Skatteoppkrevingen forblir kommunal

Stortinget gikk i går mot Riksrevisjonens anbefalinger, og vedtok å opprettholde skatteinnkrevingen i kommunene.

2007121911143820131216032440

Likebehandling

Senterpartiet advarte

- Ingen garanti

En rapport fra Riksrevisjonen som ble lagt fram i vår, viste at arbeidsgivere i kommuner med mindre enn 5000 innbyggere løper en langt mindre risiko for å bli kontrollert enn arbeidsgivere i større kommuner. Skatteyterne på sin side blir i mindre grad krevd for restskatt, og tvangssalg og konkurs blir brukt i svært ujevn grad.

På bakgrunn av disse opplysningene, konkluderte riksrevisor Jørgen Kosmo at de kravene Stortinget har satt ikke kan gjennomføres så lenge ansvaret for skatteoppkreverkontorene er delt mellom staten og kommunene.

- Skal vi fortsette med kommunal skatteinnkreving vil vi ikke oppnå kravet om likebehandling, uavhengig av hvor folk bor i landet. Vi stiller derfor spørsmål om dagens organisering, uttalte Kosmo til Fagbladet i juni.

Men i går vedtok altså Stortinget å opprettholde dagens organisering av innkreving av skatt.

I debatten i forkant av avstemningen, advarte Lars Peder Brekk fra Senterpartiet mot en statliggjøring av innkrevingen, fordi han mener dette kan få store konsekvenser for kommunal sektor.

- Det er en stor utfordring i skatteinnkrevingen knyttet til skatterestanser der inntekt og skatt tidligere er fastsatt på grunnlag av skjønn. Kjennskap til disse skjønnskravene tilsier at svært mange av disse skattyterne ikke har mulighet til å betjene sin gjeld, og det er lite sannsynlig at en statlig etat vil kunne klare denne jobben bedre enn lokale innkrevere, uttalte han.

Leder i Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon, Gerd Eva Volden, er fornøyd.

- Dette er veldig bra, sier hun til Fagbladet.

- Det ligger mye godt arbeid bak dette vedtaket, fortsetter hun, og minner om at saken har versert i flere år.

- Vi har vel heller aldri noen garanti for at det ikke kommer opp igjen, i hvert fall ikke om det blir regjeringsskifte.

Volden mener at det har vist seg gjentatte ganger at saker lettere kan løses der folk bor.

- Disse tjenestene skal utføres der folk bor. Vi i Fagforbundet ser at nærhetsprinsippet er viktig. De senere årene har mye blitt overført til staten, uten at man får de resultatene som er forventet, uttaler hun.

KVALITETSARKIVET - KVALITETSKA

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy