Vant KLPs Arbeidsmiljøpris

Stolte prisvinnere fra Bamble kommune, medisinsk avdeling på Haukeland Universitetssykehus og Haraldsplass Diakonale Sykehus mottok 100.000 kroner hver på KLPs januarkonferanse.

2008011111000720131216033304

Myndiggjorte medarbeidere

Smittsom god helse

Støtter kolleger

Fremme helse og nærvær

- Arbeidsmiljøprisen er ledd i KLPs arbeid for å rette fokus på økt nærvær på jobben i alle faser av livet. Lykkes man med det, gir det store gevinster for den enkelte ansatte, for arbeidsmiljøet og for velferdsstaten, sa konsernsjef Sverre Thornes som foretok utdelingen.

– Bamble kommune satser på kompetanseoppbygging og kvalitet, myndiggjorte medarbeidere og medarbeiderinitierte tiltak. Overføringsverdien til andre kommuner er stor – både som helhetstenkning og ved enkelttiltak, sier juryleder Vibeke Os Bratlie, avdelingsleder for KLPs kunderettede HMS-arbeid.

– Haraldsplass Diakonale Sykehus viser at det går an å sette i gang tiltak uten store kostnader og satser på at de ansatte skal ha en smittsomt god helse. De er kreative i måten de gjennomfører tiltakene på. Til tross for trang økonomi klarer de å få gjort mye, sier Bratlie.

– Haukeland Universitetssykehus tar på alvor at de ansatte er en stor ressurs for hverandre gjennom kollegastøtte satt i system. Intensivmedisinsk seksjon har en meget spesiell og krevende pasientgruppe med mye sorg og død, understreker jurylederen.

Formålet med arbeidsmiljøprisen er å premiere de beste forebyggende, helsefremmende og arbeidsmiljøskapende tiltak i helse- og kommunesektoren.

Juryen har lagt vekt på IA-avtalens målsetting om målbare resultater, forankring, medvirkning av ansatte og overføringsverdi ved tildelingen.

KVALITETSARKIVET - KVALITETSKA

KVALITETSARKIVET - KVALITETSHS

Ansvarlig redaktør:
Hege Breen Bakken
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt:
Redaksjonen
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy