Vennesla satser på unge Nav-brukere

TRENGER SELVTILLIT: - Jeg ønsker å vise ungdommene hva som fins i dem og gi dem selvtillit, sier Teamet-leder Axel Ståhl. Her med Stian Larsson (20), som jobber på tiltak i regi av Nav Vennesla.

TRENGER SELVTILLIT: - Jeg ønsker å vise ungdommene hva som fins i dem og gi dem selvtillit, sier Teamet-leder Axel Ståhl. Her med Stian Larsson (20), som jobber på tiltak i regi av Nav Vennesla.

Saara Ojanen

I Vennesla skal ikke unge Nav-brukere sitte oppe om natta og sove bort dagen, droppe ut av skolen og slenge rundt på gatehjørnene. De får tilbud om tiltak eller praksisplass.

2013092712000020131128083535

vegard.velle@fagforbundet.no

Blant tiltakene kommunen har satt i gang er «Teamet», som gir unge Nav-brukere en midlertidig jobb. Her får de arbeidstrening, slik at de kan få rutiner i livene sine og føle at kroppen fungerer.

– I stedet for å sitte hjemme og snu døgnet, skrur de av dataen tidligere på kvelden og utnytter dagen, sier Axel Ståhl, som er leder for Teamet.

Får lønn og bonus

Ti ungdommer er det plass til i gruppa, og de møter opp klokka åtte på morgenen og spiser frokost. Tre dager i uka jobber de til klokka to, og to dager til tolv.

Jobben består i forefallende arbeid for kommunens innbyggere som trenger hjelp til gressklipping, maling, flytting, kasting, rydding, vask, matvarehandling og montering av møbler. I tillegg får ungdommene sam­funnsundervisning, for eksempel gjennom bedriftsbesøk, matlaging og personlig økonomi. Fredager søker ungdommene på ordinære jobber.

For innsatsen får de 1100 kroner i uka, som tilsvarer sosialstønaden (4400 i måneden), og 250 kroner i bonus hver andre uke hvis de møter opp hver morgen.

Fikk kreft og ryggproblemer

Stian Larsson var ferdig utdannet barne- og ungdomsarbeider. Men så fikk han kreft og begynte å slite med alvorlige ryggproblemer, noe som gjorde det umulig for ham å fortsette i barnehagen. Nå har han jobbet i teamet i tre måneder.

– Jeg gikk på sosialstønad i halvannen måned, så fikk jeg høre om Nav-teamet. Jeg trives godt, siden jeg liker å hjelpe andre som ikke klarer seg så godt selv, forteller en fornøyd 20-åring.

Sjefen oppmuntrer

Han kjenner flere som ikke klarte å stå opp om morgenen, som har prøvd seg ulike steder, men som nå møter opp på morgenen i Teamet.

– De har klart seg på grunn av sjefen. Han er god til å gi ros og bygger oss opp, forteller Larsson.

Sjefen Axel Ståhl er godt likt blant ungdommene.

– Jeg ønsker å vise ungdommene hva som fins i dem og gi dem selvtillit, det trenger de i dagens samfunn, sier han.

De unge får beskjed om å stille opp, selv om de ikke er i toppform. Om ikke for noe annet, så for det sosiale.

Fikk øremerkete midler fra staten

I forbindelse med levekårsundersøkelsen i fjor satte regjeringen inn ekstra øremerkete midler til kommuner som kom dårlig ut. Blant disse var Vennesla, som har relativt mange arbeidsløse, sosialklienter, lavt utdannete og folk på arbeidsavklaringspenger.

Kommunen fikk derfor i fjor tildelt penger til tre nye stillinger for å få unge i aktivitet. I tillegg har kommunen satt av en ekstra stilling til ungdomsarbeid.

Jobber tett med ungdommene

Tre personer som blir finansiert av disse midlene, er ungdomsveilederne Camilla Osmundsen, Eirin Sørensen og Cecilie Limm Pedersen. De er tre av fem ansatte som har ansvaret for ungdommer mellom 16 og 25 år som hen­vender seg til Nav-kontoret i Vennesla.

De unge får tettere oppfølging enn dem som er over 25. Aller først kartlegger veilederne bistandsbehovet til ungdommen, så fatter de et vedtak om hva slags tiltak som skal settes inn, og etter omtrent en måned tar veilederne og ungdommen et møte og ser om planen bør endres.

Får ikke penger på dagen

– Ungdommer som går tiltaksløse i over tre måneder, krever mye ressurser å få inn i skole og jobb igjen, viser statistikken. Og siden Nav-systemet ikke er noe blivende sted, prøver vi å fange disse ungdommene raskest mulig, sier Limm Pedersen.

En sentral del av jobben handler om å motivere de unge til ikke å droppe ut av skolen, å fullføre utdanningen eller å ta et fagbrev.

– Vi forklarer at det ikke er greit å ta seg et friår og komme til Nav for å få penger og en betalt bolig. Vi forteller at for å få hjelp, må de enten ta en praksisplass eller møte i ungdomsteamet og skaffe seg arbeidstrening. Eller de må fortsette utdanningen, sier Eirin Sørensen.

Skuffet over resultatene

Ungdomsteamet har fungert i litt over et år. Likevel har ikke antallet unge og hjelpetrengende gått ned. Tvert om, det har økt fra 150 i begynnelsen, til dagens 250 unge deltakere.

– Da vi fikk se disse tallene, ble vi først litt skuffet. Selvsagt hadde vi ønsket at antallet hjelpetrengende unge ville synke. Men etter hvert har vi skjønt at dette følger normen, at nye tiltak fører til at uregistrerte personer dukker opp og ber om hjelp. Vi fanger rett og slett opp flere enn før, påpeker Limm Pedersen.

Det skjer blant annet gjennom et tettere samarbeid med skolen og barnevernet.

Fra i høst planlegger veilederne å gjennomføre ukentlige fellesmøter for ungdommene. Delvis handler disse om å vise at de blir stilt krav til, men først og fremst viser erfaringene fra andre steder at de unge har stort utbytte av å treffe andre, og de er gode til å utnytte hverandres kunnskaper.

Gir rusmisbrukere et bedre liv

Nav i Vennesla gir praktisk bistand til unge rusmisbrukere.

Hjelp til selvhjelp er tanken bak bistanden rusmisbrukerne får gjennom Rus- og boligoppfølging i Nav (Rubin).

For noen er det et mål å klare å betale husleia og beholde boligen. Andre har aldri åpnet postkassa for å hente et brev. Atter andre trenger hjelp med gjeldssanering. For tida er det 18 ungdommer mellom 18 og 25 som får hjelp til å leve et mer verdig liv i Vennesla.

Jorunn Eivindson er en av fem rettledere som bistår de unge med nettbanken eller til fastlegen, tannlegen, Nav-kontoret og banken. Både unge som er i eller ute av behandling og aktive rusmisbrukere, får hjelp.

– Jeg elsker jobben min. Vi bidrar til å gjøre folk selvhjulpne, og ingen dager er like, sier Jorunn Eivindson.

Noen får hjelp flere ganger i uka, for eksempel med å handle, gjøre rent hjemme eller lage en ukeplan for å få struktur på hverdagen.

– Hvis noen uteblir fra avtale etter avtale over uke og måneder, skriver vi dem ut, så får de heller søke seg inn igjen når de er mer motiverte. Det samme gjelder dem vi har hjulpet i mål, i tråd med vedtaket vårt, forteller Eivindson.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy