Bjørnar Bruer vant jobben tilbake og fikk over en million i erstatning:

– Støtten har betydd enormt mye for meg

Både tingretten og lagmannsretten mener behandlingen var krenkende

VIKTIG STØTTE: Bjørnar Bruer mener all den støtten han har fått har hjulpet han å gå noenlunde oppreist gjennom de fire siste årene. Han understreker også hvor viktig det var å ha Fagforbundet i ryggen.

VIKTIG STØTTE: Bjørnar Bruer mener all den støtten han har fått har hjulpet han å gå noenlunde oppreist gjennom de fire siste årene. Han understreker også hvor viktig det var å ha Fagforbundet i ryggen.

Altaposten

I fire år har Bjørnar Bruer fra Alta levd med bekyldninger om korrupsjon og illojalitet. Nå er hanlettet over å bli trodd, og at to rettsinstanser har gitt Finnmark fylkeskommune kritikk for behandlingen han har fått. – Jeg unner ingen å gå gjennom det jeg har gjort, sier han.

2017012717300020170127140140

per.flakstad@fagbladet.no

Det har gått ti dager siden lagmannsretten opprettholdt tingrettens dom som ga Bjørnar Bruer rett til å kreve stillingen som leder ved elevboligene i Alta tilbake. Han er også tilkjent en erstatning på 1,1 million kroner.

Ifølge Finnmark fylkeskommune vil dommen ikke bli anket videre, og dermed er sluttstrek satt for en oppsigelsessak som er blitt karakterisert som uvanlig stygg. Nå kan Bruer igjen begynne å se framover. Det har ikke alltid vært så lett de siste årene.

– Jeg har vært gjennom fire år der følelsene har svingt voldsomt. Spesielt vondt var det når fylkeskommunen anmeldte meg for økonomisk utroskap og korrupsjon. Da var jeg langt nede, ikke minst da advokaten deres sa at strafferammen er seks års fengsel.

– Når du er bestefar til tre små barn, begynner du uvilkårlig å tenke på hva du kommer til å gå glipp av og hvor store de er blitt når du kommer ut, forteller Bruer til Fagbladet.

Anmeldt fem ganger

Hele fem ganger ble han politianmeldt av Finnmark fylkeskommune i forbindelse med konflikten som endte med at han ble avskjediget i 2015.

I tillegg til økonomisk utroskap og korrupsjon, ble han anmeldt for tyveri, for å ha forfalsket timelister, for ikke å ha grepet inn da sønnen ble satt opp på doble vakter og for å ha hatt en bijobb for en annen arbeidsgiver.

Etter anmeldelsen for økonomisk utroskap, fikk fylkeskommunen et standardsvar fra politiet om at saken ble etterforsket og at den sorterte under «utroskap, grovt». Dette ble misforstått og brukt til å skjerpe varselet om oppsigelse, og at han i stedet ville bli avskjediget.

Det vil si at han måtte gå på dagen, uten oppsigelsestid, og at han heller ikke hadde rett til å stå i stillingen til en eventuell rettssak var over.

Anmeldelsen for tyveri kom etter at fylkeskommunen ikke fant tre hvitevarer som var oppført på en innkjøpsliste. Det var Bruer som hadde kjøpt varene, og anmeldelsen gikk ut på at han måtte ha underslått dem. De ble senere funnet igjen på en av elevhyblene.

Alle anmeldelsene ble henlagt av politiet, og ifølge tingrettsdommen var de grunnløse. Retten mente i stedet at de måtte ses i sammenheng med den pågående konflikten og stillingsvernsaken. Etter rettens mening påførte anmeldelsene Bruer en unødig merbelastning.

Anita vant jobben tilbake

Grove beskyldninger

Samarbeidsproblemene mellom Bruer og Alta videregående skole startet allerede i 2012, da fylkeskommunen vedtok å redusere antall elevhybler i fylket. Samtidig skulle det etableres nye og endrede turnuser som skulle gi færre ansatte og redusere utgiftene for ubekvem arbeidstid.

Bruer vegret seg for å sette i verk den nye turnusen fordi både han og hovedtillitsvalgt ved elevboligene mente den var ulovlige etter arbeidsmiljøloven. Standpunktet ble videreført av nestleder og hovedtillitsvalgt da han selv ble sykmeldt kort etter.

– Uvanlig stygg sak

I tillegg til anmeldelsene er han blitt beskyldt for manglende samarbeid, ordrenekt, illojalitet og utilbørlig atferd.

Hele saken er, av blant andre redaktørene i begge finnmarksavisene og tillitsvalgtapparatet til Fagforbundet, karakterisert som uvanlig stygg.

«Bruer-saken er intet mindre enn en skam!» skriver politisk redaktør i Altaposten, Jarle Mjøen. Han mener saken må få konsekvenser, og at fylkeskommunen ser nærmere på sin arbeidsgiverpolitikk, samtidig som det er nødvendig med en «skikkelig rundvask» ved Alta videregående skole, fylkesskolekontoret i Vadsø og hos fylkrsrådmann Øystein Ruud og hans nærmeste medarbeidere.

Heller ikke ansvarlig redaktør Arne Reginiussen i Finnmark Dagblad legger fingrene imellom: «Det som kom frem er flere toppledere som opptrådte uten empati, en ledelse som var villige til å ta alle midler i bruk for å kvitte seg med et problem, et medmenneske og en kollega.» skriver han.

Sterk kritikk

Med Fagforbundets hjelp gikk Bruer til sak mot arbeidsgiveren. Han vant jobben sin tilbake i tingretten, som ga fylkeskommunen sterk kritikk for måten han var blitt behandlet på. Til tross for den tydelige avgjørelsen, valgte fylkeskommunen å anke saken til lagmannsretten, som i januar opprettholdt tingrettens avgjørelse. Hålogaland lagmannsrett opprettholdt også den sterke kritikken mot fylkeskommunen.

Ifølge tingretten og lagmannsretten har fylkeskommunens saksbehandling vært både uheldig og krenkende.

VIKTIG STØTTE: Forbundsadvokat Eirin Halvorsen Lillehof førte Bruers sak i både tingretten og lagmannsretten. Hun er glad for at begge rettsinstansene slår fast at det Bruer har gjennomgått er noe som  ikke hører hjemme i norsk arbeidsliv.

VIKTIG STØTTE: Forbundsadvokat Eirin Halvorsen Lillehof førte Bruers sak i både tingretten og lagmannsretten. Hun er glad for at begge rettsinstansene slår fast at det Bruer har gjennomgått er noe som ikke hører hjemme i norsk arbeidsliv.

Marianne Billing

– Det er godt å se at lagmannsretten bekreftet tingrettens avgjørelse, og slo like tydelig fast at slike typer prosesser som Bjørnar Bruer har vært utsatt for er noe vi ikke skal ha i arbeidslivet, sier Fagforbundets forbundsadvokat Eirin Halvorsen Lillehof som førte saken for Bruer i både tingretten og lagmannsretten.

Holder alle muligheter åpne

Fylkesrådmann Øystein Ruud førte saken for arbeidsgiver i tingretten, og skrev under på alle anmeldelsene. Han var også den som anbefalte å anke tingrettens dom. Etter lagmannsrettens avgjørelse har han skrevet følgende på fylkeskommunens hjemmeside:

«Den ansatte ved Alta videregående skole har blitt tilkjent rett til gjeninntreden i sin stilling, og vi vil så raskt som mulig starte en dialog med hanm og tillitsvalgte for å få gjort dette så smidig som mulig. Vi skal være en pådriver for å gjenopprette en gjensidig tillit og utvikle et samarbeid og gjennom dette få gjennomført dette på en så god måte som mulig for alle parter».

Bjørnar Bruer er foreløpig forsiktig med å si for mye om framtida:

– Jeg skal nå inn i drøftingsmøter, og jeg vil møte dette med et åpent sinn. Jeg holder alle muligheter åpne, og så får vi se hvordan ting utvikler seg, sier han.

– Viktig å være organisert

Bjørnar Bruer har vært LO-organisert i 40 år, og er tydelig på at han aldri kunne kjørt denne saken helt i mål uten å ha Fagforbundet i ryggen. Spesielt framhever han forbundsadvokaten som førte saken hans og kompetansesenteret i Tromsø som uvurderlige støttespillere.

Etter hans mening har saken testet hvor sterkt stillingsvernet står i Norsk arbeidsliv, og den testen har det bestått.

– Det er jeg glad for, og det er betryggende å vite at våre rettigheter som arbeidstakere blir tatt på alvor. Men det krever at du orker å stå løpet ut, og at du har en sterkt organisasjon med dyktige medarbeidere i ryggen.

– Jeg har også en veldig god og støttende familie rundt meg, i tillegg til at jeg har fått mange støtteerklæringer både fra nærmiljøet, fra landet for øvrig, og til og med fra utlandet, forteller han.

– Støtten jeg har fått har betydd enormt mye for meg og hjulpet meg til å gå noenlunde oppreist gjennom denne saken, sier Bruer.

Samtidig legger han ikke skjul på at det er en svært tung tid han nå håper å legge bak seg.

– Jeg unner ingen å gå gjennom det jeg har gjort, sier han.

BEKYMRET: Lise Lotte Bruer har vært svært bekymret for faren, som hun mener ble forandret fra en sterk person med glimt i øyet til en mann som gikk krumbøyd rundt og så seg over skulderen, og som mer og mer isolerte seg hjemme.

BEKYMRET: Lise Lotte Bruer har vært svært bekymret for faren, som hun mener ble forandret fra en sterk person med glimt i øyet til en mann som gikk krumbøyd rundt og så seg over skulderen, og som mer og mer isolerte seg hjemme.

Privat

Datter: Skulle brytes ned

En av dem som har reagert sterkt på behandlingen, er Bruers datter, Lise Lotte Bruer. I et leserbrev karakteriserer hun ledelsen ved Alta videregående skole og fylkesledelsen med fylkesrådmannen i spissen som mobbere: «De grunnløse beskyldningene har kun hatt ett mål; å bryte ned et annet menneske. Bruer-saken er et skrekkens eksempel på hvor skummelt det er når mobbere har makt og posisjon til å gjøre livet vanskelig for noen under seg» skriver hun.»

I leserbrevet forteller hun om hvor bekymret hun har vært for faren sin de siste fire årene, og at hun så hvordan han gradvis forandret seg fra en sterk person med glimt i øyet til en mann som gikk krumbøyd rundt og så seg over skulderen, og som mer og mer isolerte seg hjemme.

«Du blir bekymret når faren din får brystsmerter og må på legevakta etter et møte med disse mobberne. Du blir bekymret når faren din sover maksimalt 4-5 timer per natt i månedsvis…

Det har vært noen tunge år. For å si det rett ut, så har det vært et helvete. Ingen klarer helt å forstå hvordan denne prosessen har vært for pappa, og han har stått i den i 4 år.» skriver Lise Lotte Bruer. I likhet med redaktørene i finnmarksavisene etterlyser hun at noen i etterkant tar ansvar for den behandlingen faren hennes har fått.

Vurderer ikke stillingene sine

Fagbladet har spurt alle som er omtalt om de ønsker å kommentere innholdet i leserbrevet. Via kommunikasjonssjef Trond Magne Henriksen i Finnmark fylkeskommune, har de gitt tilbakemelding om at uttalelser til andre aviser kan brukes.

– Jeg forstår at en sak som dette vil føles vond og vanskelig, men vi har selvsagt aldri hatt noe mål om å bryte ned noen, sier fylkesrådmann Øystein Ruud til Altaposten.

Han sier skolene har fått delegert mye av fullmakten for personalhåndtering, men at han som fylkesrådmann alltid vil være den øverste administrativt ansvarlige.

– Vi har dessverre hatt tre rettssaker de siste tre årene, og det sier meg at vi må se på om det er ting vi må gjøre annerledes, sier han.

Til Finnmark Dagblad sier han at han har bestilt en utvidet arbeidsmiljøundersøkelse på skolen og at det skal settes inn ekstra ressurser for å bistå skolen.

Han sier også at han ikke vurderer sin stilling etter denne saken.

Heller ikke rektor Inger B. Persen ved Alta videregående skole vurderer stillingen sin.

– Det er det fylkesrådmannen som gjør, svarer hun til Finnmark Dagblad.

Sier ikke opp folk via media

– Dommene i tingretten og lagmannsretten er tydelige på at en ansatt er blitt dårlig behandlet i denne saken, sier fylkesordfører Runar Sjåstad (Ap). Samtidig holder han en beskyttende hånd over administrasjonsledelsen:

– Det er ikke en bedre håndtering å kreve noen andres avgang, noe jeg ser blir gjort i media, sier fylkesordføreren til Finnmark Dagblad.

– Vi sier ikke opp folk via media, sier han til Altaposten.

Bruer skal få all den hjelpen han trenger

– Jeg er svært glad på Bjørnar Bruers vegne. Han har fått mye hjelp gjennom tillitsvalgte, Fagforbundets kompetansesenter og forbundets juridiske avdeling. Dette viser hvor viktig det er å være organisert, sier leder i Fagforbundet Finnmark, Bjørg Tapio til Fagbladet.

Hun lover at Bruer skal få all den hjelpen han trenger når han nå skal i drøftingsmøter med fylkeskommunen.

Samtidig ser hun ikke behov for noe politisk etterspill: – Fylkespolitikerne har nok ikke fått de beste rådene. At mediekommentatorer og enkelte politikere nå krever politisk oppvask tjener ikke saken, mener hun.

Det var fylkesutvalget som fulgte innstillingen til fylkesrådmannen og gikk inn for å anke saken til lagmannsretten. Tre politikere ville løfte avgjørelsen opp til politisk behandling i fylkestinget i juni i fjor, men det sa fylkesordføreren og et flertall i fylkestinget nei til i et lukket møte.

Når du er bestefar til tre små barn, begynner du uvilkårlig å tenke på hva du kommer til å gå glipp av og hvor store de er blitt når du kommer ut

Bjørnar Bruer

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy