Her har Arbeiderpartiet vunnet hvert eneste valg siden 1913. Nå har Stig Hansen en klar melding til Ap-ledelsen

Ap må bli enda mer markante på arbeidslivspolitikk. De må få med seg rørsla, krever Stig Hansen i Fellesforbundet.

Ap må bli enda mer markante på arbeidslivspolitikk. De må få med seg rørsla, krever Stig Hansen i Fellesforbundet.

Aslak Bodahl

Arbeiderpartiet må ta arbeidsfolks bekymringer på alvor og flytte tyngdepunktet i politikken mot venstre, mener Stig Hansen.

2019022810005520190410203756

aslak@lomedia.no

I januar holdt han et flammende innlegg på Trondheimskonferansen. Da nærmest fnøs Stig Hansen, som er daglig leder i Fellesforbundet i Østfold og bystyrerepresentant for Ap i Sarpsborg, av Aps flørt med KrF. Henstillingen hans til partiledelsen er å være enda tydeligere i opposisjon og foreta en tydeligere dreining mot venstre.

– Skal Ap skape tillit og troverdighet i fagbevegelsen, må partiet være enda mer markante på arbeidslivspolitikk. De må få med seg rørsla. Det blir ingen valgseirer hvis Ap ikke fullt og helt konsentrerer seg om venstresiden nå, sier Hansen til FriFagbevegelse.

Fagbevegelsen er splittet om økt pappaperm: – Det overrasker meg dersom mange i arbeiderbevegelsen er mot dette, sier Ap-politiker

Stødig posisjon

Stig Hansen tyr til til sin hjemby Sarpsborg for å illustrere hvordan det er mulig å holde på makta. Ap har ikke tapt et valg i Norges tredje eldste by siden 1913. Det er ikke tilfeldig, mener Hansen. Den stødige plassen i posisjon skyldes nemlig det gode samarbeidet med rørsla.

– Vi har gode fagpolitiske diskusjoner og er for eksempel ikke opptatt av EØS-avtalens begrensninger når vi skal innføre seriøsitetsregler for innkjøp, forteller han.

I bystyret har Ap 22 representanter inkludert Stig Hansen. Han går nå på sin tredje periode. 12 av partirepresentantene i bystyret er også kandidater fra LO.

– Vi nyter stor tillit i befolkningen og er et arbeiderparti, kommer det fra Fellesforbundets mann.

Ti prosentpoeng for lite

Fra en oppslutning på 23 prosent da stormen etter Trond Giske-saken fremdeles herjet i partiet for ett år siden, har Ap kommet opp i et snitt på i overkant av 28 prosent på målingene. Et tydelig signal om at Ap må holde stø kurs til venstre, ifølge Hansen, er oppslutningen til Rødt og SV på henholdsvis 7,6 prosent og 8 prosent på Opinion-målingen for februar.

– Litt over 28 prosent for Ap er ti prosentpoeng for lite, kommer det bastant fra Stig Hansen.

– Frykten min er hvis vi ikke klarer å ta eierskap over det som skjer i byggenæringen – både når det gjelder sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og den lave organisasjonsgraden på 14 prosent i Oslo og 20-25 prosent i byggfagene i resten av landet, sier Hansen.

– Klarer vi ikke å håndtere disse problemene, kommer mye av lekkasjen å gå til høyre. Og det vil Frp profittere på. Blir det trengsel i arbeidsmarkedet, vil Frp skylde på utenlandsk arbeidskraft. Hvis ikke arbeidsfolk føler at Ap forsvarer rettighetene deres, vil Frp ta grep og hive ut problemet, sier han.

Lene jobber ufrivillig deltid og ønsker seg fast stilling. Nå får hun støtte fra Arbeiderpartiet

Ord og lite handling

Fellesforbundet avdeling 851 Østfold Fagforening organiserer et bredt spekter av yrkesgrupper i privat sektor. Stig Hansen kjenner på stor frustrasjon blant foreningens 4.300 medlemmer.

– Følelsen er at Ap ikke er så veldig opptatt av sosial dumping. At det blir mest ord og lite handling. Jeg tror mange har en oppfatning av at partiet ikke følger opp og er på arbeidsfolkenes side – verken når det gjelder Acer-saken eller EUs vikardirektiv. Hver gang det kommer et direktiv som ødelegger for arbeidsfolk eller arbeidsplasser, har lojaliteten til avtalen vært for stor, hevder han.

– Ap har politikk for arbeidsfolk

Ifølge Hadia Tajik, Aps nestleder, har partiet på område etter område fremmet forslag som har betydning for det seriøse arbeidslivet og som viser i praksis hva det vil si å bruke det nasjonale handlingsrommet.

– Det handler ganske enkelt om å ha en politikk for arbeidsfolk, for ordna lønns- og arbeidsvilkår – og det har vi, understreker hun overfor FriFagbevegelse.

Tajik synes det er litt pussig at Ap blir kritisert for ikke å være særlig opptatt av sosial dumping.

– Vi fikk gjennomslag for innstramminger på bruk av innleid arbeidskraft før sommeren i fjor, og vi har foreslått å forhindre at useriøse arbeidsgivere organiserer seg vekk fra arbeidsgiveransvaret, ved å endre arbeidsmiljøloven slik at de som har styringsrett også skal ha arbeidsgiveransvar, påpeker hun.

Aps nestleder nevner samtidig flere forslag som viser at partiet er opptatt av arbeidsfolkenes beste:

• Økte bevilgninger til Arbeidstilsyn, Petroleumstilsyn og Arbeidslivskriminalitetssentre

• Ønsket om økte gebyrer og strenge sanksjoner ved brudd på spilleregler

• Gjeninnføring av kollektiv søksmålsrett og gi tillitsvalgte flere verktøy

• Gebyrer som svir for regelbrudd om minstelønn etter allmenngjøringsforskriften eller informasjonsplikten i transportsektoren

• Gjennomsnittsberegning av arbeidstid skal i utgangspunktet legges til bedrifter med landsomfattende tariffavtale med fagforening med innstillingsrett

Gryende EØS-opprør

På Trondheimskonferansen oppfordret Stig Hansen både SV, Sp og Rødt til ikke å gi ved dørene når temaet blir arbeidslivspolitikk i framtidige regjeringsforhandlinger.

– De fleste er interessert i vite hva Ap kan få gjort. Hva kan Ap gjøre hvis de får min stemme? Hva skal vi forby? Hva skal vi tillate? Hvordan kommer vi useriøsiteten i arbeidslivet til livs?

Da Ap i mars i fjor støttet regjeringen og sikret flertall for at Norge skal slutte seg til EUs omstridte energimarkedspakke, var Hansen opprørt. Valget utløste et skred av kritiske røster – både i LO, AUF og på grasrota i Ap.

– Støtten til Acer var et arrogant, toppstyrt vedtak som overkjørte fagbevegelsen og egen organisasjon. En slik handling er ikke Ap verdig, hevder han.

– Et tydeligere signal fra fagbevegelsen er det ikke mulig å få hvis Ap nå sier at rettighetene til arbeidstakerne skal ivaretas og være i forkant med EØS-saker som utfordrer norsk arbeidsliv, understreker Hansen.

– Kvinners lønn nærmer seg menns, men det går altfor seint, mener Mette Nord

Utløser ingen panikk

Han er i tvil om at toppene i fagbevegelsen og Ap tar saken tilstrekkelig på alvor.

– Byggebransjen er snart er utradert og industrien er snart ødelagt, men det har ikke utløst noen panikk i Fellesforbundet. EUs mobilitetspakke gir for eksempel bare mer kabotasje. Jeg er bekymret for at rørsla ikke sier klart nok ifra, mener den daglige lederen i Østfold Fagforening

– Hvis Ap sentralt skal vise at de mener alvor nå, holder det ikke å erkjenne at man ikke har brukt handlingsrommet i EØS-avtalen. Alle vet det. Nå må partiet være helt konkrete på hva de skal gjøre i dette påståtte handlingsrommet. Hvilke tiltak skal iverksettes når det gjelder ulovlig innleie, korttidskontrakter i bemanningsbransjen, enkeltmannsforetak og arbeidslivskriminalitet?

– Ap må ta til seg kritikken av tilslutningen til EUs energibyrå Acer når partiet nå skal bli tydeligere overfor EU og høre mer på oss, sier han.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy