Ny IA-avtale for oppfølging av sykmeldte

Mette Nord (Fagforbundet) og Anne Kari Bratten (Spekter) reprenterer arbeidstakerne og arbeidsgiverne. Begge er fornøyde med den nye IA-avtalen.

Mette Nord (Fagforbundet) og Anne Kari Bratten (Spekter) reprenterer arbeidstakerne og arbeidsgiverne. Begge er fornøyde med den nye IA-avtalen.

Geirmund Jor

Trass i høyresidens skepsis mot IA-avtalen underskrev regjeringen og partene i arbeidslivet i dag en ny intensjonsavtale for et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

2014030412000020140307090650

vegard.velle@fagforbundet.no

IA-avtalen inngås for perioden 4. mars 2014 – 31. desember 2018. Den innebærer betydelige forenklinger i reglene for oppfølging av sykmeldte.

Partene er enige om at IA-arbeidet skal forenkles og avbyråkratiseres, og har foreslått lovendringer som vil gjøre det enklere for virksomhetene å følge opp de som har behov for det.

Setter arbeidstakeren i sentrum

Avtalen beholder de tre delmålene – reduksjon av sykefravær, økt yrkesdeltagelse for de med redusert funksjonsevne, samt økt reell pensjonsalder. Samtidig blir det et større trykk på forebyggende arbeid.

– Ved å fjerne sanksjonsregimet kan arbeidsgiverne bruke mer av sin tid på å følge opp den enkelte arbeidstaker på arbeidsplassen. Arbeidstakeren kan konsentrere seg om å bli frisk og komme tilbake til jobb. Legene slipper å tenke på unødvendige sanksjoner knyttet til et omstridt sykmeldingskurs, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Ikke overrasket over regjeringen

– Når ting virker, bør vi fortsette med det. At alle er enige om målene i IA-avtalen, øker sjansen for at den vil virke, mener Mette Nord, leder av Fagfornundet.

Tidligere har både Høyre og Frp signalisert skepsis til IA-avtalen og vært inne på kutt i sykemeldingsordningen og innføring av karensdager som sanksjonsmåter mot økt sykefravær. Mette Nord vil likevel ikke si hun er overrasket over at den mørkeblå regjeringen har signert avtalen.

– Alle partiene, inkludert Høyre og Frp, forpliktet seg i valgkampen til ikke å angripe sykemeldingsordningen, sier hun.

Nord peker på at karensdager over tid ikke har bidratt til et lavere sykefravær i Sverige, etter at den borgerlige regjeringen innførte ordningen der.

– IA-avtalen har forlenget yrkeslivet til mange arbeidstakere. Nå vil dette gjelde mange flere, sier hun.

Sykefraværet gått ned

Ifølge Statistisk sentralbyrå har sykefraværet har gått ned med 14,1 prosent de siste 12 årene. Arbeidsøkonom og forskningsleder ved SINTEF, Solveig Ose, har evaluert den siste IA-avtalen som gjelder fra 2010 og fram til nyttår 2013.

– Generelt sett er arbeidslivet blitt mindre inkluderende de siste årene, sier hun til Dagsavisen.

Fornøyde arbeidsgivere

Administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, er tilfreds.

– Ny IA-avtale bygger på mindre kontroll og mer tillit. Det blir enklere for bedriftene, mer målrettet arbeid med sykefravær, sier hun.

Anne Kari Bratten, administrerende direktør i arbeidsgiverorganisajonen Spekter, slutter seg til:

– Det blir nå slutt på at arbeidsgivere kan ilegges bøter for manglende sykefraværsoppfølging. Vi har også fått på plass en forenkling av oppfølgingen av sykmeldte.

Bratten er også tilfreds med at det nå legges opp til å finne mer ut av hvorfor kvinner har et høyere sykefravær enn menn.

MEST LEST:
Regjeringen får kritikk av Ap for sammensetningen av folk i Koronakommisjonen.

Regjeringen får kritikk av Ap for sammensetningen av folk i Koronakommisjonen.

Ole Palmstrøm

Ingen sykepleiere eller helsefagarbeidere er med på å granske håndteringen av krisa. Nå svarer Erna Solberg

Bærum rådhus i Sandvika.

Bærum rådhus i Sandvika.

Bærum kommune

Ledere kan få 70.000 kroner i tillegg: Kommune belønner sjefene ekstra for innsatsen under koronakrisen

Statsminister Erna Solberg

Statsminister Erna Solberg

Jan-Erik Østlie

Regjeringen mener permitterte og arbeidsløse har fått for gode ordninger. Nå varsler Erna Solberg reduksjoner

MANGE HENSYN: Mange medlemmer jobber på grensen til det forsvarlige under koronapandemien. De fortjener virkelig å bli vedsatt med noe mer enn applaus. Men vi vet jo også at kommunenes økonomi er vanskelig, sier Helene Skeibrok som er leder i Fagforbundet Innlandet.

MANGE HENSYN: Mange medlemmer jobber på grensen til det forsvarlige under koronapandemien. De fortjener virkelig å bli vedsatt med noe mer enn applaus. Men vi vet jo også at kommunenes økonomi er vanskelig, sier Helene Skeibrok som er leder i Fagforbundet Innlandet.

Birgit Dannenberg

En av tre kommuner vurderer å permittere, og kommunepolitiker ville kutte ansattes lønn med 10 prosent

VAG VEILEDER: Baseleder på AKS ved Sagene skole, Ellinor Margrethe Eide, synes smitteveilederen fra Utdanningsdirektoratet er vag på den måten at den bruker mye «kan» og «bør», slik at hver enkelt AKS og SFO må selv finne ut hva som er smittevernfaglige forsvarlig.

VAG VEILEDER: Baseleder på AKS ved Sagene skole, Ellinor Margrethe Eide, synes smitteveilederen fra Utdanningsdirektoratet er vag på den måten at den bruker mye «kan» og «bør», slik at hver enkelt AKS og SFO må selv finne ut hva som er smittevernfaglige forsvarlig.

Ingeborg Vigerust Rangul

Baseleder på Aktivitetsskolen: – Jeg savner fokus på assistenter og barne- og ungdomsarbeidere

FERIEPENGER HOLDT TILBAKE: Flere bedrifter mener regjeringens lånegarantiordning ikke holder for å kunne utbetale feriepenger til de ansatte. Her fra Foten badested i Fredrikstad.

FERIEPENGER HOLDT TILBAKE: Flere bedrifter mener regjeringens lånegarantiordning ikke holder for å kunne utbetale feriepenger til de ansatte. Her fra Foten badested i Fredrikstad.

NTB Scanpix

Arbeidsgiverne kan ikke garantere at du får feriepengene dine

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy