Vil være attraktiv for studentene

Den nye ungdomstillitsvalgte i Fagforbundet, Linn E. Hemmingsen, ønsker mange flere studentmedlemmer.

2007092015261020131216021831

– Godt tilbud

Bredt engasjement

Minoriteter

Fagforbundet organiserer i all hovedsak medlemmer uten utdannelse fra høgskoler og universiteter, men forbundet er sulten på flere studentmedlemmer.

Flere av delegatene på denne ukas ungdomskonferanse i Fagforbundet uttrykker bekymring for at forbundet ikke har hatt større tilsig av studentmedlemmer. I dag har Fagforbundet 3000 studentmedlemmer – av en total studentmasse på 226.000 ved norske høgskoler og universiteter.

Nyvalgt ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet, Linn E. Hemmingsen, mener Fagforbundet har et veldig godt tilbud til norske studenter.

– Vi har et godt yrkesfaglig tilbud, i tillegg til at forbundet er en aktør som blir hørt – både i den politiske debatten og tarifforhandlinger, sier Hemmingsen

Hun mener LO-familien til sammen har et godt tilbud til studenter.

– Hvis en sykepleierstudent organisert i Fagforbundet har en kveldsjobb på 7-eleven, og får problemer i jobben, får hun hjelp av Handel og Kontor. LO har et tilbud til alle grupper, påpeker Hemmingsen.

Hemmingsen mener Fagforbundet kan verve medlemmer på det brede politiske engasjementet.

– Ungdom er opptatt av rettferdighet. Klima- og miljøproblemene sett i et internasjonalt perspektiv handler mye om rettferdighet, og dette opptar ungdom, sier Hemmingsen, og viser til det omfattende engasjementet Fagforbundet har for å unngå farlige klimaendringer.

Fagforbundet har blant annet en samarbeidsavtale med Norges Naturvernforbund.

Fagforbundet har lav oppslutning blant ungdom med etnisk minoritetsbakgrunn, og Hemmingsen slår fast at forbundet ikke er bra nok på dette feltet. Mange med minoritetsbakgrunn havner i yrker der Fagforbundet rekrutterer mange medlemmer.

– Vi må ut og spørre folk hva de opptatt av. Dette har vi lyktes bra med i ungdomsarbeidet vårt så langt, men nå er tida inne for å spørre dem med minoritetsbakgrunn.

Ansvarlig redaktør:
Hege Breen Bakken
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy