Over 100 millioner kroner til konsulenter i jernbanereformen:

Arbeiderpartiet gremmes over konsulentbruken i jernbanereformen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) får kritikk fra opposisjonen for millionene som går til konsulenter i forbindelse med jernbanereformen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) får kritikk fra opposisjonen for millionene som går til konsulenter i forbindelse med jernbanereformen.

Øystein Bråthen

Pengene burde gått til å bygge mer jernbane og kjøpe flere tog, mener Arbeiderpartiet og Senterpartiet. SV mener konsulentbransjen har all grunn til å glede seg over Frp.

2016090908020020160909114313

yngvil@lomedia.no

Minst 107 millioner kroner er hittil brukt og skal brukes fram til våren 2017 til konsulenter i forbindelse med jernbanereformen.

Det irriterer opposisjonspartiene på Stortinget.

– Jeg gremmes, sier Sverre Myrli, jernbanepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, når han får høre hvor mye av skattebetalernes penger som går til konsulentselskaper i forbindelse med jernbanereformen.

Sverre Myrli er jernbanepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet.

Sverre Myrli er jernbanepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet.

Stortinget/Terje Heiestad.

– Det er så trist at vi bruker fellesskapets midler slik. Tenk om vi i stedet hadde brukt disse pengene på å bygge mer jernbane og kjøpe flere tog, sier Myrli. Ap stemte mot jernbanereformen i Stortinget.

Konsulentene tjener seg rike på oppsplittingen av jernbanen

Janne Sjelmo Nordås, Senterpartiets representant i Stortingets transportkomité, er enig med Myrli:

– Pengene burde vært brukt på vedlikehold og oppgradering av jernbanen i stedet for byråkrati, mener Nordås.

– De sa de skulle redusere byråkratiet, men bruken av byråkrati har eskalert med denne regjeringen, sier hun.

Janne Sjelmo Nordås, Sp.

Janne Sjelmo Nordås, Sp.

Stortinget/Terje Heiestad

Dette navneskiftet koster staten 36 millioner kroner

– Konsulentbransjen kan glede seg over Frp

Stortingsrepresentant Heikki Eidsvoll Holmås (SV) kaller det sløsing:

– Konklusjonen etter tre år med Frp i regjering er oppsplitting, mer byråkrati, mindre trygghet for de ansatte og pengesløsing til konsulenter framfor bedre tilbud til de reisende reisende, sier Holmås.

Stortinget/Terje Heiestad.

Ketil Solvik-Olsen er allerede kongen av bompenger, men nå er han også blitt kongen av konsulentpengebruk. Konsulentbransjen har all grunn til å glede seg over Frp, mener Holmås.

Solvik-Olsen: – Krever ressurser på kort sikt

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier dette om konsulentbruken i jernbanereformen:

– Omorganisering av jernbanesektoren vil gi betydelige og varige gevinster for samfunnet generelt og for de reisende og transportørene spesielt, men krever selvsagt noe ressurser på kort sikt, sier han i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Solvik-Olsen viser til at regjeringen stadig bruker mer penger på jernbanen.

– Bevilgningene til jernbanesektoren har økt markert de siste årene. For første gang på tiår reduseres nå forfallet på jernbanen og det investeres storstilt i nye strekninger og materiell. I inneværende statsbudsjett brukes over 21 milliarder kroner på jernbanen, en økning på rundt 6 milliarder kroner siden regjeringsskiftet. Jeg er svært opptatt av at disse midlene benyttes effektivt, sier Solvik-Olsen.

Her er Frp-statsrådens nye togselskaper

Dette er noe av regnestykket for konsulentbruken:

Det som trolig koster mest, er nettopp opprettelsen av det nye statsforetaket for infrastruktur i jernbanen, Bane NOR. Bare her skal det brukes 75 millioner kroner til konsulenter i 2016 og over seks årsverk som er utlånt fra Jernbaneverket.

Over 30 millioner kroner er brukt på eksterne konsulenter hittil og noe av det skal brukes fram til våren 2017 i Samferdselsdepartementet, Jernbaneverket, som skal nedlegges, og det nyetablerte Jernbanedirektoratet. I tillegg kommer minst 27 årsverk fra egne ansatte.

Beløpet NSB bruker for å legge om driften er ukjent og selskapet vil ikke opplyse om det. Heller ikke Samferdselsdepartementet opplyser om hva reformen koster NSB.

Pensjonsbyrden kan knekke NSB, men regjeringen vil ikke love å redde selskapet

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy