JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Hauglie mangler en klar plan mot sosial dumping, mener Riksrevisjonen

FÅR KRITIKK: Riksrevisjonen kommer med ramsalt kritikk av myndighetenes innsats mot sosial dumping og mener arbeidsminister Anniken Hauglie er vag i sine svar.

FÅR KRITIKK: Riksrevisjonen kommer med ramsalt kritikk av myndighetenes innsats mot sosial dumping og mener arbeidsminister Anniken Hauglie er vag i sine svar.

Jan-Erik Østlie

Riksrevisjonen stilte fire konkrete spørsmål til arbeidsminister Anniken Hauglie, men synes ikke hun svarer klart på dem.

2016062413240020230821171436

leif.martin.kirknes@lomedia.no

yngvil@lomedia.no

For et par dager siden kom rapporten der Riksrevisjonen slakter den innsatsen myndighetene har gjort mot sosial dumping.

Der kommer Riksrevisjonen også med fire anbefalinger til arbeidsministeren for hvordan hun kan skjerpe arbeidet mot sosial dumping.

Hauglie har svart på disse fire anbefalingene, men Riksrevisjonen mener svarene er for vage.

Det betyr at Riksrevisjonen er misfornøyd med innsatsen som er gjort, men Riksrevisjonen er heller ikke fornøyd med planene ministeren har for arbeidet framover.

– Hun skulle egentlig ha svart

Underdirektør Martin Ørvim i Riksrevisjonen sier til FriFagbevegelse at det verken er klart hva arbeidsministeren syns om anbefalingene fra Riksrevisjonen eller hva hun har tenkt til å gjøre med dem.

– Vi synes hun kunne vært mer konkret. Det var et generelt svar. Hun skulle egentlig ha svart på de fire anbefalingene vi ga i dokumentet og vi synes at svaret totalt sett ble for vagt, sier Ørvim.

– Hva slags svar hadde dere forventet?

– Vi forventet at statsråden skulle ta mer tak i anbefalingene vi kommer med, at hun sier seg enig eller uenig og forteller hvordan de skal jobbe videre. Men det er utydelig hva som skal skje fremover ut fra hva hun har sagt.

Mange ubesvarte spørsmål etter arbeidsministerens svar

I sin undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser skriver Riksrevisjonen blant annet: «Det konstateres at statsråden i samarbeid med tilsynsmyndigheter og andre berørte departementer vil følge opp funn om offentlig sektors manglende etterlevelse av regelverket som skal sikre visse standarder for lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte hos oppdragstakere.»

Riksrevisjonen skriver videre:

«Etter Riksrevisjonens vurdering har likevel arbeids- og sosialministeren i sitt svarbrev i liten grad gjort rede for på hvilken måte Riksrevisjonens anbefalinger vil bli fulgt opp.»

Ministerens svar til Riksrevisjonen inneholder vendinger som «Jeg er enig i at det er et forbedringspotensial blant offentlige virksomheter når det gjelder kontraktsoppfølging, og at det er viktig å rette særskilt oppmerksomhet mot dette.»

Hauglie svarer igjen

FriFagbevegelse ba Hauglie svare på Riksrevisjonens påstand om at hun er for vag.

Statssekretær Thor Kleppen Sættem svarer på kritikken via e-post.

Han peker på en rekke tiltak er satt i verk, og at departementet venter at disse vil gi effekt framover. Dette dreier seg blant annet om samlokaliserte sentre mot arbeidsmarkedskriminalitet i flere byer.

Riksrevisjonen har etterlyst bedre oppfølging av hvordan kommuner og fylker kjøper inn tjenester.

Sættem forteller at man i fjor høst utarbeidet en veileder for etterlevelse av forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser.

Sættem skriver at «Den må få tid til å virke. Samtidig må vi bevisstgjøre både kommuner og andre på kampen mot arbeidslivskriminalitet. I det arbeidet må vi blant annet jobbe tett sammen med KS.»

• Les også: Billige flyselskaper setter sosial dumping i system

• Les også: Over 70 mister jobben i Skanska etter «lovlig sosial dumping»

Dette er Riksrevisjonens anbefalinger til Arbeids- og sosialdepartementet:

• Ytterligere styrke innsatsen for å forhindre sosial dumping ved anskaffelser i offentlig sektor; både de formelle kravene til anbudsprosesser, utforming av kontrakter og nødvendig oppfølging av leverandører;

• Ta initiativ til et samarbeid med kommunesektorens organisasjon KS for å unngå sosial dumping ved anskaffelser i kommunal sektor;

• Iverksette informasjons- og veiledningstiltak rettet mot øvrige departementer slik at disse gjennom den ordinære styringsdialogen setter søkelys på viktigheten av at statlig sektor i enda større grad gjennomfører regelverket etter intensjonen;

• Vurdere hvordan Arbeidstilsynet gjennom sitt tilsyns- og veiledningsarbeid i større grad kan bidra til at offentlig sektor etterlever formål og krav om å forhindre sosial dumping i offentlig sektor.

Kilde: Riksrevisjonen

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy