Ruters anbud som skreddersydd for MAN

Ruters kravspesifikasjoner for bussene som skal trafikkere Oslo Vest, er som tatt rett ut av MANs salgsbrosjyre.

2011102018350620131216172325

ola.tommeras@fagforbundet.no

Rundt 1,8 milliarder kroner står på spill for busselskapene som konkurrerer om å få kjøre de lukrative rutene i Oslo Vest. På grunn av korrupsjonssiktelser har Ruter utestengt Oslo kommunes eget selskap Unibuss fra anbudskonkurransen. Tidligere sjefer i Unibuss er siktet for å ha mottatt bestikkelser fra tyske MAN, som gjenytelse for å velge deres busser.

MAN-buss i detalj

Samtidig forlanger Ruter at en framtidig operatør i Oslo Vest benytter seg av leddbusser etter et detaljert sett med kravspesifikasjoner. Kravene er det hittil kun ett selskap i Europa som har tilfredstilt, nemlig tyske MAN.

Ruter krever at bussene skal være på 18,75 meter. De gir tilbydere et slingringsmonn på ti millimeter, til en minimumslengde på 18,74. Tilsvarende busser fra konkurrentene er på mellom 17,94 og 18,25 meter, og dermed noen centimeter for korte.

Til sammenlikning er en av de mest populære og miljøvennlige bussene i europeiske storbyer, Mercedes-Benz Citaro G, 17,94 meter lang, og altså for kort til å bli tillatt brukt på rutene i Oslo Vest. Dette til tross for at bussen har en kapasitet til å frakte 158 passasjerer.

Kravene til dørenes utforming og plassering er dessuten identisk med MANs brosjyre for bussen Lion’s City GL.

Nye busser på tegnebrettet

Etter hva Fagbladet erfarer har MANs konkurrenter aldri tidligere funnet det økonomisk lønnsomt å legge om sine produksjonslinjer for å tilfredsstille Ruters krav om busser på 18,75 meters lengde. Oslo Vest er imidlertid så stort at nå har både Volvo og Solaris gått til tegnebrettet for å lage sine utgaver av MAN-bussen.

Volvos leddbuss er 74 centimeter for kort til å godkjennes for Oslo Vest, men ting er på gang.

- Vi har nå tegnet en buss som tilfredsstiller Ruters lengdekrav. Volvo vil være i stand til å tilby en 18,75 meter lang buss til dette anbudet, bekrefter salgssjef Magnus Gulliksen ved Volvo Norge.

- Leddbussene til Solaris er opptil 18 meter, opplyser teknisk leder ved Solaris, Mariusz Skubich. Solaris har også begynt å tegne en ny buss for å være med i konkurransen.

- Vi har satt i gang arbeidet, bekrefter han.

Slingringsmonn på ti millimeter

Direktør for kvalitet i Ruter, Marit Elin Leite, valgte i går å gi svar per e-post via informasjonssjef Gry Isberg. På spørsmål om hvorfor selskapet hadde valgt nettopp disse kravspesifikasjonene for lengde, gulv og dører, svarer Ruter:

”Det er stilt krav til at bussene skal være mellom 18,74 og 18,75 meter. Dette for at flest mulig leverandører kan være med. Det er per tid tre leverandører som da kan levere, Solaris, MAN og Volvo. Lavgulv er krav i henhold til krav om universell tilgjengelighet. Dørplasseringen er viktig med hensyn til ekstra dør for barnevogner og/eller rullestol. Det er en faglig vurdering som selvsagt ligger til grunn for kravene all den tid Ruter er opptatt av funksjonalitet og kapasitet. Det er bakgrunnen for kravspesifikasjonene her.”

Det var ikke mulig for Fagbladet med oppfølgingsspørsmål til svaret på torsdag.

Utestenger ikke MAN

- Flere har reagert på at Unibuss blir utstengt, mens MAN får fortsette å levere tilbud. Hvilken vurdering ligger bak at MAN ikke blir utestengt fra anbudet, slik som Unibuss?

Ruter svarer:

” Et helt grunnleggende prinsipp i lov om offentlig anskaffelser er at oppdragsgiver (Ruter) skal opptre forutberegnelig. Det betyr at Ruter ikke kan gjøre vesentlige endringer i vilkårene for deltagelse i konkurransen eller selve konkurransegrunnlaget rett før tilbudsfristens utløp (1. November 2011).

Ruter forholder seg i denne konkurransen til de bussoperatørene som er prekvalifisert, pr i dag 5 selskaper (6-1).

Det er bussoperatørene og ikke deres underleverandører av bussmateriell som er prekvalifisert til å være med i konkurransen. Det ble ikke stilt noen krav til leverandører av bussmateriell ifm prekvalifikasjonen.

Det var ikke noe krav den gang Ruter prekvalifiserte bussoperatørene (juni 2011) at de skulle oppgi sine underleverandører av bussmateriell. Det er derfor pr i dag ukjent for Ruter hvilke underleverandører av bussmateriell de ulike tilbyderne vil tilby. Hvilke bussleverandører den enkelte tilbyder vil tilby blir først kjent for Ruter 1. November når de prekvalifiserte tilbyderne leverer sine tilbud.

Ruter gjør i forbindelse med hver ny konkurranse en vurdering av hvilke krav som skal stilles til deltagelse i en konkurranse. På bakgrunn av den informasjon som etter hvert fremkommer ifm MAN-dommen i Tyskland kan det ikke utelukkes at Ruter i fremtidige konkurranser vil stille de samme kravene til underleverandører av bussmateriell som Ruter i dag stiller til bussoperatørene. Dette er til løpende vurdering i Ruter.”

I forrige måned avslørte VG at en leder i den tyske bussprodusenten MAN var dømt for å ha bestukket sjefer i Oslo kommunes busselskap Unibuss.

Totalt åtte personer er nå siktet i korrupsjonssaker tilknyttet Unibuss. En av disse er selskapets administrerende direktør.

Ruter er Oslo kommunes bestillerselskap. De har valgt å stenge Unibuss ute fra et enormt stort anbud, nemlig rutene som traffikkerer Oslo Vest.

I dag avslører Fagbladet at Ruter har laget anbudsspesifikasjoner for bussene som skal gå Oslo Vest, som kun tyske MAN produserer. Konkurrentene har alle busser som er noen centimeter kortere.

Volvo og Solaris har nå valgt å gå til tegnebrettet for å lage en like lang buss som MAN, og dermed komme med i konkurransen.

Ruter framholder at det kun er faglige vurderinger som ligger bak kravet om busser som er 18 meter og 75 centimer lange med ti millimeter slingringsmon.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy