Én av dem tjente 16,8 mill. i fjor. Her er de best betalte toppsjefene i de statseide selskapene

Sjef i Equinor, Eldar Sæthre, har den høyeste lønna og den største bonusen. I fjor dro han inn 16,8 millioner kroner i samla godtgjørelser.

Sjef i Equinor, Eldar Sæthre, har den høyeste lønna og den største bonusen. I fjor dro han inn 16,8 millioner kroner i samla godtgjørelser.

Ole Jørgen Bratland/Equinor

En vanlig toppsjef i et selskap med statlig eierskap tjente sju ganger så mye som en vanlig nordmann i fjor.

2019061107570020190613130505

tormod@lomedia.no

Tirsdag ble statens eierberetning for 2018 offentliggjort. Denne tar for seg statens eierskap i 73 selskaper. Den oppgir i tillegg godtgjørelsene til toppsjefene i 67 selskaper. Staten har aksjemajoriteten i alle utenom åtte av disse og de fleste er heleide av staten.

Se hele lista over de best betalte toppsjefene lenger ned i saken.

p

FriFagbevegelse har regnet ut at en gjennomsnittlig toppsjef i disse selskapene tjente 3,8 millioner kroner i fjor. Det er nesten sju ganger så mye som en gjennomsnittlig lønnsmottaker, som måtte nøye seg med i overkant av 550.000 kroner.

Toppsjefene hadde i snitt 5,6 prosent vekst i godtgjørelsene sine fra året før. Det er dobbelt så høy vekst som for en vanlig lønnsmottaker, som i fjor fikk 2,8 prosent i lønnsøkning. Det er likevel stor forskjell i lønna til sjefene.

Disse drar inn mest

Equinor-sjef Eldar Sætre fikk mest i samla godtgjørelser i fjor. Han dro inn hele 16,8 millioner kroner, inkludert den største bonusen av dem alle. Det er en vekst på 12 prosent i samla godtgjørelser fra året før. Staten eier 67 prosent av selskapet.

Telenor-sjef Sigve Brekke må nøye seg med andreplassen og den nest største bonusen. Han tjente 15,6 millioner kroner i fjor, som resulterte i en vekst på 11 prosent fra året før. Staten eier 54 prosent av selskapet.

Bare sjefene i Hydro, DNB og Yara kjemper i samme klasse som Sætre og Brekke, med samla godtgjørelser på mellom 13 og 15 millioner kroner. Resten av sjefene i selskapene med statlig eierskap har lønner som fordeler seg mellom ni millioner og ned til en halv million kroner.

Disse hadde størst økning

43 av toppsjefene har hatt en vekst i samla godtgjørelse som er høyere enn lønnsveksten for folk flest på 2,8 prosent. 18 toppsjefer har hatt en lønnsvekst som er mindre enn 2,8 prosent.

Den største veksten i samla godtgjørelser hadde teatersjefen hos Carte Blanche, som staten eier 70 prosent av. Godtgjørelsene hennes økte med 30 prosent i fjor. Den nest største økningen hadde sjefen for statens eget CO2-selskap, Gassnova. Hun fikk en økning i godtgjørelser på 23 prosent. På tredjeplass finner vi sjefen i Posten, Tone Willie, med en økning på 19 prosent.

12 andre toppsjefer hadde en lønnsvekst på over 10 prosent. Blant disse er sjefene i togselskapene Flytoget, Mantena, Vy, Norske tog og Entur. I tillegg finner vi sjefene for de kjente selskapene Yara, Kongsberg Gruppen, Norsk Tipping og Telenor.

p

Her er selskapene med de best betalte toppsjefene i fjor:

1. Equinor ASA (Statens eierandel er 67 prosent)
Konsernsjef: Eldar Sætre
Samlet godtgjørelse: 16.831.000
Fastlønn: 9.129.000
Langtidsinsentivordninger: 2.630.000
Opptjent bonus: 4.486.000
Annen godtgjørelse: 586.000
Vekst i samlet godgjørelse: 12 prosent

2. Telenor ASA (53,97 prosent)
Konsernsjef: Sigve Brekke
Samlet godtgjørelse: 15.619.000
Fastlønn: 6.666.000
Langtidsinsentivordninger: 1 430.000
Opptjent bonus: 3.108.000
Annen godtgjørelse: 1.233.000
Pensjonsgodtgjørelse: 3.181.000
Vekst i samlet godgjørelse: 11 prosent

3. Norsk Hydro ASA (34,26 prosent)
Konsernsjef: Svein Richard Brandtzæg
Samlet godtgjørelse: 15.113.000
Fastlønn: 6.710.000
Langtidsinsentivordninger: 593.000
Opptjent bonus: 1.707.000
Annen godtgjørelse: 267.000
Pensjonsgodtgjørelse: 5.836.000
Vekst i samlet godgjørelse: 7 prosent

4. DNB ASA (34 prosent)
Konsernsjef: Rune Bjerke
Samlet godtgjørelse: 14.291.000
Fastlønn: 6.173.000
Opptjent bonus: 2.472.000
Annen godtgjørelse: 385.000
Pensjonsgodtgjørelse: 5.259.000
Vekst i samlet godgjørelse: 5 prosent

5. Yara International ASA (36,21 prosent)
Konsernsjef: Svein Tore Holsether
Samlet godtgjørelse: 13.137.000
Fastlønn: 6.691.000
Langtidsinsentivordninger: 2.029.000
Opptjent bonus: 2.437.000
Annen godtgjørelse: 367.000
Pensjonsgodtgjørelse: 1.614.000
Vekst i samlet godgjørelse: 16 prosent

p

6. Kongsberg Gruppen ASA (50,001 prosent)
Konsernsjef: Geir Håøy
Samlet godtgjørelse: 8.886.000
Fastlønn: 5.162.000
Langtidsinsentivordninger: 752.000
Opptjent bonus: 2.216.000
Annen godtgjørelse: 315.000
Pensjonsgodtgjørelse: 441.000
Vekst i samlet godgjørelse: 13 prosent

7. Statkraft SF (100 prosent)
Konsernsjef: Christian Rynning-Tønnesen
Samlet godtgjørelse: 8.644.000
Fastlønn: 5.289.000
Opptjent bonus: 664.000
Annen godtgjørelse: 196.000
Pensjonsgodtgjørelse: 2.495.000
Vekst i samlet godgjørelse: 1 prosent

8. Argentum Fondsinvesteringer AS (100 prosent)
Administrerende direktør: Joachim Høegh-Krohn
Samlet godtgjørelse: 7.295.000
Fastlønn: 4.798.000
Opptjent bonus: 2.320.000
Annen godtgjørelse: 12.000
Pensjonsgodtgjørelse: 165.000
Vekst i samlet godgjørelse: 3 prosent

9. Nammo AS (50 prosent)
Konsernsjef: Morten Brandtzæg
Samlet godtgjørelse: 6.819.000
Fastlønn: 5.657.000
Opptjent bonus: 539.000
Annen godtgjørelse: 283.000
Pensjonsgodtgjørelse: 340.000
Vekst i samlet godgjørelse: -2 prosent

10. Entra ASA (33,4 prosent)
Administrerende direktør: Arve Regland
Samlet godtgjørelse: 6.298.000
Fastlønn: 3.692.000
Langtidsinsentivordninger: 823.000
Opptjent bonus: 1.521.000
Annen godtgjørelse: 157.000
Pensjonsgodtgjørelse: 104.000
Vekst i samlet godgjørelse: 2 prosent

p

11. Vygruppen AS (100 prosent)
Konsernsjef: Geir Isaksen
Samlet godtgjørelse: 6.288.000
Fastlønn: 3.863.000
Opptjent bonus: 1.325.000
Annen godtgjørelse: 186.000
Pensjonsgodtgjørelse: 914.000
Vekst i samlet godgjørelse: 12 prosent

12. Petoro AS (100 prosent)
Administrerende direktør: Grethe K. Moen
Samlet godtgjørelse: 6.225.000
Fastlønn: 3.369.000
Opptjent bonus: 235.000
Annen godtgjørelse: 190.000
Pensjonsgodtgjørelse: 2.431.000
Vekst i samlet godgjørelse: 8 prosent

13. Posten Norge AS (100 prosent)
Konsernsjef: Tone Wille
Samlet godtgjørelse: 5.773.000
Fastlønn: 4.846.000
Opptjent bonus: 805.000
Annen godtgjørelse: 8.000
Pensjonsgodtgjørelse: 114.000
Vekst i samlet godgjørelse: 19 prosent

14. Statnett SF (100 prosent)
Konsernsjef: Auke Lont
Samlet godtgjørelse: 5.639.000
Fastlønn: 3.051.000
Annen godtgjørelse: 186.000
Pensjonsgodtgjørelse: 2.402.000
Vekst i samlet godgjørelse: 6 prosent

15. Norfund (100 prosent)
Administrerende direktør: Jan Tellef Thorleifsson
Samlet godtgjørelse: 3.888.000
Fastlønn: 2.800.000
Annen godtgjørelse: 55.000
Pensjonsgodtgjørelse: 772.000
Vekst i samlet godgjørelse: –

p

16. Kommunalbanken AS (100 prosent)
Administrerende direktør: Kristine Falkgård
Samlet godtgjørelse: 3.806.000
Fastlønn: 3.248.000
Opptjent bonus: 127.000
Annen godtgjørelse: 209.000
Pensjonsgodtgjørelse: 222.000
Vekst i samlet godgjørelse: 0 prosent

17. Avinor AS (100 prosent)
Konsernsjef: Dag Falk-Petersen
Samlet godtgjørelse: 3.722.000
Fastlønn: 2.841.000
Annen godtgjørelse: 27.000
Pensjonsgodtgjørelse: 854.000
Vekst i samlet godgjørelse: 5 prosent

18. Gassco AS (100 prosent)
Administrerende direktør: Frode Leversund
Samlet godtgjørelse: 3.666.000
Fastlønn: 3.200.000
Opptjent bonus: 248.000
Annen godtgjørelse: 18.000
Pensjonsgodtgjørelse: 200.000
Vekst i samlet godgjørelse: 3 prosent

19. Eksportkreditt Norge AS (100 prosent)
Administrerende direktør: Otto Søberg
Samlet godtgjørelse: 3.639.000
Fastlønn: 2.975.000
Opptjent bonus: 335.000
Annen godtgjørelse: 175.000
Pensjonsgodtgjørelse: 154.000
Vekst i samlet godgjørelse: 15 prosent

20. Flytoget AS (100 prosent)
Administrerende direktør: Philipp Engedal
Samlet godtgjørelse: 3.512.000
Fastlønn: 2.260.000
Opptjent bonus: 525.000
Annen godtgjørelse: 255.000
Pensjonsgodtgjørelse: 472.000
Vekst i samlet godgjørelse: 15 prosent

p

21. Norsk rikskringkasting AS (100 prosent)
Kringkastingssjef: Thor Gjermund Eriksen
Samlet godtgjørelse: 3.331.000
Fastlønn: 3.084.000
Annen godtgjørelse: 105.000
Pensjonsgodtgjørelse: 142.000
Vekst i samlet godgjørelse: 3 prosent

22. Eksportfinans ASA (15 prosent)
Administrerende direktør: Geir Ove Olsen
Samlet godtgjørelse: 3.070.000
Fastlønn: 1.901.000
Opptjent bonus: 343.000
Annen godtgjørelse: 181.000
Pensjonsgodtgjørelse: 645.000

23. Bane NOR SF (100 prosent)
Administrerende direktør: Gorm Frimannslund
Samlet godtgjørelse: 3.056.000
Fastlønn: 2.849.000
Annen godtgjørelse: 12.000
Pensjonsgodtgjørelse: 195.000
Vekst i samlet godgjørelse: 3 prosent

24. Helse Vest RHF (100 prosent)
Administrerende direktør: Herlof Nilssen
Samlet godtgjørelse: 3.046.000
Fastlønn: 2.411.000
Annen godtgjørelse: 21.000
Pensjonsgodtgjørelse: 614.000
Vekst i samlet godgjørelse: 2 prosent

25. Gassnova SF (100 prosent)
Administrerende direktør: Trude Sundset
Samlet godtgjørelse: 3.044.000
Fastlønn: 2.272.000
Annen godtgjørelse: 383.000
Pensjonsgodtgjørelse: 389.000
Vekst i samlet godgjørelse: 23 prosent

p

26. Mesta AS (100 prosent)
Administrerende direktør: Kurt Opseth
Samlet godtgjørelse: 3.021.000
Fastlønn: 2.918.000
Annen godtgjørelse: 11.000
Pensjonsgodtgjørelse: 92.000
Vekst i samlet godgjørelse: 3 prosent

27. Baneservice AS (100 prosent)
Administrerende direktør: Ingvild Storås
Samlet godtgjørelse: 2.947.000
Fastlønn: 2.252.000
Opptjent bonus: 430.000
Annen godtgjørelse: 189.000
Pensjonsgodtgjørelse: 76.000
Vekst i samlet godgjørelse: -3 prosent

28. Simula Research Laboratory AS (100 prosent)
Administrerende direktør: Aslak Tveito
Samlet godtgjørelse: 2.944.000
Fastlønn: 2.693.000
Annen godtgjørelse: 120.000
Pensjonsgodtgjørelse: 131.000
Vekst i samlet godgjørelse: 3 prosent

29. AS Vinmonopolet (100 prosent)

Administrerende direktør: Hilde Britt Mellbye
Samlet godtgjørelse: 2.899.000
Fastlønn: 2.488.000
Annen godtgjørelse: 204.000
Pensjonsgodtgjørelse: 207.000
Vekst i samlet godgjørelse: 5 prosent

30. Investinor AS (100 prosent)
Administrerende direktør: Haakon H. Jensen
Samlet godtgjørelse: 2.882.000
Fastlønn: 2.733.000
Annen godtgjørelse: 26.000
Pensjonsgodtgjørelse: 123.000
Vekst i samlet godgjørelse: 12 prosent

p

31. Innovasjon Norge (51 prosent)
Administrerende direktør: Anita Krohn Traaseth
Samlet godtgjørelse: 2.814.000
Fastlønn: 2.803.000
Annen godtgjørelse: 10.000
Vekst i samlet godgjørelse: 3 prosent

32. Norsk Tipping AS (100 prosent)
Administrerende direktør: Åsne Havnelid
Samlet godtgjørelse: 2.779.000
Fastlønn: 2.552.000
Annen godtgjørelse: 13.000
Pensjonsgodtgjørelse: 214.000
Vekst i samlet godgjørelse: 13 prosent

33. Aerospace Industrial Maintenance Norway SF (100 prosent)
Administrerende direktør: Ove Radvik Haukåssveen
Samlet godtgjørelse: 2.685.000
Fastlønn: 2.166.000
Opptjent bonus: 400.000
Annen godtgjørelse: 51.000
Pensjonsgodtgjørelse: 68.000
Vekst i samlet godgjørelse: 8 prosent

34. Helse Sør-Øst RHF (100 prosent)
Administrerende direktør: Cathrine Marie Lofthus
Samlet godtgjørelse: 2.651.000
Fastlønn: 2.306.000
Annen godtgjørelse: 5.000
Pensjonsgodtgjørelse: 340.000
Vekst i samlet godgjørelse: -2 prosent

35. Nye Veier AS (100 prosent)
Administrerende direktør: Ingrid Dahl Hovland
Samlet godtgjørelse: 2.633.000
Fastlønn: 2.288.000
Annen godtgjørelse: 190.000
Pensjonsgodtgjørelse: 155.000
Vekst i samlet godgjørelse: 1 prosent

p

36. Norges sjømatråd AS (100 prosent)
Administrerende direktør: Renate Larsen
Samlet godtgjørelse: 2.572.000
Fastlønn: 2.371.000
Annen godtgjørelse: 148.000
Pensjonsgodtgjørelse: 53.000
Vekst i samlet godgjørelse: 8 prosent

37. Nofima AS (56,84 prosent)
Administrerende direktør: Øyvind Fylling-Jensen
Samlet godtgjørelse: 2.569.000
Fastlønn: 2.330.000
Annen godtgjørelse: 56.000
Pensjonsgodtgjørelse: 183.000
Vekst i samlet godgjørelse: 2 prosent

38. Norske tog AS (100 prosent)
Administrerende direktør: Øystein Risan
Samlet godtgjørelse: 2.502.000
Fastlønn: 2.108.000
Annen godtgjørelse: 121.000
Pensjonsgodtgjørelse: 273.000
Vekst i samlet godgjørelse: 11 prosent

39. Ambita AS (100 prosent)
Administrerende direktør: Stig W. Seljeseth
Samlet godtgjørelse: 2.479.000
Fastlønn: 1.950.000
Opptjent bonus: 122.000
Annen godtgjørelse: 150.000
Pensjonsgodtgjørelse: 257.000
Vekst i samlet godgjørelse: 6 prosent

40. Helse Midt-Norge RHF (100 prosent)
Administrerende direktør: Stig Arild Slørdahl
Samlet godtgjørelse: 2.455.000
Fastlønn: 1.971.000
Annen godtgjørelse: 119.000
Pensjonsgodtgjørelse: 365.000
Vekst i samlet godgjørelse: 2 prosent

p

41. Mantena AS (100 prosent)
Administrerende direktør: Tomm Bråten
Samlet godtgjørelse: 2.388.000
Fastlønn: 1.918.000
Opptjent bonus: 346.000
Annen godtgjørelse: 120.000
Pensjonsgodtgjørelse: 4.000
Vekst i samlet godgjørelse: 13 prosent

42. Helse Nord RHF (100 prosent)
Administrerende direktør: Lars Vorland
Samlet godtgjørelse: 2.375.000
Fastlønn: 2.050.000
Annen godtgjørelse: 160.000
Pensjonsgodtgjørelse: 165.000
Vekst i samlet godgjørelse: 2 prosent

43. Enova SF (100 prosent)
Administrerende direktør: Nils Kristian Nakstad
Samlet godtgjørelse: 2.302.000
Fastlønn: 2.059.000
Annen godtgjørelse: 104.000
Pensjonsgodtgjørelse: 140.000
Vekst i samlet godgjørelse: 6 prosent

44. Entur AS (100 prosent)
Administrerende direktør: Johnny Welle
Samlet godtgjørelse: 2.141.000
Fastlønn: 1.825.000
Opptjent bonus: 310.000
Annen godtgjørelse: 6.000
Vekst i samlet godgjørelse: 10 prosent

45. Norsk Helsenett SF (100 prosent)
Administrerende direktør: Håkon Grimstad
Samlet godtgjørelse: 2.114.000
Fastlønn: 1.786.000
Annen godtgjørelse: 15.000
Pensjonsgodtgjørelse: 313.000
Vekst i samlet godgjørelse: 6 prosent

p

46. GIEK Kredittforsikring AS (100 prosent)
Administrerende direktør: Erica Blakstad
Samlet godtgjørelse: 2.088.000
Fastlønn: 1.756.000
Opptjent bonus: 65.000
Annen godtgjørelse: 21.000
Pensjonsgodtgjørelse: 247.000
Vekst i samlet godgjørelse: 8 prosent

47. Statskog SF (100 prosent)
Administrerende direktør: Gunnar Lien
Samlet godtgjørelse: 1.907.000
Fastlønn: 1.766.000
Annen godtgjørelse: 9.000
Pensjonsgodtgjørelse: 132.000
Vekst i samlet godgjørelse: –

48. Den Norske Opera & Ballett AS (100 prosent)
Administrerende direktør: Geir Bergkastet
Samlet godtgjørelse: 1.728.000
Fastlønn: 1 574.000
Annen godtgjørelse: 6.000
Pensjonsgodtgjørelse: 149.000
Vekst i samlet godgjørelse: -12 prosent

49. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (100 prosent)
Administrerende direktør: Jan Morten Ertsaas
Samlet godtgjørelse: 1.647.000
Fastlønn: 1.212.000
Opptjent bonus: 238.000
Annen godtgjørelse: 94.000
Pensjonsgodtgjørelse: 104.000
Vekst i samlet godgjørelse: –

50. Nationaltheatret AS (100 prosent)
Administrerende direktør / teatersjef: Hanne Gløtvold Tømta
Samlet godtgjørelse: 1.609.000
Fastlønn: 1.420.000
Annen godtgjørelse: 10.000
Pensjonsgodtgjørelse: 179.000
Vekst i samlet godgjørelse: 4 prosent

p

51. Space Norway AS (100 prosent)
Administrerende direktør: Jostein Rønneberg
Samlet godtgjørelse: 1.551.000
Fastlønn: 1.384.000
Pensjonsgodtgjørelse: 92.000
Vekst i samlet godgjørelse: -18 prosent

52. Universitetssenteret på Svalbard AS (100 prosent)
Administrerende direktør: Harald Ellingsen
Samlet godtgjørelse: 1.481.000
Fastlønn: 1.325.000
Pensjonsgodtgjørelse: 156.000
Vekst i samlet godgjørelse: 6 prosent

53. Nysnø Klimainvesteringer AS (100 prosent)
Administrerende direktør: Siri M. Kalvig
Samlet godtgjørelse: 1.466.000
Fastlønn: 1.462.000
Annen godtgjørelse: 1.000
Pensjonsgodtgjørelse: 3.000
Vekst i samlet godgjørelse: –

54. AS Den Nationale Scene (66,67 prosent)
Teatersjef: Signe Agnete Gullestad Haaland
Samlet godtgjørelse: 1.383.000
Fastlønn: 1.296.000
Annen godtgjørelse: 6.000
Pensjonsgodtgjørelse: 81.000
Vekst i samlet godgjørelse: -5 prosent

55. Andøya Space Center AS (90 prosent)
Konsernsjef: Odd Roger Enoksen
Samlet godtgjørelse: 1.380.000
Fastlønn: 1.198.000
Annen godtgjørelse: 10.000
Pensjonsgodtgjørelse: 172.000
Vekst i samlet godgjørelse: 4 prosent

p

56. Graminor AS (28,2 prosent)
Administrerende direktør: Idun Christie
Samlet godtgjørelse: 1.316.000
Fastlønn: 1.262.000
Annen godtgjørelse: 10.000
Pensjonsgodtgjørelse: 44.000
Vekst i samlet godgjørelse: 4 prosent

57. Electronic Chart Centre AS (100 prosent)
Administrerende direktør: Ralph Emmanuel Daber
Samlet godtgjørelse: 1.294.000
Fastlønn: 1.248.000
Annen godtgjørelse: 22.000
Pensjonsgodtgjørelse: 25.000
Vekst i samlet godgjørelse: 8 prosent

58. Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS (49 prosent)
Administrerende direktør: Jon Einar Dahl
Samlet godtgjørelse: 1.224.000
Fastlønn: 1.068.000
Annen godtgjørelse: 2.000
Pensjonsgodtgjørelse: 154.000
Vekst i samlet godgjørelse: 5 prosent

59. NSD – Norsk senter for forskningsdata AS (100 prosent)
Administrerende direktør: Vigdis Namtvedt Kvalheim
Samlet godtgjørelse: 1.220.000
Fastlønn: 1.200.000
Pensjonsgodtgjørelse: 20.000
Vekst i samlet godgjørelse: 1 prosent

60. Trøndelag Teater AS (66,67 prosent)
Teatersjef: Kristian Seltun
Samlet godtgjørelse: 1.155.000
Fastlønn: 1.031.000
Annen godtgjørelse: 5.000
Pensjonsgodtgjørelse: 119.000
Vekst i samlet godgjørelse: 7 prosent

p

61. Talent Norge AS (33,33 prosent)
Daglig leder: Maria Cecilie Mediaas Jørstad
Samlet godtgjørelse: 1.129.000
Fastlønn: 1.029.000
Annen godtgjørelse: 5.000
Pensjonsgodtgjørelse: 96.000
Vekst i samlet godgjørelse: 4 prosent

62. Rogaland Teater AS (66,67 prosent)
Teatersjef: Arne Nøst
Samlet godtgjørelse: 1.091.000
Fastlønn: 1.070.000
Annen godtgjørelse: 21.000
Vekst i samlet godgjørelse: -6 prosent

63. Staur gård AS (100 prosent)
Administrerende direktør: Ola Martin Qvale
Samlet godtgjørelse: 1.090.000
Fastlønn: 916.000
Annen godtgjørelse: 25.000
Pensjonsgodtgjørelse: 148.000
Vekst i samlet godgjørelse: 8 prosent

64. Carte Blanche AS (70 prosent)
Teatersjef og adm. dir: Annabelle Bonnéry
Samlet godtgjørelse: 1.064.000
Fastlønn: 989.000
Annen godtgjørelse: 20.000
Pensjonsgodtgjørelse: 54.000
Vekst i samlet godgjørelse: 30 prosent

65. Kings Bay AS (100 prosent)
Administrerende direktør: Per Erik Hanevold
Samlet godtgjørelse: 897.000
Fastlønn: 850.000
Annen godtgjørelse: 65.000
Vekst i samlet godgjørelse: 0 prosent

p

66. Kimen Såvarelaboratoriet AS (51 prosent)
Daglig leder: Birgitte Henriksen
Samlet godtgjørelse: 686.000
Fastlønn: 686.000
Vekst i samlet godgjørelse: 2 prosent

67. Siva – Selskapet for Industrivekst SF (100 prosent)
Administrerende direktør: Stein Terje Dahl (konst.)
Samlet godtgjørelse: 526.000
Fastlønn: 500.000
Annen godtgjørelse: 26.000
Vekst i samlet godgjørelse: –

Kilde: Statens eierberetning for 2018

MEST LEST:
PÅ STORTINGET: Det har tatt litt tid for Sara Bell å bli kjent med labyrinten på Stortinget. Nå kan hun veien, og er klar for SV seier i høst.

PÅ STORTINGET: Det har tatt litt tid for Sara Bell å bli kjent med labyrinten på Stortinget. Nå kan hun veien, og er klar for SV seier i høst.

Werner Juvik

Advarer arbeidsfolk mot Senterpartiets regjeringsplan

BY OG LAND: Barne- og ungdomsarbeider Erika Abazi i Oslo tjener litt mer enn Roger Sagplads på Tynset, men har mindre plass hjemme. Abazi enn har en 3-roms leilighet på 74 kvadratmeter, mens Sagplads har en enebolig på 180 kvadrat.

BY OG LAND: Barne- og ungdomsarbeider Erika Abazi i Oslo tjener litt mer enn Roger Sagplads på Tynset, men har mindre plass hjemme. Abazi enn har en 3-roms leilighet på 74 kvadratmeter, mens Sagplads har en enebolig på 180 kvadrat.

Sissel M. Rasmussen

Erika (38) og Roger (34) har samme jobb, samme type arbeidsgiver og samme fagforening. Så langt strekker lønna deres seg i byen og på bygda

BESKYTTET: Ahus-portør Magnus Kinne, som her får første dose Moderna av sykepleier Andrea Navarrete i slutten av mars, skal på papiret være godt vernet mot delta-varianten dersom han fulgte opp med dose to seks uker senere.

BESKYTTET: Ahus-portør Magnus Kinne, som her får første dose Moderna av sykepleier Andrea Navarrete i slutten av mars, skal på papiret være godt vernet mot delta-varianten dersom han fulgte opp med dose to seks uker senere.

Heiko Junge / NTB

To vaksinedoser beskytter mot deltavarianten

HJEMMEKONTOR: Koronaåret har ført til møtedager fra kjøkkenbordet, men Tuva Moflag er blant dem som bor kort vei fra Stortinget, så hun har også ofte jobbet derfra.

HJEMMEKONTOR: Koronaåret har ført til møtedager fra kjøkkenbordet, men Tuva Moflag er blant dem som bor kort vei fra Stortinget, så hun har også ofte jobbet derfra.

Per Flakstad

Ap-representant: – Vi trenger SV i det rødgrønne samarbeidet for at tyngdepunktet skal bli riktig

KRITISK: Det er vanskelig å forstå hvorfor Skatteetaten droppet en gjennomgang som kunne avdekke unndragelser som kanskje er så store som en halv milliard kroner, synes LO-advokat Kjetil Edvardsen.

KRITISK: Det er vanskelig å forstå hvorfor Skatteetaten droppet en gjennomgang som kunne avdekke unndragelser som kanskje er så store som en halv milliard kroner, synes LO-advokat Kjetil Edvardsen.

Werner Juvik

LO-advokat mener Stendi har sluppet unna en halv milliard i arbeidsgiveravgift

KRITISK: Ap får kritikk for sin nordnorge-politikk fra den potensielle regjeringspartneren Senterpartiet.

KRITISK: Ap får kritikk for sin nordnorge-politikk fra den potensielle regjeringspartneren Senterpartiet.

Jan-Erik Østlie

Vedum med frontalangrep på Ap i Nord-Norge

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy