JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Fagbladets etiske husregler


2015122213015120230821171436

Formål

Formålet med Fagbladet er å holde medlemmene informert om virksomheten i forbundet, ivareta deres interesser ved å belyse situasjonen deres i arbeidslivet og samfunnet for øvrig, samt å bidra til debatten rundt forbundets hovedstrategier. Bladet skal ta opp og belyse viktige samfunnspolitiske spørsmål.

Bladet skal drive en saklig journalistikk, forankret i bestemmelsene i Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten.

Integritet

Redaksjonelle medarbeidere skal ikke dekke virksomheter eller aktiviteter der de selv eller deres nærmeste familie har økonomiske eller andre interesser.

Redaksjonelle medarbeidere skal ikke ta journalistiske oppdrag eller skribentoppdrag for andre, uten at dette er klarert og godkjent av redaktøren.

Redaksjonelle medarbeidere skal ikke ha sentrale verv i eller være talspersoner for organisasjoner, partier eller virksomheter som berører politiske, økonomiske og faglige problemstillinger som de samtidig dekker journalistisk.

Redaksjonelle medarbeidere skal ikke være med og fronte underskriftskampanjer og aksjoner på områder de dekker journalistisk.

Redaksjonelle medarbeidere skal på eget initiativ opplyse redaktøren om forhold som kan ha betydning for deres egen og redaksjonens integritet og troverdighet.

Redaktøren avgjør om redaksjonelle medarbeideres verv eller interesser er av en slik størrelse og omfang at vedkommende ikke bør dekke ett eller flere stoffområder for Fagbladet.

Kilder

Bladets troverdighet hviler på kildebruken, derfor skal alle opplysninger i bladet ha en troverdig kilde.

En sak skal som hovedregel ha mer enn én kilde.

Dersom noen blir utsatt for angrep eller beskyldinger, skal de alltid ha fått mulighet for samtidig tilsvar.

Tillitsvalgte og ansatte i Fagforbundet skiller ikke alltid mellom Fagbladets redaksjonelle medarbeidere og forbundets øvrige ansatte. Derfor er det viktig å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og understreke at opplysninger og uttalelser kan bli offentliggjort.

Bladets kilder har rett til å få se innholdet i sine meningssitater før de trykkes og til å rette faktiske feil og misforståelser.

Anonyme kilder skal som hovedregel ikke benyttes. Dersom bare én kilde eller ikke identifiserte kilder benyttes, skal det stilles ekstra strenge krav til kildekritikk siden redaksjonen gjennom å bruke kilden går god for at den er troverdig.

Kildevernet er absolutt når en kilde er lovet anonymitet.

Feil, beriktigelse, beklagelse og sletting

Fagbladet skal bestrebe seg på at alle opplysninger som publiseres er korrekte, og at innholdet er innenfor rammene av pressens publiseringsregler og lovverkets bestemmelser. Alle medarbeidere i bladet har et ansvar for å bidra til dette.

I tilfeller hvor redaksjonen blir gjort oppmerksom på feil eller mangler, plikter den å rette opp og eventuelt beklage så raskt det er praktisk mulig. Rettinger, presiseringer og beklagelser er redaktørens ansvar, men skal på forhånd forelegges den eller de journalister som saken gjelder.

Nettpubliserte artikler kan som hovedregel ikke slettes. Redaktøren kan bestemme at artikler skal fjernes hvis det er vesentlige feil i artikkelen. Artiklene legges i disse tilfellene på lukket område.

Personlig framtreden

Ansatte i Fagbladet skal vise god takt og tone overfor alle som henvender seg til bladet.

Fagbladets journalistser skal alltid opptre åpent som redaksjonell medarbeider i bladet. Dersom dette i helt spesielle unntakstilfeller fravikes, skal det alltid være godkjent av redaktør på forhånd.

Telefoner som ringer skal besvares. Hvis det dreier seg om medlemmer som søker råd i forbundet, skal samtalen enten settes tilbake til sentralbordet eller til den avdeling/enhet som forventes å kunne svare på henvendelsen.

Alle tips skal tas imot, og alle henvendelser skal besvares. De tipsene den ansatte ikke selv gjør noe med, skal uten opphold videresendes til redaktør/redaksjonsledelse eller til en kollega som arbeider med temaer/saker som tipset gjelder.

Ansatte i Fagbladet skal være svært varsomme med å omtale og diskutere artikler som er under arbeid eller under planlegging med kolleger/venner utenfor redaksjonen.

Fagbladets ansatte forplikter seg, gjennom sitt ansettelsesforhold, til å følge bladets etiske husregler, samt bestemmelsene i Vær Varsom-plakaten, Redaktørplakaten og de etiske retningslinjene som Pressens Faglige Utvalg trekker opp gjennom sine uttalelser.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy