Sykehjemsansatte vant i Oslo tingrett

Da Norlandia omsorg vant anbudet på Oppsalhjemmet, ville de kvitte seg med renholdere, kjøkken- og vaskeripersonale. Nå har Oslo tingrett slått fast at disse får beholde jobbene sine i kommunen. En gledens dag for de det gjelder, men også en prinsipiell og viktig sak for Fagforbundet som har prosedert saken for de sykehjemsansatte.

2010100613550820131216141728

sidsel.hjelme@fagforbundet.no

Da Norlandia vant konkurransen om å drifte Oppsalhjemmet fra 1. mai i fjor, var premissene i kontrakten klare: Alt som ikke tilhørte kjernevirksomheten, altså pleie, ville bli satt ut til underleverandører.

Problemet var at Oslo kommune og Norlandia ikke informerte de ansatte om dette. I drøftingsmøte med de tillitsvalgte ble det sagt at det kan bli snakk om overtallighet, noe som i så fall måtte håndteres etter overdragelsen til Norlandia.

- Ikke en loddrett løgn, men i hvert fall en tilsløring av sannheten, sier advokat Hans Christian Monsen i Fagforbundet som har prosedert saken for de ansatte.

Overdratt til arbeidsledighet

De ansattes valgrett er et viktig prinsipp i forbindelse med virksomhetsoverdragelser. Et prinsipp som ble tatt ut arbeidsmiljøloven under Bondevik-regjeringen, men som ble tatt inn igjen da de rødgrønne overtok i 2005.

- Dette prinsippet har vært avgjørene i saken som de sykehjemsansatte nå har vunnet, påpeker advokat Monsen.

Hovedregelen er at ansatte ikke har rett til å bli hos overdrager (her Oslo kommune), men når det er fare for overtallighet, har de rett til å bli.

Men det er først i innkalingen til et drøftingsmøte tre dager etter virksomhetsoverdragelsen at de tillitsvalgte i Sykehjemsetaten blir klar over at det er snakk om overtallighet på Oppsalhjemmet. En uke seinere legges det fram liste med navn på ni Fagforbundsmedlemmer som blir overtallige. Dermed hevder tillitsvalgt Lasse Kristiansen valgrett for de overtallige.

At kommunen har tilslørt de faktiske forhold er det liten tvil om. I en redegjørelse til byrådet i Oslo kommune skriver direktør Liv Valstrand i Kommunal konkurranse at de ansatte ble overdratt til arbeidsledighet.

Beholder stillingene

Da drøftingene med kommunen ikke førte fram, tok Fagforbundet ut søksmål på vegne av sine medlemmer. Med unntak av en som døde og tre som fikk ny stillinger, har de øvrige stått i sine stillinger på Oppsalhjemmet mens prosessen har gått gjennom rettsapparatet.

Dom i saken falt 4. oktober og Fagforbundet vant fram på vegne av alle de ansatte. Dermed beholder de sine ansettelsesforhold i Oslo kommune. Kommunen idømmes også å betale saksomkostninger.

- Dette er den første dom der noen innrømmes valgrett etter at arbeidsmiljøloven ble endret i 2005, sier en fornøyd advokat. Han påpeker også at de som har vunnet fram i saken er personer som ellers ville stått i fare for å bli skjøvet ut av arbeidslivet:

- Flere av disse ville definitivt stilt langt bak i kampen om jobbene. Oslo kommune solgte dem ut til arbeidsledighet, men nå er de ansatte sikret å beholde jobbene sine, sier Hans Christian Monsen.

Om Oslo kommune velger å anke saken er foreløpig ikke avklart. Ankefristen er en måned fra forkynnelse av dommen.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy