Offentlig vann og avløp

I dag behandler Stortinget lovforslaget som vil sikre at vann- og avløpstrukturen i Norge blir offentlig eid i all framtid. Sannsynligvis vil Stortinget be regjeringen fremme en slik lov.

2008040310330720131216043218

Flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget innstiller på at regjeringen skal fremme offentlig eierskap av vann- og avløpstrukturen som en egen hastelov Stortinget skal behandle i løpet av denne stortingsperiode.

Bak innstillinger står Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og deler av KrF. Også Venstre støtter forslaget. Dermed skal det svært mye til for at Stortinget i dag endrer bestillingen til regjeringen.

– Avklarer eierskapet nå

– Borgerlige krefter har forsøkt å trenere behandlingen ved å foreslå lange utredninger og et stort og omfattende lovarbeid slik at en ny lov først kan behandles etter stortingsvalget i 2009, men det har de ikke fått gjennomslag for, sa Per Olaf Lundteigen på Fagforbundets VA-konferanse denne uka. Det er Sp-politikerne Lundteigen og Trygve Slagsvold Vedum som står bak lovforslaget om å sikre offentlig eie av VA-strukturen.

I tillegg kommer Stortinget til å be regjeringen vurdere om vann- og avløpsektoren trenger en egen sektorlov og følge opp dette arbeidet politisk.

– Det er viktig at vi i første omgang avklarer eierbegrepet, slik at vi får det på plass med det stortingsflertallet vi har i dag. Så får vi ta de andre tingene som krever utredninger og et mer omfattende arbeid i neste periode. Da vil utgangspunktet være et avklart offentlig eierskap, sa Lundteigen.

Drift

Det neste store spørsmålet vil bli hvem som skal ha ansvaret for å drifte VA-anleggene. Skal det offentlige, det vil hovedsaklig si kommunene, både eie og drifte anleggene, eller skal de ha mulighet til å gi driftsansvaret til private selskaper, for eksempel Veolia som den siste tiden har forsøkt å innynde seg hos kommunene.

Her hadde Lundteigen en klar oppfordring til de over 100 VA-ansatte som deltok på konferansen:

– Vi blir motarbeidet av sterke markedsliberalistiske krefter som forteller oss at kvaliteten vil bli dårligere når det offentlige har ansvaret, og at alt kommer til å bli bra bare private får slippe til. Gjør disse påstandene til skamme! Dere er dyktige fagfolk. Bruk kunnskapen deres til å gjøre en god jobb, og bruk fagautoriteten deres til å overbevise lokalpolitikerne om hvor viktig det er å vedlikeholde og utvikle VA-nettet. Ikke la dem slippe unna med å fri til befolkningen ved å sette ned de kommunale avgiftene slik at dere ikke får penger til å gjøre det arbeidet som er nødvendig.

– Da gir dere oss den ammunisjonen vi trenger for å gå videre med offentlig drift og offentlig eierskap, sa Per Olaf Lundteigen.

KVALITETSARKIVET - KVALITETSST

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy