Studietur til Finland og Sverige

Fagforbundet Telemark var i juni på studietur til Sverige og Finland for å se på resultatene av borgerlig styre. Her er referatet fra studieturen, ført i pennen av Marianne Nilsen.

2007090610481120131216020733

28 forventningsfulle tillitsvalgte fra Fagforbundet Telemark steg på bussen i Skien søndag 17. juni. Målet var besøk til våre to naboland Sverige og Finland fram til 22. juni. Hvorfor studietur?

Vi ønsket en større politisk bevissthet. Våre naboland er styrt borgerlig. Har det skjedd endringer og i tilfelle hvilke. Nå som Fagforbundet står overfor en evaluering av egen organisasjon ønsket vi også å se hvordan våre søsterorganisasjoner ble drevet og hvordan vi kan lære av dem.

Fylkesleder Vidar Stang og rådgiver Ulla Haug på Kompetansesenteret i Skien hadde planlagt turen og viste seg å være utmerkete guider på hele turen.

Først Stockholm

Mandag møtte vi ombudsmennene Anders og Astrid på hovedkontoret til Svensk Kommunal i Stockholm. De har ca 560 000 yrkesaktive medlemmer ansatt i kommuner, fylker og i privat sektor. Kommunal forhandler på totalt 120 ulike sentrale avtaler. Regjeringen Reinfeldt privatiserer i høyt tempo og svenske Kommunal forventer at ca 200 000 medlemmer blir ansatt i det private i løpet av 2008.

Organisasjonene består av 400 ansatte og 32 tillitsvalgte fordelt lokalt, i 22 len (fylker) og 2 regioner.

Det blåser en høyre-vind over Europa og Norden, advarte ombudsmennene og rådet oss fra Norge til å støtte opp om sosialdemokratiet. Reinfeldt-regjeringa privatiserer og endrer skatteregler i høyt tempo med den begrunnelse at de har fått mandat av det svenske folket. Mange svensker angrer nå valget sitt som de må forholde seg til i 3 år til. Reinfeldt raserer velferdsgodene: offentlige skoler skal privatiseres og de fjerner offentlig støtte til voksenopplæring og omskolering. Helsevesenet privatiseres. Pr i dag er Sveriges helsevesen preget av en "anorektisk bemanning”! Det er åpnet for å ansette midlertidig og de fleste firmaer tilbyr nå tidsbegrenset arbeidsavtale. Du har rett til å bli ansatt etter to år, men så lenge varer ikke en slik avtale. Arbeidsledighetstrygden er fjernet. Reinfeldts reversering vil skape et Sverige tilbake til 40- og 50 årene, fortelle Astrid og Anders.

Råkjøret krever nye planer

På grunn av regjeringens råkjør har svensk Kommunal endret sine prioriteringer og gitt tillitsvalgte og ombudsmenn kompetanse på blant annet anbud.

Svensk Kommunal sine krav for medlemmene er: høyere lønn, ansettelsestrygghet, trygd ved sykdom og arbeidsledighet, et godt arbeidsmiljø og likestilling/likeverd. Kjerneområdene er: medlemskapet, lønn og arbeidsvilkår, velferdsstaten og internasjonal solidaritet.

Medlemmene ble forespurt hva de ønsket fra Kommunal og svarene ble tydelige:

-Nærhet av fagforeningen på arbeidsplassene. -Mer kamp i fagforeningen. -Økt innflytelse. -Hjelp og støtte.

Svensk Kommunal legger stor vekt på opplæring og synet på læring. Har fokus på verdier. De to siste årene har 20 000 personer som ikke er tillitsvalgte deltatt i opplæring 1 til 3 dager om hva Kommunal står for. Medlemmene vokser som mennesker, sier Anders. Dette er veldig populært og de vil fortsette med denne opplæringen i bevissthet.

Samtale-teknikk

Annen opplæring som er viktig er samtaleteknikk-kurs. Tillitsvalgte må kunne kommunisere og selge Kommunal på arbeidsplassene. Samtalen har fokus på viktige verdier Kommunal står for. På den måten vil de bidra med større bevissthet og sile ut de som ikke tror på disse grunnverdiene. (FRPère) For å få en dyktig tillitsvalgt trengs opplæring i 3 til 6 år. Pga økt privatisering vil det i fremtiden koste Kommunal mye å gi opplæring til tillitsvalgte. Enhetene splittes opp og arbeidsplassene blir så små at de ikke har rett til frikjøpte tillitsvalgte. Pengene fra medlemmene i privat sektor går til å betale ansatte ombudsmenn (tillitsvalgte) til å ivareta dem. Det ble anledning til å stille spørsmål og timene gikk altfor fort. Etter en lang dag med super oppvartning og interessant informasjon gikk reisen videre til finland og til JHL: forbundet for offentlig sektor og velferdsområdene

Finland

JHL er Finlands største fagforbund med nesten 225 000 medlemmer. Hovedkontoret ligger i Helsinki. Forbundet forhandler innefor stat og kommune, kirken og private velferdsområder.

JHL`s viktigste oppgaver er å ivareta medlemmenes interesser når:

-Arbeidslivet blir mer internasjonalt. -Finland eldes. -Arbeidskraften minsker. -Markedskreftene styrer mer og mer det offentlige arbeidet. -Yrker og arbeidsoppgaver endres.

I JHL ble vi møtt av Rita og Jorma, begge ansatte ombudsmenn. Rita med ansvar for opplæring og Jorma som jobber i interesseovervåkingsavdelingen.

Borgerlig flertall

Finland har en rød president uten stor innflytelse. Flertallet er borgerlig og de har kommet langt i privatiseringen. Det ble innført en lov 23.02.07 som har gitt markedskreftene fri flyt. Men privatiseringstrusselen har vært til stede siden midten av 90-tallet hvor arbeidsledigheten var på 20 %. Da begynte raseringen av velferdsgodene og EU-medlemskapet som tvinger Finland til konkurranseutsetting. JHL jobber mye med anbud og har blitt gode til dette slik at vi kan hjelpe medlemmer som blir utsatt. Det har resultert i at de offentlige tjenestene har blitt bedre. Pr i dag er det mangel på arbeidskraft og det er stor arbeidsinnvandring fra Russland og de baltiske landene. Finnene flytter fra distriktene til tettbygde strøk. Det har gitt press på boligpriser som resulterer i vanskeligheter med å få lån til boligkjøp. Skattenivået er fra 30 til 60%. Det er stor forskjell i avlønning i privat og offentlig sektor. Finland har pga mangel på arbeidskraft satset mye på kunnskapsløfte hvor voksne som ikke har en yrkesutdanning får tilbud om det. Pensjonsalderen er 63 år. Om du jobber frem til du fyller 68 år får du bonus. Alle har 1 måned ferie pr år. Med 15 års ansenitet har du 7 ukers ferie. En hjelpepleier tjener ca 100 000 mindre enn i Norge selv om prisnivået i begge land er likt.

Det er mye midlertidige ansettelser i Finland, forteller Astrid og Jorma videre.

Endret opplæring av tillitsvalgte

JHL har endret sin opplæring for tillitsvalgte ettersom endringene i Finland har kommet. Sentralt er det satt ned planleggingsgrupper som består av representanter fra hele landet som planlegger opplæring i god tid før neste år. For 2008 er det planlagt 343 kurs. Kursene holdes på JHL`s kurssenter. Arbeidsgiver betaler litt tillitsvalgtsopplæringen og JHL resten slik at alle som deltar får stipend. ( på 55 euro og 33 cent) Det er obligatorisk med et nybegynnerkurs for tillitsvalgte og styremedlemmer og et grunnkurs for foreningsarbeide.

Etter en fortreffelig lunsj fikk vi en omvisning rundt på hovedkontoret og hilste på ordføreren (forbundslederen) Tuire Santamaki-Vuori.

Det ble en flott studietur til ettertanke. Nå skal vi ta lærdom av våre nordiske fagforeningsvenner og jobbe med ny motivasjon videre.

Marianne Nilsen er leder i Fagforbundet i Skien

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy