Barn eksploderer ikke uten grunn

SISTEN: SFO-ansatte har mange roller i løpet av arbeidsdagen. Her leker avdelingsleder Christopher Hall med førsteklassingene.

SISTEN: SFO-ansatte har mange roller i løpet av arbeidsdagen. Her leker avdelingsleder Christopher Hall med førsteklassingene.

Werner Juvik

Når barnet eksploderer, har det allerede skjedd noe som trigger. Det er SFO-ansattes jobb å gjenkjenne signalene og hjelpe barnet ut av situasjonen. Helst før barnet klikker.

2015031012000020150310154718

titti.brun@fagforbundet.no

Det er friminutt på Hosle barneskole i Bærum. Avdelingsleder med ansvar for SFO, Christopher Hall har vært ute og lekt med førsteklassingene og er på vei tilbake til kontoret. På veien fanger han blikket til tre store tredjeklassinger som løper støyende gjennom gangen.

– Vi går i gangene, sier han rolig til dem.

Og underlig nok reduserer de farten til hurtig gange – med et smil.

Og får et smil tilbake av Christopher.

Alle SFO-ansatte i Bærum har vært på et femdages kurs (se faktaboks) om blant annet positiv formidling av klare regle.

– En ting er å få det praktiske til å fungere, men oppi det hele vi må aldri glemme at barn skal trives og smile, sier Christopher.

Gode beskjeder

Hosle SFO har plukket ut tre temaer som er satt på dagsorden: gode beskjeder, samarbeid med foreldrene og overgangssituasjoner med barna.

– Tydelige beskjeder som kommer i riktig rekkefølge, er viktig. Hvis vi starter med å si at nå skal vi ut på tur, men først skal vi…, glipper barnas oppmerksomhet. Da er de allerede ute på tur, påpeker Christopher. I stedet kan vi si at nå kommer tre beskjeder, og jeg må si alle tre ferdig før vi kan finne på noe gøy.

Konkrete tilbakemeldinger

SFO-ansatte skal ikke bare holde et øye med barna. De skal observere og registrere når barna mestrer noe. Og fortelle det videre til foreldrene når de kommer og henter barna. Det krever våkne ansatte som følger med barnas utvikling.

– Vi jobber bevisst med relasjoner til barna, mellom de ansatte og til foreldrene.

Baseansvarlig David Hall og Maria Jonsson nikker. De er kommet til kontoret for et kjapt møte sammen med Jannicke Smedsplass, som er opplæringsansvarlig i Bærum kommune.

– Vi er blitt mye mer bevisst hvordan vi oppfører oss, og hva vi sier i forskjellige roller som vi har i løpet av dagen, sier Jonsson.

Femdagers-kurset ga et godt grunnlag for videre jobbing, både fordi alle var med på det, og fordi det ga noen nyttige verktøy.

Lekekompis og voksen

Det tredje prioriterte området er overgangssituasjoner og hvordan de ansatte kan håndtere dem på en tydelig måte. Enten det er situasjoner der elever skal hentes i klassen, viktige beskjeder skal gis, en morsom gymstund skal avsluttes, eller det er tid for aktiv lek på gulvet.

– Vi har forskjellige roller. Noen ganger er vi kompiser, og noen ganger er vi ansvarlige voksne. Derfor må vi med kroppsspråk og ord være tydelige på hvilken rolle vi er akkurat i øyeblikket, sier Smedsplass.

– Du kan ikke være klovn når du henter elever i klassen, selv om du noen timer senere leker på gulvet med dem, påpeker Jonsson.

– Vi må på forhånd forberede oss på de forskjellige situasjonene, ikke bare stupe uti det, legger David Hall til.

Hva fungerte?

Det er ledernes ansvar å ha et pedagogisk blikk på hverdagen. Men gjennom kurset har alle ansatte fått verktøy til å reflektere over situasjoner. Stille spørsmål om hvorfor gjorde jeg eller vi sånn i den situasjonen? Hvorfor fungerte det, eller eventuelt hvorfor fungerte det ikke?

Det handler om kvalitet på SFO, systematisk jobbing for å sette gode strukturer på sikt. Og om å ha et felles språk for å reflektere over situasjoner, og finne fram til felles holdninger.

– Vi vil jobbe profesjonelt. Da slipper vi også en del brannslukking, legger Christopher til idet skoleklokka ringer og varsler tid for nye arbeidsoppgaver.

Kompetanseløft SFO

Bærum kommune har i løpet av de siste årene endret strukturen for ledelse av SFOene. Avdelingsleder for SFO skal ha pedagogisk utdanning og knyttes tettere til skolen ved at de også har ansvar for minst ett klassetrinn i tillegg til å ha ansvar for de baseansvarlige på SFO. Avdelingslederen går inn i ledergruppen med rektor.

850 ansatte fra 27 skoler har deltatt på et fem dagers kompetanseløft. Det er også laget en kortvariant av kurset som alle nyansatte skal delta på.

Tema for kursdagene

1. Relasjonskompetanse: voksen–voksen, barn–voksen, foreldre.

2. Skape gode, forutsigbare regler og rutiner: være i forkant, bruke proaktive strategier, samt rammer, struktur og rutiner på SFO.

3. Bruk av positiv forsterkning: oppmerksomhet, oppmuntring, ros og belønning.

4. Konsekvenser: ignorering, korrigering og bruken av konsekvenser.

5. Elever som utfordrer ekstra: forhindre mobbing, lekens betydning for trening av sosial kompetanse, systematisk arbeid rundt enkeltelever.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy