dag Falk-Petersen
Samlet godtgjørelse: 3.722.000
Fastlønn: 2.841.000
Annen godtgjørelse: 27.000
Pensjonsgodtgjørelse: 854.000
Vekst i samlet godgjørelse: 5 prosent

18. Gassco AS (100 prosent)
Administrerende direktør: Frode Leversund
Samlet godtgjørelse: 3.666.000
Fastlønn: 3.200.000
Opptjent bonus: 248.000
Annen godtgjørelse: 18.000
Pensjonsgodtgjørelse: 200.000
Vekst i samlet godgjørelse: 3 prosent

19. Eksportkreditt Norge AS (100 prosent)
Administrerende direktør: Otto Søberg
Samlet godtgjørelse: 3.639.000
Fastlønn: 2.975.000
Opptjent bonus: 335.000
Annen godtgjørelse: 175.000
Pensjonsgodtgjørelse: 154.000
Vekst i samlet godgjørelse: 15 prosent

20. Flytoget AS (100 prosent)
Administrerende direktør: Philipp Engedal
Samlet godtgjørelse: 3.512.000
Fastlønn: 2.260.000
Opptjent bonus: 525.000
Annen godtgjørelse: 255.000
Pensjonsgodtgjørelse: 472.000
Vekst i samlet godgjørelse: 15 prosent

p

21. Norsk rikskringkasting AS (100 prosent)
Kringkastingssjef: Thor Gjermund Eriksen
Samlet godtgjørelse: 3.331.000
Fastlønn: 3.084.000
Annen godtgjørelse: 105.000
Pensjonsgodtgjørelse: 142.000
Vekst i samlet godgjørelse: 3 prosent

22. Eksportfinans ASA (15 prosent)
Administrerende direktør: Geir Ove Olsen
Samlet godtgjørelse: 3.070.000
Fastlønn: 1.901.000
Opptjent bonus: 343.000
Annen godtgjørelse: 181.000
Pensjonsgodtgjørelse: 645.000

23. Bane NOR SF (100 prosent)
Administrerende direktør: Gorm Frimannslund
Samlet godtgjørelse: 3.056.000
Fastlønn: 2.849.000
Annen godtgjørelse: 12.000
Pensjonsgodtgjørelse: 195.000
Vekst i samlet godgjørelse: 3 prosent

24. Helse Vest RHF (100 prosent)
Administrerende direktør: Herlof Nilssen
Samlet godtgjørelse: 3.046.000
Fastlønn: 2.411.000
Annen godtgjørelse: 21.000
Pensjonsgodtgjørelse: 614.000
Vekst i samlet godgjørelse: 2 prosent

25. Gassnova SF (100 prosent)
Administrerende direktør: Trude Sundset
Samlet godtgjørelse: 3.044.000
Fastlønn: 2.272.000
Annen godtgjørelse: 383.000
Pensjonsgodtgjørelse: 389.000
Vekst i samlet godgjørelse: 23 prosent

p

26. Mesta AS (100 prosent)
Administrerende direktør: Kurt Opseth
Samlet godtgjørelse: 3.021.000
Fastlønn: 2.918.000
Annen godtgjørelse: 11.000
Pensjonsgodtgjørelse: 92.000
Vekst i samlet godgjørelse: 3 prosent

27. Baneservice AS (100 prosent)
Administrerende direktør: Ingvild Storås
Samlet godtgjørelse: 2.947.000
Fastlønn: 2.252.000
Opptjent bonus: 430.000
Annen godtgjørelse: 189.000
Pensjonsgodtgjørelse: 76.000
Vekst i samlet godgjørelse: -3 prosent

28. Simula Research Laboratory AS (100 prosent)
Administrerende direktør: Aslak Tveito
Samlet godtgjørelse: 2.944.000
Fastlønn: 2.693.000
Annen godtgjørelse: 120.000
Pensjonsgodtgjørelse: 131.000
Vekst i samlet godgjørelse: 3 prosent

29. AS Vinmonopolet (100 prosent)

Administrerende direktør: Hilde Britt Mellbye
Samlet godtgjørelse: 2.899.000
Fastlønn: 2.488.000
Annen godtgjørelse: 204.000
Pensjonsgodtgjørelse: 207.000
Vekst i samlet godgjørelse: 5 prosent

30. Investinor AS (100 prosent)
Administrerende direktør: Haakon H. Jensen
Samlet godtgjørelse: 2.882.000
Fastlønn: 2.733.000
Annen godtgjørelse: 26.000
Pensjonsgodtgjørelse: 123.000
Vekst i samlet godgjørelse: 12 prosent

p

31. Innovasjon Norge (51 prosent)
Administrerende direktør: Anita Krohn Traaseth
Samlet godtgjørelse: 2.814.000
Fastlønn: 2.803.000
Annen godtgjørelse: 10.000
Vekst i samlet godgjørelse: 3 prosent

32. Norsk Tipping AS (100 prosent)
Administrerende direktør: Åsne Havnelid
Samlet godtgjørelse: 2.779.000
Fastlønn: 2.552.000
Annen godtgjørelse: 13.000
Pensjonsgodtgjørelse: 214.000
Vekst i samlet godgjørelse: 13 prosent

33. Aerospace Industrial Maintenance Norway SF (100 prosent)
Administrerende direktør: Ove Radvik Haukåssveen
Samlet godtgjørelse: 2.685.000
Fastlønn: 2.166.000
Opptjent bonus: 400.000
Annen godtgjørelse: 51.000
Pensjonsgodtgjørelse: 68.000
Vekst i samlet godgjørelse: 8 prosent

34. Helse Sør-Øst RHF (100 prosent)
Administrerende direktør: Cathrine Marie Lofthus
Samlet godtgjørelse: 2.651.000
Fastlønn: 2.306.000
Annen godtgjørelse: 5.000
Pensjonsgodtgjørelse: 340.000
Vekst i samlet godgjørelse: -2 prosent

35. Nye Veier AS (100 prosent)
Administrerende direktør: Ingrid Dahl Hovland
Samlet godtgjørelse: 2.633.000
Fastlønn: 2.288.000
Annen godtgjørelse: 190.000
Pensjonsgodtgjørelse: 155.000
Vekst i samlet godgjørelse: 1 prosent

p

36. Norges sjømatråd AS (100 prosent)
Administrerende direktør: Renate Larsen
Samlet godtgjørelse: 2.572.000
Fastlønn: 2.371.000
Annen godtgjørelse: 148.000
Pensjonsgodtgjørelse: 53.000
Vekst i samlet godgjørelse: 8 prosent

37. Nofima AS (56,84 prosent)
Administrerende direktør: Øyvind Fylling-Jensen
Samlet godtgjørelse: 2.569.000
Fastlønn: 2.330.000
Annen godtgjørelse: 56.000
Pensjonsgodtgjørelse: 183.000
Vekst i samlet godgjørelse: 2 prosent

38. Norske tog AS (100 prosent)
Administrerende direktør: Øystein Risan
Samlet godtgjørelse: 2.502.000
Fastlønn: 2.108.000
Annen godtgjørelse: 121.000
Pensjonsgodtgjørelse: 273.000
Vekst i samlet godgjørelse: 11 prosent

39. Ambita AS (100 prosent)
Administrerende direktør: Stig W. Seljeseth
Samlet godtgjørelse: 2.479.000
Fastlønn: 1.950.000
Opptjent bonus: 122.000
Annen godtgjørelse: 150.000
Pensjonsgodtgjørelse: 257.000
Vekst i samlet godgjørelse: 6 prosent

40. Helse Midt-Norge RHF (100 prosent)
Administrerende direktør: Stig Arild Slørdahl
Samlet godtgjørelse: 2.455.000
Fastlønn: 1.971.000
Annen godtgjørelse: 119.000
Pensjonsgodtgjørelse: 365.000
Vekst i samlet godgjørelse: 2 prosent

p

41. Mantena AS (100 prosent)
Administrerende direktør: Tomm Bråten
Samlet godtgjørelse: 2.388.000
Fastlønn: 1.918.000
Opptjent bonus: 346.000
Annen godtgjørelse: 120.000
Pensjonsgodtgjørelse: 4.000
Vekst i samlet godgjørelse: 13 prosent

42. Helse Nord RHF (100 prosent)
Administrerende direktør: Lars Vorland
Samlet godtgjørelse: 2.375.000
Fastlønn: 2.050.000
Annen godtgjørelse: 160.000
Pensjonsgodtgjørelse: 165.000
Vekst i samlet godgjørelse: 2 prosent

43. Enova SF (100 prosent)
Administrerende direktør: Nils Kristian Nakstad
Samlet godtgjørelse: 2.302.000
Fastlønn: 2.059.000
Annen godtgjørelse: 104.000
Pensjonsgodtgjørelse: 140.000
Vekst i samlet godgjørelse: 6 prosent

44. Entur AS (100 prosent)
Administrerende direktør: Johnny Welle
Samlet godtgjørelse: 2.141.000
Fastlønn: 1.825.000
Opptjent bonus: 310.000
Annen godtgjørelse: 6.000
Vekst i samlet godgjørelse: 10 prosent

45. Norsk Helsenett SF (100 prosent)
Administrerende direktør: Håkon Grimstad
Samlet godtgjørelse: 2.114.000
Fastlønn: 1.786.000
Annen godtgjørelse: 15.000
Pensjonsgodtgjørelse: 313.000
Vekst i samlet godgjørelse: 6 prosent

p

46. GIEK Kredittforsikring AS (100 prosent)
Administrerende direktør: Erica Blakstad
Samlet godtgjørelse: 2.088.000
Fastlønn: 1.756.000
Opptjent bonus: 65.000
Annen godtgjørelse: 21.000
Pensjonsgodtgjørelse: 247.000
Vekst i samlet godgjørelse: 8 prosent

47. Statskog SF (100 prosent)
Administrerende direktør: Gunnar Lien
Samlet godtgjørelse: 1.907.000
Fastlønn: 1.766.000
Annen godtgjørelse: 9.000
Pensjonsgodtgjørelse: 132.000
Vekst i samlet godgjørelse: –

48. Den Norske Opera & Ballett AS (100 prosent)
Administrerende direktør: Geir Bergkastet
Samlet godtgjørelse: 1.728.000
Fastlønn: 1 574.000
Annen godtgjørelse: 6.000
Pensjonsgodtgjørelse: 149.000
Vekst i samlet godgjørelse: -12 prosent

49. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (100 prosent)
Administrerende direktør: Jan Morten Ertsaas
Samlet godtgjørelse: 1.647.000
Fastlønn: 1.212.000
Opptjent bonus: 238.000
Annen godtgjørelse: 94.000
Pensjonsgodtgjørelse: 104.000
Vekst i samlet godgjørelse: –

50. Nationaltheatret AS (100 prosent)
Administrerende direktør / teatersjef: Hanne Gløtvold Tømta
Samlet godtgjørelse: 1.609.000
Fastlønn: 1.420.000
Annen godtgjørelse: 10.000
Pensjonsgodtgjørelse: 179.000
Vekst i samlet godgjørelse: 4 prosent

p

51. Space Norway AS (100 prosent)
Administrerende direktør: Jostein Rønneberg
Samlet godtgjørelse: 1.551.000
Fastlønn: 1.384.000
Pensjonsgodtgjørelse: 92.000
Vekst i samlet godgjørelse: -18 prosent

52. Universitetssenteret på Svalbard AS (100 prosent)
Administrerende direktør: Harald Ellingsen
Samlet godtgjørelse: 1.481.000
Fastlønn: 1.325.000
Pensjonsgodtgjørelse: 156.000
Vekst i samlet godgjørelse: 6 prosent

53. Nysnø Klimainvesteringer AS (100 prosent)
Administrerende direktør: Siri M. Kalvig
Samlet godtgjørelse: 1.466.000
Fastlønn: 1.462.000
Annen godtgjørelse: 1.000
Pensjonsgodtgjørelse: 3.000
Vekst i samlet godgjørelse: –

54. AS Den Nationale Scene (66,67 prosent)
Teatersjef: Signe Agnete Gullestad Haaland
Samlet godtgjørelse: 1.383.000
Fastlønn: 1.296.000
Annen godtgjørelse: 6.000
Pensjonsgodtgjørelse: 81.000
Vekst i samlet godgjørelse: -5 prosent

55. Andøya Space Center AS (90 prosent)
Konsernsjef: Odd Roger Enoksen
Samlet godtgjørelse: 1.380.000
Fastlønn: 1.198.000
Annen godtgjørelse: 10.000
Pensjonsgodtgjørelse: 172.000
Vekst i samlet godgjørelse: 4 prosent

p

56. Graminor AS (28,2 prosent)
Administrerende direktør: Idun Christie
Samlet godtgjørelse: 1.316.000
Fastlønn: 1.262.000
Annen godtgjørelse: 10.000
Pensjonsgodtgjørelse: 44.000
Vekst i samlet godgjørelse: 4 prosent

57. Electronic Chart Centre AS (100 prosent)
Administrerende direktør: Ralph Emmanuel Daber
Samlet godtgjørelse: 1.294.000
Fastlønn: 1.248.000
Annen godtgjørelse: 22.000
Pensjonsgodtgjørelse: 25.000
Vekst i samlet godgjørelse: 8 prosent

58. Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS (49 prosent)
Administrerende direktør: Jon Einar Dahl
Samlet godtgjørelse: 1.224.000
Fastlønn: 1.068.000
Annen godtgjørelse: 2.000
Pensjonsgodtgjørelse: 154.000
Vekst i samlet godgjørelse: 5 prosent

59. NSD – Norsk senter for forskningsdata AS (100 prosent)
Administrerende direktør: Vigdis Namtvedt Kvalheim
Samlet godtgjørelse: 1.220.000
Fastlønn: 1.200.000
Pensjonsgodtgjørelse: 20.000
Vekst i samlet godgjørelse: 1 prosent

60. Trøndelag Teater AS (66,67 prosent)
Teatersjef: Kristian Seltun
Samlet godtgjørelse: 1.155.000
Fastlønn: 1.031.000
Annen godtgjørelse: 5.000
Pensjonsgodtgjørelse: 119.000
Vekst i samlet godgjørelse: 7 prosent

p

61. Talent Norge AS (33,33 prosent)
Daglig leder: Maria Cecilie Mediaas Jørstad
Samlet godtgjørelse: 1.129.000
Fastlønn: 1.029.000
Annen godtgjørelse: 5.000
Pensjonsgodtgjørelse: 96.000
Vekst i samlet godgjørelse: 4 prosent

62. Rogaland Teater AS (66,67 prosent)
Teatersjef: Arne Nøst
Samlet godtgjørelse: 1.091.000
Fastlønn: 1.070.000
Annen godtgjørelse: 21.000
Vekst i samlet godgjørelse: -6 prosent

63. Staur gård AS (100 prosent)
Administrerende direktør: Ola Martin Qvale
Samlet godtgjørelse: 1.090.000
Fastlønn: 916.000
Annen godtgjørelse: 25.000
Pensjonsgodtgjørelse: 148.000
Vekst i samlet godgjørelse: 8 prosent

64. Carte Blanche AS (70 prosent)
Teatersjef og adm. dir: Annabelle Bonnéry
Samlet godtgjørelse: 1.064.000
Fastlønn: 989.000
Annen godtgjørelse: 20.000
Pensjonsgodtgjørelse: 54.000
Vekst i samlet godgjørelse: 30 prosent

65. Kings Bay AS (100 prosent)
Administrerende direktør: Per Erik Hanevold
Samlet godtgjørelse: 897.000
Fastlønn: 850.000
Annen godtgjørelse: 65.000
Vekst i samlet godgjørelse: 0 prosent

p

66. Kimen Såvarelaboratoriet AS (51 prosent)
Daglig leder: Birgitte Henriksen
Samlet godtgjørelse: 686.000
Fastlønn: 686.000
Vekst i samlet godgjørelse: 2 prosent

67. Siva – Selskapet for Industrivekst SF (100 prosent)
Administrerende direktør: Stein Terje Dahl (konst.)
Samlet godtgjørelse: 526.000
Fastlønn: 500.000
Annen godtgjørelse: 26.000
Vekst i samlet godgjørelse: –

Kilde: Statens eierberetning for 2018

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy