Fagbladets etiske husregler


2015122213015120151222130150

Formål

Formålet med Fagbladet er å holde medlemmene informert om virksomheten i forbundet, ivareta deres interesser ved å belyse situasjonen deres i arbeidslivet og samfunnet for øvrig, samt å bidra til debatten rundt forbundets hovedstrategier. Bladet skal ta opp og belyse viktige samfunnspolitiske spørsmål.

Bladet skal drive en saklig journalistikk, forankret i bestemmelsene i Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten.

Integritet

Redaksjonelle medarbeidere skal ikke dekke virksomheter eller aktiviteter der de selv eller deres nærmeste familie har økonomiske eller andre interesser.

Redaksjonelle medarbeidere skal ikke ta journalistiske oppdrag eller skribentoppdrag for andre, uten at dette er klarert og godkjent av redaktøren.

Redaksjonelle medarbeidere skal ikke ha sentrale verv i eller være talspersoner for organisasjoner, partier eller virksomheter som berører politiske, økonomiske og faglige problemstillinger som de samtidig dekker journalistisk.

Redaksjonelle medarbeidere skal ikke være med og fronte underskriftskampanjer og aksjoner på områder de dekker journalistisk.

Redaksjonelle medarbeidere skal på eget initiativ opplyse redaktøren om forhold som kan ha betydning for deres egen og redaksjonens integritet og troverdighet.

Redaktøren avgjør om redaksjonelle medarbeideres verv eller interesser er av en slik størrelse og omfang at vedkommende ikke bør dekke ett eller flere stoffområder for Fagbladet.

Kilder

Bladets troverdighet hviler på kildebruken, derfor skal alle opplysninger i bladet ha en troverdig kilde.

En sak skal som hovedregel ha mer enn én kilde.

Dersom noen blir utsatt for angrep eller beskyldinger, skal de alltid ha fått mulighet for samtidig tilsvar.

Tillitsvalgte og ansatte i Fagforbundet skiller ikke alltid mellom Fagbladets redaksjonelle medarbeidere og forbundets øvrige ansatte. Derfor er det viktig å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og understreke at opplysninger og uttalelser kan bli offentliggjort.

Bladets kilder har rett til å få se innholdet i sine meningssitater før de trykkes og til å rette faktiske feil og misforståelser.

Anonyme kilder skal som hovedregel ikke benyttes. Dersom bare én kilde eller ikke identifiserte kilder benyttes, skal det stilles ekstra strenge krav til kildekritikk siden redaksjonen gjennom å bruke kilden går god for at den er troverdig.

Kildevernet er absolutt når en kilde er lovet anonymitet.

Feil, beriktigelse, beklagelse og sletting

Fagbladet skal bestrebe seg på at alle opplysninger som publiseres er korrekte, og at innholdet er innenfor rammene av pressens publiseringsregler og lovverkets bestemmelser. Alle medarbeidere i bladet har et ansvar for å bidra til dette.

I tilfeller hvor redaksjonen blir gjort oppmerksom på feil eller mangler, plikter den å rette opp og eventuelt beklage så raskt det er praktisk mulig. Rettinger, presiseringer og beklagelser er redaktørens ansvar, men skal på forhånd forelegges den eller de journalister som saken gjelder.

Nettpubliserte artikler kan som hovedregel ikke slettes. Redaktøren kan bestemme at artikler skal fjernes hvis det er vesentlige feil i artikkelen. Artiklene legges i disse tilfellene på lukket område.

Personlig framtreden

Ansatte i Fagbladet skal vise god takt og tone overfor alle som henvender seg til bladet.

Fagbladets journalistser skal alltid opptre åpent som redaksjonell medarbeider i bladet. Dersom dette i helt spesielle unntakstilfeller fravikes, skal det alltid være godkjent av redaktør på forhånd.

Telefoner som ringer skal besvares. Hvis det dreier seg om medlemmer som søker råd i forbundet, skal samtalen enten settes tilbake til sentralbordet eller til den avdeling/enhet som forventes å kunne svare på henvendelsen.

Alle tips skal tas imot, og alle henvendelser skal besvares. De tipsene den ansatte ikke selv gjør noe med, skal uten opphold videresendes til redaktør/redaksjonsledelse eller til en kollega som arbeider med temaer/saker som tipset gjelder.

Ansatte i Fagbladet skal være svært varsomme med å omtale og diskutere artikler som er under arbeid eller under planlegging med kolleger/venner utenfor redaksjonen.

Fagbladets ansatte forplikter seg, gjennom sitt ansettelsesforhold, til å følge bladets etiske husregler, samt bestemmelsene i Vær Varsom-plakaten, Redaktørplakaten og de etiske retningslinjene som Pressens Faglige Utvalg trekker opp gjennom sine uttalelser.

MEST LEST:
BITTER: Anne Kallset har jobbet som kontor- og arkivmedarbeider i 40 år, men avspises med NAVs minstesats for uføre.

BITTER: Anne Kallset har jobbet som kontor- og arkivmedarbeider i 40 år, men avspises med NAVs minstesats for uføre.

Ole Martin Wold

Anne (58) gikk i pensjonskassens uførefelle: Sitter igjen med minstesats etter 40 år i arbeidslivet

BEKYMRET: Tom Oppegaard og Vigdis Varn i beboerrådet i det privatdrevne eldreboligkomplekset Gabels Park frykter konsekvensene når driverselskapet Stendi Senior selger seg ut av virksomheten.

BEKYMRET: Tom Oppegaard og Vigdis Varn i beboerrådet i det privatdrevne eldreboligkomplekset Gabels Park frykter konsekvensene når driverselskapet Stendi Senior selger seg ut av virksomheten.

Rønnaug Jarlsbo

«Det verste som kan skje er at kommunen overtar og Jonas og Raymond får bestemme hva vi skal spise til middag»

BEROLIGER: Sjefanalytiker i Volue Insights, Tor Reier Lilleholt har studert strømprisene i 25 år: – Jeg ønsker å berolige strømkundene, det vi ser nå er en ekstrem situasjon og prisene vil gå ned og stabilisere seg.

BEROLIGER: Sjefanalytiker i Volue Insights, Tor Reier Lilleholt har studert strømprisene i 25 år: – Jeg ønsker å berolige strømkundene, det vi ser nå er en ekstrem situasjon og prisene vil gå ned og stabilisere seg.

Privat

Sjefanalytiker mener EU-avtale og utenlandskabler vil sikre oss stabil og rimelig strøm: – Dette er strømprisen du kan forvente

MÅ VÆRE EGNET: - Mangler du empati, betyr det svært lite hvilken formell kompetanse du kan vifte med, mener Robin Storevik.

MÅ VÆRE EGNET: - Mangler du empati, betyr det svært lite hvilken formell kompetanse du kan vifte med, mener Robin Storevik.

Eivind Senneset

Robin mistet jobben om og om igjen. Nå er han snart ferdig helsefagarbeider

– Vi mener ikke at de med høyere utdanning skal stjele fra dem med lavere utdanning. Vi vil ha en høyere ramme totalt, presiserer Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

– Vi mener ikke at de med høyere utdanning skal stjele fra dem med lavere utdanning. Vi vil ha en høyere ramme totalt, presiserer Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

Pressefoto

Konkurrerende fagforening vil ha med Fagforbundet på å bryte frontfagsramma

STORE KONSEKVENSER: Dersom Fagforbundet vinner fram med saken i arbeidsretten, kan det få store konsekvenser for lønna og arbeidstida til Jon Rune Nyheim og Inger Robertsen, som jobber medleverturnus ved en barnevernsinstitusjon eid av det svenske konsernet Team Olivia.

STORE KONSEKVENSER: Dersom Fagforbundet vinner fram med saken i arbeidsretten, kan det få store konsekvenser for lønna og arbeidstida til Jon Rune Nyheim og Inger Robertsen, som jobber medleverturnus ved en barnevernsinstitusjon eid av det svenske konsernet Team Olivia.

Ole Martin Wold

Dette milliardsøksmålet kan endre privat barnevern

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy