Utviklingshemning:

Langt igjen til likestilling, ifølge fersk rapport

FIKK RAPPORT: Barne-, likestillings- og familieminister Solveig Horne fikk overrakt den blodferske rapporten i dag.

FIKK RAPPORT: Barne-, likestillings- og familieminister Solveig Horne fikk overrakt den blodferske rapporten i dag.

Eirik Dahl Viggen

Personer med utviklingshemning bør bli mer likestilt, mener utvalg. Fagforbundet er positiv til mange av forslagene.

2016100314275320161003143508

karin.svendsen@fagbladet.no

– Det er på tide at levekår og rettssikkerhet for personer med utviklingshemning settes på den politiske dagsorden, sier Raymond Turøy i en kommentar til NOU 2016: 17 På lik linje - Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemmingutredningen.

Les hele rapporten her

25 år etter ansvarsreformen

Det var i 1991 at ansvarsreformen for mennesker med utviklingshemning ble innført. Den forrige regjeringen la fram stortingsmeldingen Frihet og likeverd i 2013. Her konkluderte de med at målene i reformen langt fra var oppnådd. Derfor ble det såkalte Rettighetsutvalget etablert av nåværende regjering. Utvalget leverte sin utredning til barne- og likestillingsminister Horne i dag.

Fagforbundet fornøyd

Leder i Fagforbundet Seksjon helse og sosial (SHS) håper nå at Stortinget samler seg om et løft for personer med utviklingshemninger når utredingen skal behandles.

POSITIV: Leder i Fagforbundet Seksjon helse og sosial (SHS) håper nå at Stortinget samler seg om et løft for personer med utviklingshemninger.

POSITIV: Leder i Fagforbundet Seksjon helse og sosial (SHS) håper nå at Stortinget samler seg om et løft for personer med utviklingshemninger.

Sidsel Hjelme

Mange av forslagene i utredningen består etter Turøys mening av gode, konkrete tiltak.

– Ett eksempel er at kommunene blir lovpålagt å sørge for tilrettelagt arbeid, sier SHS-lederen.

Men han legger til at forutsetningen for å få gjennomført en slik rettighet er at kommunene får dekket utgiftene til å opprette og drifte denne type arbeidsplasser.

Diskrimineringen ikke over, tross ansvarsreformen

Omfattende forslag

Utvalget, som har vært ledet av Osmund Kaldheim, rådmann i Drammen kommune, foreslår tiltak på åtte områder:

• Inkluderende og likeverdig opplæring

• Selvbestemmelse og rettssikkerhet

• Arbeid for alle

• God helse og omsorg

• Eget hjem

• Kompetanse og kunnskap

• Koordinerte tjenester

• Målrettet styring

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy