Privatisering bekymrer Fagforbundet

Jan Davidsen mener forslagene om konkurranseutsetting og privatisering i Høyre og Fremskrittspartiets regjeringsplattform vil ramme Fagforbundets medlemmer.

2013100915463620131217000729

– Gjennomgangen av Høyre og Frps regjeringsplattform bekrefter at det er meislet ut en politikk som vil ramme arbeidstakerne, de svakeste, den offentlige velferden og innbyggerne, sier Fagforbundets leder i en pressemelding.

Kritisk til endringer i arbeidsmiljøloven

I kapittelet som omhandler arbeidsliv i regjeringsplattformen, skriver Høyre og Fremskrittspartiet at de blant annet ønsker en endring i arbeidsmiljøloven når det gjelder arbeidstid, normerte sykmeldingsperioder og at de vil åpne for flere midlertidige ansettelser.

Fagforbundet er sterkt kritiske til at den nye regjeringen vil svekke bestemmelsene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven, og at det skal åpnes for flere midlertidige stillinger. Samtidig mener Fagforbundet at medlemmene vil rammes av konkurranseutsetting og privatisering.

– Gjennom den massive konkurranseutsettingen og privatiseringen som det legges opp til, vil mange av Fagforbundets medlemmer rammes. Den eneste måten å spare penger på for private tilbydere er ved å redusere kvaliteten og lønns- og pensjonskostnadene, sier Fagforbundets leder.

– Privatisering får konsekvenser

I pressemeldingen skriver Fagforbundet at de spesielt reagerer på formuleringen om hvordan produksjon av velferdstjenester ikke skiller seg vesentlig fra andre tjenester: ”Regjeringen mener i utgangspunktet at produksjon av velferdstjenester skiller seg lite fra andre tjenester. Bruk av konkurranse stimulerer til verdiskapning, bedre tjenester og effektivisering. Det er derfor helt nødvendig at konkurranse blir et gjennomgående element i offentlig sektor”, heter det i regjeringsplattformen.

– Fagforbundet synes det er bekymringsfullt at samfunnets nødvendige tilbud til innbyggerne, som skole, barnehage, helse og omsorg, blir sett på som en kilde til inntekt for private selskaper. Konsekvensene blir et oppsplittet og ustabilt arbeidsliv, sier Davidsen.

Fagforbundet er også kritisk til at det legges opp til å redusere statens direkte eierskap i norsk økonomi.

– Jeg frykter for nedsalg av offentlig eiendom og statlig eide bedrifter og at private får overta til en alt for lav pris. Fagforbundet mener det er feil å putte skattebetalernes penger i de rikestes lommer, sier Davidsen.

Vil innføre normerte sykemeldingsperioder

Når det gjelder sykelønn lover Høyre og Fremskrittspartiet i regjeringsplattformen i den ene setningen å videreføre dagens sykelønnsordning, mens de i neste punkt legger føringer for den nye IA-avtalen, og de vil også innføre normerte sykemeldingsperioder og at ingen kan sykemeldes lenger enn seks måneder av sin egen fastlege.

– Vi vil se nøyere på forslagene om retten til sykemelding og andre forslag som vil endre og svekke arbeidstakernes rettigheter, sier Davidsen.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy