Signerte kontrakt i skarp valgkamp

SIGNERTE KONTRAKT: Det skal ikke være tvil om hva opposisjonen mener. I Moss signerte Arbeiderpartiet, SV og Rødt kontrakt med Fagforbundet. Nestleder Fagforbundet Moss og Våler, Ruth Marie Thomsen, Rødts partileder Eirik Tveiten, SVs fylkesleder Leif Christensen og Arbeiderpartiets utfordrer til ordførerstolen, Hanne Tollerud.

SIGNERTE KONTRAKT: Det skal ikke være tvil om hva opposisjonen mener. I Moss signerte Arbeiderpartiet, SV og Rødt kontrakt med Fagforbundet. Nestleder Fagforbundet Moss og Våler, Ruth Marie Thomsen, Rødts partileder Eirik Tveiten, SVs fylkesleder Leif Christensen og Arbeiderpartiets utfordrer til ordførerstolen, Hanne Tollerud.

Ola Tømmerås

Midt i valgkampen i Moss, signerer de tre opposisjonspartiene Arbeiderpartiet, SV og Rødt kontrakt med Fagforbundet. Ingen skal være i tvil om hva de mener om hvordan kommunen skal driftes.

2015091312033420150915093610

ola.tommeras@fagbladet.no

Valgkampen i Moss i år er den skarpeste folk kan huske på lenge. Kommunen skiftet fra rødt til blå-blått ved forrige valg. Høyre og Frp overtok for Ap, SV og Rødt, som hadde hatt makten i åtte år.

Siden den gang har ikke Høyre/Frp-styret ligget på latsiden: De opphevet trepartssamarbeid, satt kommunens sykehjem Orkerød – landskjent for sin demensekspertise – ut på anbud og innførte fritt brukervalg for hjemmebaserte tjenester, der det kun er ett selskap å velge av private aktører i dag. Fagforbundet har opplevd eksplosiv vikarbruk og stopp i arbeidet med å redusere ufrivillig deltid.

LES OGSÅ:

Moss forebereder oppdsigelser

– Millionbevilgning løser ikke problemet

Lover rekommunalisering

Det politisk veivalget siste fire år har kastet rundt på hverdagen for mange medlemmer. Nå, midt i valgkampinnspurten, gjør Fagforbundet et historisk utspill mot de tre opposisjonspartiene.

Tidligere i uka undertegnet samtlige partiledere for de tre partiene en erklæring formet som en kontrakt. Den skal fjerne all tvil om hvor opposisjonen står, og hva de vil gjøre med saker som angår Fagforbundets medlemmer.

I kontrakten heter det:

- Så raskt som mulig vil vi overføre privatiserte og konkurranseutsatt virksomheter til kommunal drift.

- Det vil ikke bli gjennomført ytterligere privatiseirng eller konkurranseutsetting av kommunalt drevne tjenester.

- Trepartssamarbeidet(Video) skal gjeninnføres. De ansattes organisasjoner skal være med på å utvikle Moss kommune videre.

Dette forplikter vis oss til, og vi vil gjennomføre det så raskt som mulig.

Fagforbundets saker

– Kontrakten skisserer hva vi mener er viktig for våre medlemmer, sier nestleder i Fagforbundet Moss, Ruth Marie Thomsen, og hovedtillitsvalgt Frank Bergflødt. Kontrakten de var med å få på bordet med opposisjonspartiene, betegnes som historisk. Fra Fagforbundets side ble den signert av nestleder i Fagforbundet, Odd Haldgeir Larsen.

– En slik kontrakt er et godt verktøy, bekrefter han.

– I Moss er det veldig klare forskjeller mellom venstre- og høyresiden i saker som angår våre medlemmer. Med en slik kontrakt kan vi kanskje også få flere til å bruke stemmeretten, sier Thomsen og Bergflødt.

– Det blir helt klart en utrolig spennende mandag. Vi opplever at medlemmer spør oss om vi tror det blir maktskifte. De politiske sakene som står på spill er viktige for deres hverdag, sier de to.

– Et knallhardt valgkamputspill

De tre partilederne er klare overfor Fagbladet på at alt som er ute på markedet skal rekommunaliseres.

Hanne Tollerud (Ap) kan bli kommunens neste ordfører. Hun sier:

– Det dreier seg om at dagens posisjon i Moss stiller seg på lag med selskapene som utfører tjenester, og lytter til dem. Vi ønsker å spille på lag med de ansatte, de som står i jobben til daglig – og lytte til dem.

Eirik Tveiten fra Rødt legger til:

– Denne kontrakten er et knallhardt valgkamputspill. Her forteller vi tydelig hva vi vil gjøre dersom vi får tillit.

– Det første jeg vil gjøre som ordfører er å gjenopprette trepartssamarbeidet. Det er den viktigste nøkkelen for god drift av kommunen, mener Tollerud.

– Full stilling bra for alle

SVs Leif Christensen legger vekt på at utgangspunktet er arbeidsgiverpolitikk.

– Vi er klare for å ta ansvar for å endre den arbeidsgiverpolitikken som føres. Det betyr at vi skal ta tjenestene tilbake i kommunen framfor at de skal drives av selskaper med profitt som hovedmål.

– Jeg vil at penger avsatt til omsorg skal brukes til omsorg – ikke profitt, sier han.

Alle tre partiledere reagerer også på at stadig flere ansatte får små brøkstillinger mens vikarbruken øker.

– Å gi folk hele stillinger er bra for pasienten, bra for den ansatte og for samfunnet, sier de tre.

Klare motpoler

En varslingssak fra leger på det konkurranseutsatte sykehjemmet Orkerød har satt sitt preg på valgkampen i Moss. Tre leger, blant dem en av landets fremste demensspesialister, Lorentz Nitter, sa opp sine jobber.

De varslet om at demensekspertisen det hadde tatt 13 år å bygge opp, var forvitret på ett år. De var også sterkt bekymret for at 19 sykepleiere hadde sagt opp etter at anbudsprosessen startet. Samtidig ble det kjent at selskapet Orange helse krever økt betaling av kommunen for å levere tjenester til de om lag 50 brukerne som har benyttet seg av fritt brukervalg. Dermed ble motpolene i Moss klarere enn noen gang.

LES OGSÅ: Nå: Berømt for kompetanseflukt.

15. september skal bystyret ta stilling til kravet fra Orange helse. 18. september har kommunen kontraktsmøte med Norlandia, der blant annet en pleiefaktor langt under den kontraktsfestede skal tas opp. Utfallet av sakene blir etter alt å dømme avgjort i valget.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy