Ordnet opp på Haugesund sykehus

Helsesekretærene konkurrerte ut leger og psykologer

BEST I KLASSEN: - Vi undersøkte hvorfor mappene fra hjerteavdelingen alltid var så korrekte, forteller helsesekretær May Myklebust Dahle, med et smil til Lorraine M. Håland som kommer fra hjerteavdelingen.

BEST I KLASSEN: - Vi undersøkte hvorfor mappene fra hjerteavdelingen alltid var så korrekte, forteller helsesekretær May Myklebust Dahle, med et smil til Lorraine M. Håland som kommer fra hjerteavdelingen.

Titti Brun

Pasientmappene var så rotete at de til slutt lagde sitt eget system. Det har helsesekretærene fått pris for.

2017013110555820170131125727

titti.brun@fagbladet.no

I hard konkurranse med leger, psykologer og andre ansatte stakk seksjon for dokumentbehandling av med Helse Fonnas kvalitetspris på 40.000 kroner.

– Så vidt jeg vet er det er første gang merkantilt ansatte har vunnet prisen, og jeg har jobbet her i 25 år, sier en stolt seksjonsleder Rigmor Sørbø.

Alvorlige avvik

Prisen fikk de for ryddejobben som skal sikre at pasientmappene inneholder korrekt og oppdatert informasjon.

Det krever at papirene som sykehusavdelingene leverer, er korrekte. Før kunne det ligge både doble og tredoble kopier, og kladdenotater som måtte lukes ut.

– Vi har også opplevd alvorlige avvik som at dokumenter for to pasienter lå i samme mappe, sier helsesekretær Lise Aase Knapskog.

I årevis har de forsøkt å få orden i mappene. Seksjonen opprettet til og med en egen ryddegruppe til å grave seg ned og gå gjennom alle mappene før skanning. Det har vært en tidkrevende jobb for sekretærene.

STOLTE VINNERE:  - Gøy at vi lyktes, sier helsesekretær Lise Aase Knapskog.

STOLTE VINNERE: - Gøy at vi lyktes, sier helsesekretær Lise Aase Knapskog.

Titti Brun

Enkelt skjema

Til slutt var det nok.

Da lagde helsesekretærene sitt eget system. Vinnerprosjektet består av noen konkrete tiltak.

– Det enkle er ofte det beste, ler helsesektretær May Myklebust Dahle.

De lagde et enkelt avkrysningsskjema over informasjonen som skal i pasientmappa, og som den ansvarlige for leveringen må underskrive.

– Særlig det at en ansvarlig må underskrive, har hatt en god effekt. Vi får ryddige mapper, og hvis vi er i tvil om noe, vet vi hvem vi kan snakke med, forteller Knapskog.

Alle sparer tid

I tillegg bestemte de at all pasientinformasjonen skal leveres innen klokka ti på morgenen.

– Sekretærene har en frist på 48 timer til å sørge for at oppdatert, kvalitetssikret informasjon skal være skannet i pasientmappa. Vi klarer det innen 24 timer. Det er viktig. Noen pasienter kan brått komme tilbake hvis de blir sykere. Da er det viktig med oppdaterte journaler, legger Dahle til.

Hun peker på at overgangen til elektronisk journal og ikke minst nye rettigheter der pasientene har tilgang til sin elektroniske journal, tvang fram et bedre system.

– Vi kan jo ikke levere fra oss rot.

Hvorfor var hjerteavdelingen best?

Prosjektet startet med at sekretærene undersøkte den inntil da beste eleven i klassen. Hvorfor var alltid mappene fra hjerteavdelingen i orden?

– Vi fant ut at det var klare kontaktpersoner som hadde direkte kontakt og raskt fikk oppklart eventuelle spørsmål. Det bygde vi videre på. Derfor skal papirene underskrives av en ansvarlig.

Prisjuryen skryter av at helsesekretærene i løpet av prosjektet har gitt god opplæring både til ansatte og vikarer i å bruke det nye skjemaet. I tillegg har de gjennomført systematiske målinger av resultatene – som altså er en pris verdig.

Innsyn i din pasientjournal

• Du har rett til å få innsyn i og en kopi av pasientjournalen din.

• Du har pasientjournal (kjernejournal) alle steder du har fått helsehjelp: hos fastlegen, på sykehuset, hos tannlegen og hos andre behandlere.

• Den skal inneholde opplysninger om diagnose, sykdomsforløp, behandling, prøvesvar, informasjon som er gitt og andre forhold som kan være av betydning for kommende behandling.

• Den er laget for å gi informasjon til helsepersonell, og kan være vanskelig å forstå. Hvis du ønsker det, kan du få forklart ord og uttrykk.

• Opplysningene i journalen er underlagt taushetsplikt.

• Du får tilgang via helsenorge.no

Din kjernejournal

• Kjernejournal er en elektronisk tjeneste som samler opplysninger om din helse fra flere steder, og gjør dem tilgjengelig både for deg selv og helsepersonell.

• Kjernejournal opprettes automatisk for innbyggere i Norge etter hvert som den tas i bruk i kommunene.

• I løpet av 2016 er den innført for over fire millioner innbyggere. I løpet av våren innføres den i de tre siste fylkene: Telemark, Vestfold og Østfold.

• Du kan reservere deg mot å ha en kjernejournal (mens en pasientjournal vil du alltid ha etter sykehusbehandling).

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy