Trenger både helsefagarbeidere og sykepleiere

Ved Stavanger Universitetssykehus er det bred enighet om at det trengs både helsefagarbeidere og sykepleiere på avdelingene. Nå satser sykehuset på 25 nye helsefagarbeiderlærlinger.

2008033112574120131216042904

På Stavanger Universitetssykehus (SUS) har det nye helsearbeiderfaget hatt en langvarig og trang fødsel, men nå er en ny fase i emning: 25 helsefaglærlinger starter i august, og 23 av disse har allerede skrevet kontrakt med SUS.

Beslutningen om å ta inn lærlinger kom som et resultat av avgangstallenes soleklare tale, forteller praksisveileder ved SUS, Inga Landsvik, som har vært en drivkraft i arbeidet med å ta inn lærlinger:

– Hvert år framover vil mellom 18 og 24 hjelpepleiere ved sykehuset gå av for aldersgrensen. I tillegg vet vi at det er mange som slutter også av andre grunner, sier Landsvik som har vært sentral i prosessen med å legge til rette for inntak av de nye lærlingene.

Helsefagarbeideren skal erstatte de tidligere hjelpepleierne og omsorgsarbeiderne, og Fagforbundets beregninger viser at det vil være behov for 4000 læreplasser for helsefagarbeidere på landets sykehus fra høsten av.

Verdiskaping

Selv om det har vært en lang prosess, er det i dag bred enighet om behovet for de nye lærlingene på SUS.

– Det er full enighet fra høyeste hold og hele veien gjennom systemet om at vi trenger to yrkesgrupper på en sykehusavdeling.

I tillegg ser vi at det vil bli noe helt annet å ansette egne lærlinger enn å ha elever som bare er innom noen uker. Nå blir det en annen ro, og en verdiskapning jeg er helt sikker på at vi får resultater av, sier Landsvik.

Praksis ga mersmak

Mange av de nye lærlingene kjenner sykehuset fra praksisperioder under skolegangen.

– Dette er elever som har valgt prosjektfordypning på Vg1 her hos oss, og vi ser at det gir uttelling å ta godt vare på praksiselevene, sier Landsvik og forteller om flere jublende svarbrev fra jenter som fikk tilbud om lærlingplass:

– Bare fra jentene?

– Ja, alle som søkte var jenter, ekstremt flinke jenter, må jeg si. Vi har hatt gutter i praksis, men ingen av dem søkte om lærlingplass.

Fra neste skoleår vil sykehuset sørge for at praksiselevene blir enda bedre ivaretatt.

– Tidligere har det vært oversykepleier på de respektive klinikkene som har hatt ansvaret, og det har ikke fungert like bra overalt. Neste år vil alle praksiselever bli styrt fra SUS' opplæringskontor, og vi satser på en tett kontakt med skolene, sier Inga Landsvik.

Instruktøropplæring

De nye lærlingene starter med et fire ukers introduksjonskurs før de for alvor går i gang med opplæringen på ulike avdelinger. Deretter legges det til rette for individuelle læreløp, og også samarbeid med kommunene i regionen slik at samtlige læringsmål i opplæringsplanen blir ivaretatt.

Hele lærlingtilskuddet kanaliseres til SUS' opplæringskontor, som har ansvar for det pedagogiske opplegget for lærlingene gjennom hele læretiden, og også for instruktøropplæringen. Rogaland fylkeskommune har i samarbeid med Universitetet i Stavanger lagt opp et instruktørkurs, veiledning i praksis, som gir 15 studiepoeng.

– Den første av tre samlinger blir i slutten av mai, med 15 deltakere fra SUS. De som tar imot lærlingene hos oss skal vite hva de holder på med, sier Inga Landsvik.

Les mer om helsearbeiderfaget.

KVALITETSARKIVET - KVALITETSHS

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy