Veolia mistet kontrakt

Det franske selskapet Veolia skal ikke lenger drive t-banen i Stockholm. Palestina-venner jubler, og håper at selskapets omstridte Israel-engasjement får konsekvenser også her i landet.

2009030413120120131216090708

Veolia Norge omsetter for flere milliarder kroner. Lokalpolitikere i mange kommuner mener at offentlig sektor ikke bør ha noe å gjøre med et selskap som samarbeider med en stat som driver en okkupasjon i strid med FNs konvensjoner. Stein Guldbrandsen, som er medlem av Fagforbundets arbeidsutvalg, deler denne oppfatningen, og ønsker en offentlig debatt rundt lokale myndigheters samarbeid med Veolia når det gjelder blant annet transport og renovasjon.

Omstridt prosjekt i Israel

Direktør i AB Stockholms Lokaltrafik, Ingemar Ziegler, sier i en pressemelding at det kun er økonomiske og kvalitetsmessige kriterier som ligger til grunn for å skifte driftsselskap for t-banen.

Samtidig har det vært en heftig debatt om Veolias engasjement i et omstridt israelsk prosjekt i forkant av avgjørelsen. Mange tror derfor at det ikke bare ligger kommersielle hensyn bak at kontrakten verdt ca. 35 milliarder kroner nå går til det Hong Kong-baserte selskapet MTR.

I kjølvannet av de siste krigshandlingene i Gaza, har Veolia opplevd et økende press fordi selskapet har fått en langtidskontrakt på å drifte «Jerusalem Light Railway», en bybane mellom Vestbredden og Jerusalem som har vært under planlegging i mange år.

Prosjektet har fått mye internasjonal kritikk fordi det etter manges mening forsterker Israels okkupasjon av palestinske landområder ved å forbinde folkerettsstridige jødiske bosettinger med hverandre, og med Jerusalem.

Selv om mange av kritikerne innrømmer at en bybane ville løse Jerusalems store trafikkproblemer, mener de likevel at byggingen må stanses og utsettes så lenge det pågår en okkupasjon av palestinsk land.

Ønsker debatt

– Etter min vurdering er det liten tvil om at bybane-prosjektet i Israel bidrar til å forsterke Israels ulovlige okkupasjon. Jeg hører at det kun er kommersielle grunner til at Veolia mistet kontrakten i Stockholm, men etter den offentlige debatten om selskapets etikk, eller mangel på etikk, er det likevel naturlig å tro at Veolias engasjement i Israel bidro til Landstingets konklusjon, sier Stein Guldbrandsen.

Veolia er også tungt inne i det offentlige Norge. Selskapet Veolia Miljø har vunnet en rekke renovasjonsanbud i norske kommuner, og hadde en omsetning på drøyt tre milliarder kroner i 2007. Veolia Transport drifter en rekke bussruter over hele landet, og har også driften av noen ferger og Gråkallbanen i Trondheim.

– Jeg setter spørsmålstegn ved om kommunale og fylkeskommunale myndigheter skal inngå kontrakter med selskap som arbeider for land som driver ulovlig okkupasjon, sier Stein Guldbrandsen.

Han mener det er viktig med en offentlig debatt om kommunenes forhold til Veolia, og i tillegg mener han brukerne av Veolias tjenester må legge press på selskapet for å påvirke det til å trekke seg ut av det omstridte israelske bybane-prosjektet.

Boikott

Politikere på venstresiden har lenge kritisert selskapets Israel-engasjement, og bedt om at det boikottes.

I Oslo har finanskomiteen gått inn for å endre innkjøps- og anbudsreglementet slik at hovedstaden ikke skal kunne inngå økonomiske avtaler med selskaper som driver virksomhet som er straffbare etter folkeretten.

– Oslo bystyre må ta FNs resolusjoner på alvor og avvikle alt økonomisk samkvem med Veolia så lenge selskapet i strid med FN-vedtak utfører arbeid for den israelske okkupasjonsmakten, mener Erling Folkvord fra Rødt. Han tok initiativet til forslaget, som ble fremmet av Arbeiderpartiet, SV og Venstre. Med disse partienes støtte vil det også være sikret flertall når saken skal opp i bystyret 4. mars.

I akershuskommunen Ski har Rødt fremmet et tilsvarende forslag. Det skal utredes av rådmannen og kommer tilbake til kommunestyret som egen sak.

Vi er en norsk bedrift

Sosialistisk ungdom i Stavanger er blant dem som ønsker å boikotte Veolia. Det har fått kommunikasjonssjef i Veolia Transport Norge, Grethe Skundberg, til å reagere:

– Det er viktig å være engasjert, men jeg syns det er trist at de vurderer noe slikt. Vi er en bedrift i Norge med norske ansatte og som følger norske lover. Vi har ingenting å gjøre med det som skjer andre steder, sier hun.

Stein Guldbrandsen mener denne argumentasjonen blir for enkel:

– Veolia Norge, som eier datterselskapene Veolia Miljø og Veolia Transport Norge, er hundre prosent eid av det franske Veolia-konsernet. Ved å legge press på de norske selskapene, legger vi også press på eieren deres, sier han.

Veolia-konsernet har allerede støtt på problemer på grunn av sitt engasjement i Israel. I august 2006 måtte selskapet etter vedvarende press fra solidaritetsbevegelsen og den irske fagbevegelsen kansellere en kontrakt der t-baneførere i irske Veolia skulle lære opp israelske vognførere på den planlagte bybanen.

Drøyt to måneder senere annonserte ASN Bank i Haag at banken ville avslutte sitt forhold til Veolia Transport, og trekke alle sine investeringer ut av selskapet inntil det respekterte alle FN-resolusjoner. Banken annonserte at den vil gjøre det samme med alle selskaper som tjener penger på den israelske okkupasjonen av palestinsk land.

Den første linjen skal gå mellom Pisgat Ze'ev og Mt. Hertzl via Jaffa Road.

Den blir 13,8 km lang med 24 stasjoner som er plassert nord–sør, med Gamlebyen omtrent midt i systemet.

Planene er at linjen deretter skal forlenges både sørover, mot nordvest og østover.

Alle linjene vil til slutt forbinde jødiske bosettinger med sentrale institusjoner i sentrum og knytte de israelske strukturene nærmere sammen.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy