Slik blir du en bedre utgave av deg selv:

– Jobb med både hodet og hjertet

Bianca mistet mannen i selvmord - satt igjen med tvillinger og forsterbarn.

– Vi må våge å ta et skritt fram for mennesker som trenger at du og jeg bare er der, gjerne i stillhet

FORNØYD: Kompetanserådgiver Ole Oddvar Bruem er godt fornøyd med responsen på fagseminaret med Bianca Simonsen.

FORNØYD: Kompetanserådgiver Ole Oddvar Bruem er godt fornøyd med responsen på fagseminaret med Bianca Simonsen.

Per Flakstad

– Vår profesjon gir oss ei viktig verktøykasse i møte med andre mennesker. Men vi må samtidig passe oss så vi ikke setter verktøykassa mellom oss og dem vi møter, sier Bianca Simonsen.

2016012513260020160125135610

Folk tøyer og tøyer strikken, og til slutt er de så utslitt at det går ut over både kollegaer og menneskene de skal være der for, både profesjonelt og privat.

Bianca Simonsen

Før jul brukte rundt 600 medlemmer av Fagforbundet på Tynset, Elverum og Kongsvinger noen timer av fritida til å bli bedre kjent med seg selv og få ny inspirasjon til møter med mennesker de jobber med – enten brukerne er små barn i barnehagen eller eldre på sjukehjemmet.

– Ta vare på deg selv

Budskapet fra foreleser Bianca Simonsen var klart og tydelig: – By på deg selv, ha en undrende holdning, vis at du bryr deg.

– Ikke spør folk hvordan de har det hvis du ikke har tid til å høre på svaret. Hvis noen har det vanskelig, må du tåle å høre det også. Ellers bør du la være å spørre, mener hun.

Samtidig er hun sikker på at veldig mange – ikke minst de som jobber i helse- og oppvekstsektoren – må bli flinkere til å ta vare på seg selv.

– Folk tøyer og tøyer strikken, og til slutt er de så utslitt at det går ut over både kollegaer og menneskene de skal være der for, både profesjonelt og privat. Klarer du å bli flinkere til å ta vare på dine egne behov, vil du også bli en bedre utgave av deg selv i møte med andre, sier hun.

Selv har hun laget seg et mantra: «Unn deg selv det beste for å være ditt beste for andre.»

Mistet mannen i selvmord

Bianca Simonsen har selv erfart hvordan det er å være i krise når du skal møte andre mennesker. For snart ti år siden begikk mannen hennes selvmord, og hun satt igjen som ung enke, småbarnsmor til tvillinger og fostermor til flere.

Under foredraget forteller hun hvordan det ble et vendepunkt for henne å møte en eldre mann på gata som møtte blikket hennes og smilte til henne, før han gikk forbi og ble borte.

– Bare det å bli sett og få et smil, helt uten forbehold, betydde enormt i den situasjonen jeg befant meg i. Noen ganger skal det ikke mer til, sa hun.

Hun er også nøye med å understreke at hennes historie ikke er så veldig spesiell.

– Det spesielle er at jeg forteller åpent om den, sier hun.

Fagperson og medmenneske

Hun har høyskoleutdanning innenfor barnevern, samt veiledning og coaching, og har lang erfaring i fosterhjemsomsorg. Hun mener at ansatte i for eksempel barnehager, i barnevernet eller på sykehjem ikke skal kaste fagligheten over bord og bare være medmennesker, men at det fins en balansegang mellom å bruke seg selv som menneske og å bruke faget sitt som verktøy.

– Kanskje vi må bli litt som barn igjen, bli en som møter andre mennesker med undring og spørsmål, og der vi tar oss tid til å lytte for å forstå, ikke for å svare.

– Vi som har en profesjon, samt både utdanning og erfaring, opplever mange ganger at vi har det som skal til for å forstå og hjelpe mennesker i vanskelige livssituasjoner. Men det kan også gjøre at vi glemmer det viktigste, nemlig å spørre hva de trenger hjelp til, og hvilke forventninger de har til oss.

– Verktøykassa vi har fått gjennom utdanning og erfaring, er viktig i den jobben vi skal gjøre for andre, men noen ganger må vi sette den bak oss og bruke av de redskapene vi har fått gjennom vår egen livserfaring. Vi må møte dem med hjertet. Det går fint å være personlig uten å være privat.

– Ikke minst gjelder dette i møte med mennesker i sårbare situasjoner og livskriser. I slike situasjoner må ikke verktøykassa bli stående som en kommunikasjonssperre mellom oss. Vi må våge å ta et skritt fram for mennesker som trenger at du og jeg bare er der, gjerne i stillhet, sier Bianca Simonsen.

Ble inspirert

To av dem som hørte forelesningen hennes i Kongsvinger forteller at de fikk mange nyttige innspill som de gjerne ville diskutere med kollegene sine i lunsjpausene i dagene etterpå.

– Jeg kjente meg godt igjen i mye av det som ble sagt, og når jeg senere kommer opp i liknende situasjoner, skal jeg tenke på det jeg hørte her i dag, sier Line Cecilie Krokseth, som er fagarbeider ved Vennersberg skole i Kongsvinger.

– Betydningen av å gi seg selv tid og rom fordi det også er bra for andre, slo meg plutselig på en måte jeg ikke har tenkt gjennom tidligere, forteller Gitte Ljøner som er barne- og ungdomsarbeider i Skotterud barnehage i Eidskog.

Begge forteller at fagseminaret har fått dem til å tenke gjennom hvordan de kan bruke sin profesjonskunnskap og samtidig ulike sider ved seg selv i møte med både brukere og kolleger.

Arrangerer gjerne andre steder

Fagseminarene i Hedmark er arrangert av Fagforbundet Hedmark i samarbeid med Fagakademiet. Kompetanserådgiver ved Fagakademiet region øst, Ole Oddvar Bruem, syns det har fungert svært bra.

– Alle arrangementene har vært godt besøkt, og jeg har fått mange gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Noen har kommet på SMS fra folk på vei hjem som bare ikke har klart å vente med å fortelle hvor inspirert de har blitt, smiler han, og legger til at de gjerne arrangerer dette fagseminaret også andre steder i landet.

Bianca Simonsen

Ble enke og alenemor til tvillinger som 31-åring.

Forfatter av boka «Etter verdens ende» sammen med Espen Simonsen.

Har bachelorgrad i barnevern og videreutdanning i veiledning og coaching.

Ettertraktet kurs- og foredragsholder for landets høgskoler, ideelle organisasjoner og i private og offentlige virksomheter.

Hennes kompetanse på mennesker i utfordrende livssituasjoner er etterspurt av kriseteam, helsearbeidere og høgskoler. Samt i Bufetat som familierådskoordinator i det kommunale barnevernet.

Ansvarlig redaktør:
Hege Breen Bakken
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy